Kirurgiska skydd delas ut till alla kunder som är arbetsgivare inom personlig assistans eller alternativt ersätts kostnaderna för skydden oberoende av om kunden hör till en riskgrupp eller inte. Den anställda bör använda kirurgiskt mun- och nässkydd i alla situationer då kunden får personlig assistans. Man kan använda visir som täcker ansiktet enbart om man inte kan använda kirurgiskt skydd (Uppdaterat 13.10.2020).

Enligt Åbo stads instruktioner ska den anställda använda kirurgiskt mun- och nässkydd i alla de situationer personlig assistans ges till kunden. Handikappservicen ersätter kunder som fungerar som arbetsgivare för skäliga anskaffningskostnader av skydd. Kvitto över kostnaderna uppvisas. Kirurgiska skydd och vid behov ansiktsvisir delas ut på Rosenkvarterets välfärdscenter (kontaktuppgifter nedan).

Kostnader ersätts inte och skydd delas inte ut åt kunder med köpservice eller servicesedel. Serviceproducenterna ansvarar för sina anställdas ändamålsenliga skydd.          

Kirurgiska andningsskydd delas ut för några veckors behov åt kunder som är arbetsgivare inom personlig assistans. 

Anvisning om mängden skydd som används i kundkontakt inom personlig assistans:

  • Samma mun- och nässkydd används ca 2 timmar. Skyddet ska dock alltid bytas om det t.ex. blir fuktigt.  
  • Visir som täcker hela ansiktet kan användas enbart om man inte kan använda kirurgiskt skydd. 

Riskgrupper    

Enligt nuvarande information är personer över 70 år mer mottagliga än andra för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion.  Sjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft kan öka sannolikheten för en allvarlig coronavirussjukdom.           

Dessa är till exempel:

  • svår hjärtsjukdom  
  • svår lungsjukdom
  • diabetes med organskador  
  • kronisk lever- eller njursvikt  
  • sjukdom som försämrar immunförsvaret, som cancersjukdom för vilken en aktiv cellgiftsbehandling pågår  
  • medicin som betydligt försvagar immunförsvaret (t.ex. höga doser av kortisonbehandling)

Handikappservicens kontaktuppgifter för att få skydd och ansiktsvisir:  

Kundservicesekreterare  Hannele Koivula
tfn  050 396 7138
vammaispalvelut@turku.fi(link sends e-mail)

Handikappservicens kund- och servicehandledning  tfn 040 585 7791

Telefontid må-on och fr  kl. 9-11 samt to kl. 13-14.
vammaispalvelut.palveluohjaus@turku.fi(link sends e-mail)

Skydd delas ut i Rosenkvarteret 

Skydd och vid behov ansiktsvisir delas ut enligt överenskommelse vid ytterdörren i Rosenkvarterets välfärdscenter, adress Allégatan 11 C.  Ring tfn  040 628 2051 och kom överens om en tid.