I kampanjen Hela Åbo motionerar samlade man in 8 800 känslor av välbefinnande och uppemot 77 500 motionskilometer, vilket motsvarar cirka 542 rundor runt Åbo.

Mer information:

Lilja Öhman

 

I kampanjen Hela Åbo motionerar samlades 8 800 känslor av välbefinnande och uppemot 77 500 motionskilometer, vilket motsvarar cirka 542 varv runt Åbo. I kampanjen deltog 219 privatpersoner och 33 lag i olika serier. Deltagarna laddade upp sina kilometer i webbräknaren totalt 2 221 gånger och 110 deltagarkort återlämnades. Som motionsprestationer räknades alla former av motion, från vardagsmotion till tung idrott.

Kampanjen Hela Åbo motionerar ordnades för fjärde gången. I år var temat den fantastiska känsla som motion ger upphov till och värdet betydelsen av motion för stadsborna. Målet för kampanjen var att samla in lika många känslor av välbefinnande som det finns invånare i Åbo, det vill säga cirka 193 000, och 400 000 kilometer, det vill säga cirka 2 800 gånger runt Åbo.

– Även om vi i år inte uppnådde målet förmedlade evenemangen i september och Åbobornas motionsuppdateringar i sociala medier en glad stämning. Vi kunde med kampanjen påminna människor om möjligheterna att röra på sig i vardagen och om det välbefinnande som motion ger upphov till. Det ger en bra utgångspunkt att fortsätta röra på sig under resten av året, kommenterar projektchefen Johanna Friman.

Sirpa Tammi vann huvudpriset

Sirpa Tammi vann kampanjens huvudpris, ett årsmedlemskap till träningscentret ELIXIA (värde cirka 900 €). Tammi berättade att hon motionerar mångsidigt och gillar såväl joggning som att gå på gym. Hon sade att det var en gruppträningstimme som hon provade på ELIXIA som gav mest gott humör i september. Tammi är nöjd att hon kan fortsätta timmarna.

Bland dem som deltog i kampanjen lottades ut bland annat aktivitets- och motionsarmband. Skolor och daghem hade sina egna serier i kampanjen. I serien för lågstadieskolor föll lotten på Hannunniitun koulu och i serien för högstadieskolor och gymnasier unnade Fru Fortuna Nummenpakan koulus klass 7H. Båda vinnarna får en Fortnite-verkstad ordnad av Regionala danscentret i Västra Finland som pris. Den kan även streamas vid behov. Föremålspriset fick Heinikonkadun päivähoitoyksikkö och cirkuskonstpriset fick Kohmon päivähoitoyksikkö. Särskilt omnämnande fick Pääskyvuoren esiopetus som samlade in hela 1242 kilometer.

Det pågick också en tävling i sociala medier som man kunde delta i genom att dela sina motionsstunder på Instagram med taggen #kokoturkuliikkuu. Aktivitetsarmband lottades bland alla som deltog i tävlingen. Alla vinnare har kontaktats personligen.

  Sirpa Tammi, som vann kampanjens huvudpris. Bild: Elixia

Åbo vill främja invånarnas välbefinnande

Främjande av välfärd och hälsa är ett viktigt strategiskt mål för Åbo stad. Hela Åbo motionerar är en del av helheten Åbo gör gott, som härletts ur stadsstrategin. Med Åbo gör gott avses alla de sätt med vilka staden främjar välbefinnandet hos alla stadsbor. Till målen hör bland annat att minska såväl långvarig arbetslöshet och arbetslöshet bland unga som ensamhet och marginalisering och att uppmuntra till en hälsosam livsstil.

Du kan läsa mer om kampanjen på turku.fi/sv/helaabomotionerar

I sociala medier gick kampanjen under #kokoturkuliikkuu