Intresset för influensavaccinerna har i år varit stort, och vaccinationstiderna har aktivt reserverats. För att influensavaccinen säkert skall räcka till skall de först och främst ges till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa. Vaccinationerna sker på Tallbackens rådgivning med förbokad tid. (på svenska)

Influensavaccinet ges åt barn i rådgivningsålder från 6 månader uppåt.

Om du redan har bokad tid till vaccinering gäller den om inte annat meddelas. Rådgivningsbyråerna vaccinerar så långt vaccinet räcker. Säsongsinfluensavaccinet har tagit slut och därför går det inte att boka nya tider. Vi meddelar när vaccinet är slut. Vänligen ring inte till telefontjänsten i onödan.

Enligt Institutets för hälsa och välfärd THL instruktioner ges vaccinet i fortsättningen till följande personer i barnets närmaste krets:

  • föräldrar till barn under 6 månader
  • gravida personers närkrets
  • föräldrar till barn över 6 månader endast om de vuxna hör till riskgruppen.

Med den närmaste kretsen avses personer som bor tillsammans med eller regelbundet varje vecka är i närkontakt med en person för vilken influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan.

Vaccinet ges också på mödra- och barnrådgivningarna i samband med besök på mottagningen.

Vi vaccinerar inte utan tidsbokning. Då vaccinationstiderna bokas på förhand överbelastar vi inte rådgivningarnas utrymmen och månar på detta vis om varandras säkerhet. Kom gärna exat den tid du bokat för att undvika trängsel i väntrummet. Det är önskvärt att de vuxna i familjen använder munskydd då de kommer till mottagningen. Ta eget munskydd med.