Coronaepidemin fortsätter att accelerera i Sydvästra Finland. Nästan 40 nya infektioner har bekräftats i Åbo på mindre än en vecka (to 8.10 – ti 13.10). Totalt 88 nya coronafall har konstaterats under de senaste två veckorna. Sedan coronaepidemin började i mars har totalt 424 infektioner diagnostiserats i Åbo.

Coronasmittorna ökar just nu främsta bland unga vuxna. Smittkällan går i de flesta fall fortfarande att spåra.

På grund av den accelererande situationen har den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen idag den 13 oktober utfärdat en rekommendation att inte ordna privata tillställningar inomhus för över 20 personer. Rekommendationen träder i kraft måndagen den 19 oktober, men gruppen uppmanar att den bör följas genast.

Smittan sprids nu mest inom den egna familjekretsen, i utskänkningsställen och privata inomhustillställningar.

– Stadens olika kundservicepunkter samt teaterföreställningar, orkesterns konserter och idrottsplatser är fortfarande trygga så länge som alla följer säkerhetsanvisningarna. Genom att använda ansiktsmask tar vi också hänsyn till andras säkerhet. Strängare säkerhetsarrangemang och riktlinjer följs överallt och coronasituationen övervakas noga, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Den elektroniska tidsbokningen Omaolo.fi fick ett entusiastiskt mottagande

Den elektroniska tidsbokningen i Omaolo.fi, som lanserades förra veckan, fick ett entusiastiskt mottagande. De 300 tider som ursprungligen var tillgängliga blev fort fullbokade. Syftet är att utöka antalet tider som kan bokas via Omaolo.fi.

En textmeddelanderobot som automatiskt rapporterar negativa resultat är nästan färdig att tas i bruk.

Sju coronafall på planet från Skopje den 9.10

På flyget från Skopje fredagen den 9 oktober anlände 49 passagerare varav 43 testades. Sju personer gav positivt testresultat.

Alla passagerare har instruerats till frivillig karantän. Norra Makedonien hör till de röda länderna i trafikljusmodellen som utvecklats av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Nästa flyg från Skopje anländer till Åbo fredagen 16 oktober. Myndigheterna tar emot även detta flyg.

Bekräftade coronainfektioner i Åbo stads enheter

En person som arbetat inom hemvården i Jyrkkälä-Pansio har den 30 september konstaterats smittad av coronavirus. Personen har under klientbesöken inom hemvården burit skydd enligt anvisningarna och har inte exponerat klienterna i sitt arbete. Sex personer som arbetar inom området har exponerats och är försatta i karantän.

Den 11 oktober har ett coronafall konstaterats i stadens läroanstalt Syvälahti skola. Skolans elever och personal som exponerats har kontaktats via Wilma och per telefon. Övervakningen av smittsamma sjukdomar ger instruktioner om karantän per telefon.

Ett smittfall har den 11 oktober bekräftats i det finsk-ryska privata daghemmet Miska-talo. Cirka 30 barn går i dagiset. Hela personalen och samtliga barn har satts i karantän. Alla vårdnadshavare och medlemmar i personalen har nåtts och fått rådgivning av övervakningen av smittsamma sjukdomar.

På grund av coronaläget i stadens skolor fortsätter man att följa effektiverad hygienpraxis.
 
Fyra infektioner har diagnostiserats på en avdelning på stadssjukhuset. Smitta har rapporterats hos både personal och patienter. De exponerade, varav 19 är anställda på sjukhuset, har kartlagts och försatts i karantän.

Avdelningens personal har i vårdförfarandena burit skyddsutrustning i enlighet med instruktionerna. Som en försiktighetsåtgärd har coronaprover tagits eller kommer att tas från avdelningspersonalen och alla patienter för att förhindra spridning av infektioner. Hittills har inga fler smittfall hittats.

Besöksförbud gäller på den aktuella avdelningen och inga nya patienter tas för närvarande in.

Detaljerade instruktioner för besök på stadssjukhuset, Kaskenlinna och sjukhusavdelningar och boendeserviceenheterna

Anhöriga kan besöka patienter endast om de är friska och inte uppvisar symtom på luftvägsinfektioner. Man bör komma överens om besöket med boendeserviceenheten, sjukhusets entrépersonal eller avdelningens personal. Högst 1–3 besökare tas emot åt gången.

Besökare på stadssjukhuset och Kaskenlinna sjukhus bör använda skydd inomhus i sjukhusen under hela besöket. På grund av det epidemiologiska läget rekommenderas att onödiga besök undviks eller till och med helt skjuts upp.  

Under besök på sjukhusen används skydd enligt personalens anvisningar för att alla parters trygghet ska kunna säkerställas. Sjukhusets entrépersonal eller vårdpersonalen vid ingången till avdelningen ger instruktioner om användning av mun-nässkydd. Information kan även ges per telefon av avdelningen. Sjukhuset delar i regel inte ut mun-nässkydd, men om skydd saknas eller om de inte är ändamålsenliga kan ett skydd erhållas av sjukhuset. Besökstiden har förkortats och den tar slut kl. 18 på alla avdelningar.

Besök på äldreomsorgens boendeserviceenheter är möjliga, men besökaren bör sörja för att vara tillräckligt skyddad. Enhetens skötare ledsagar den boende till och från besöket, ger anvisningar till anhöriga om hygienpraxis, till exempel användning av handdesinfektionsmedel och ger anhöriga skydd som används under besöket. Kirurgiskt mun-nässkydd eller visir som täcker hela ansiktet måste användas under hela besöket.

Daghemmen rekommenderar användning av ansiktsmask för vårdnadshavare

Bildningssektorn rekommenderar att vårdnadshavare använder ansiktsmask när barnet lämnas och hämtas på dagis. Dagisarnas tamburer är ofta trånga, och säkerhetsavstånd kan vara omöjliga att hålla.

Kostnadsfri utdelning av masker i Monitori i köpcentret Skanssi

För de mest utsatta delas ansiktsmasker ut kostnadsfritt i samservicekontoret Monitori i Skanssi från och med den 13 oktober. Monitori finns på andra våningen i köpcentret Skanssi mitt emot sportaffären Intersport. Samservicekontoret Monitori i Skanssi är öppen alla vardagar kl.12–18.

Två ansiktsmasker av tyg delas ut till alla behövande. Tryck på denna länk för mera information om utdelning av masker.

Nyckelord: