Influensavaccinationerna under hösten 2020 startar i början av november. Under oktober 2020 offentliggörs en exaktare tidtabell för vaccinationerna.

VAR HITTAR JAG INFORMATION OM VACCINATIONERNA?

Följande kommunikationskanaler ger information om säsongsinfluensavaccinationer:

  • www.turku.fi/sv/influensa
  • tidningsannonser i Turun Sanomat, Turkulainen och Åbo Underrättelser. 
  • Välfärdssektorns twitterkonto: @Tkuhyvinvointi

Dessutom får du information om vaccinationerna på hälsostationer, rådgivningsbyråer och inom skol- och studerandehälsovården.

 I år måste säkerhetsåtgärder p.g.a. coronapandemin beaktas vid vaccinationerna.