Personer som hör till riskgrupperna får vaccinet med förbokad tid på stadens hälsostationer så långt vacciner räcker. Boka tid via Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15).

Tilläggsinformation:

Influensavaccinationerna i Åbo Mässcentrum har upphört den 26 november. Personer som hör till riskgrupperna får vaccinet med förbokad tid på stadens hälsostationer så långt vacciner räcker. Boka tid via Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15).

Riskgrupper får gratis vaccination

Vaccination ges avgiftsfritt till alla vars hälsa på ett väsentligt vis hotas av säsongsinfluensan eller till alla vars hälsa har en märkbar fördel av influensavaccin.

  • Gravida 
  • Personer som har fyllt 65 år
  • Barn under 7 år
  • Personer som hör till en riskgrupp på grund av en grundsjukdom
  • Närstående till personer mottagliga för allvarlig influensa
  • Personer som ska inleda sin beväringstjänst
  • Personal inom social- och hälsovårdssektorns samt läkemedelsförsörjningens kundservice

Var får jag information om vaccination?

  • www.turku.fi
  • Tidningsannonser i Åbo Underrättelser, Turun Sanomat och Turkulainen vecka 43
  • Välfärdssektorns Twitter: @Tkuhyvinvointi

Hälsostationerna, rådgivningarna samt skol- och studerandehälsovården ger information om vaccineringarna. 

Tidtabeller, linje 100

Föli-buss nummer 100 trafikerar till och från Mässcentret under perioden 4.11 – 4.12 med 40 minuters mellanrum.

Aktuellt 20.11.2020: Det blir uppehåll i influensavaccinationerna som pågår i Åbo Mässcentrum. Vaccinet håller på att ta slut i hela Finland. Vaccinationerna i Mässcentrum kan fortsätta ännu nästa vecka till och med torsdagen den 26 november. Från och med fredagen den 27 november avbryts vaccinationerna.

Influensavaccineringar 2020–2021

Vaccinationer av personer som hör till en riskgrupp inleds onsdagen den 4 november. På grund av coronaepidemin vaccinerar inte hälsostationerna, utan vaccinationerna sker samlat i Åbo Mässcentrum, där säkerhetsavstånd och övriga instruktioner kan följas.

Vaccination av personer över 18 år som hör till en riskgrupp samt personer över 65 år sker under tiden 4.11–4.12.2020 i Åbo Mässcentrum. Förhandsbokad tid behövs så att säkerhetsåtgärderna med anledning av coronaviruset kan följas. Boka tid i eHälsoservicen eller genom att ringa coronarådgivningen. Vänligen observera, att vaccinationstider inte kan bokas via hälsostationernas telefontjänst. 

Barn under 7 år och gravida får vaccinet i den egna rådgivningen. Skolelever och studerande vaccineras i skolorna och läranstalterna. 

Om du inte hör till riskgruppen men vill ha vaccinet kan du kontakta din egen hälsostation.

 

 

Nyckelord: