Under den senaste veckan (ons 14.10 – tis 20.10) har cirka 60 nya coronasmittor bekräftats i Åbo. Sedan epidemin började i mars har totalt 484 smittor konstaterats i Åbo (THL, 20.10 kl. 12).

-Läget är inte det önskade, och därför är det av yttersta vikt att skyddsåtgärderna följs så att coronasituationen fås under kontroll. Epidemin accelererar fortfarande och utvecklingen måste vändas mot utgångsnivån, säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jutta Peltoniemi bekymrat. 

Det är skäl att var och en funderar hur man själv i sin egen vardag kan minska smittorisken. En infekterad person smittar till och med 1–2 dagar innan de första symtomen, och därför är det viktigt att följa skyddsåtgärderna även om man är frisk. 

Coronaläget bland passagerare på planen från Gdansk och Skopje 

Myndigheterna mötte planet som anlände från Gdansk på torsdagen den 15 oktober. Femtio passagerare kom till Åbo, av dessa lämnade 18 prov. Ingen av dessa testade positivt. 

Fredagen den 16 oktober anlände 77 passagerare med flyget från Skopje i Norra Makedonien till Åbo. Av dessa testades 56 personer varav två var positiva.  

Både Polen och Nordmakedonien hör till de röda länderna i Institutets för hälsa och välfärd THL trafikljusmodell. Modellen är framtagen för att bedöma smittorisken i olika länder.  

Bekräftade smittor i Åbo stads enheter 

En (1) coronasmitta har konstaterats i Katariinan koulu den 13 oktober. Dessutom har en (1) smitta bekräftats i Topeliuksen koulu den 16 oktober. De exponerade eleverna och deras familjer samt personalen vid bägge skolorna har blivit informerade samt fått instruktioner om karantän av övervakningen av smittsamma sjukdomar.  

Coronainfektionerna och exponeringarna i Åbo från hösten 2020 har sammanställts i en tabell på sidan turku.fi/koronatartunnat (tillsvidare endast på finska). Sidan uppdateras med tillgängliga data. Information om smitta och exponering delges alltid de berörda parterna först. Tabellen är en sammanställning som upprätthålls av staden. Den officiella lägesöversikten finns i THL:s coronakarta. 

Automatiskt meddelande om negativt testresultat per SMS till mobilen  

Antalet symtombedömningar i e-tjänsten Omaolo.fi gjorda av Åbobor ökar stadigt. Alla digitalt tillgängliga tider för coronatest har bokats genast och nya testtider läggs till hela tiden.  

Åbobor som har lämnat coronaprov och har sparat sitt telefonnummer i stadens patientdatasystem, får meddelande om negativt resultat automatiskt per SMS till sin mobiltelefon. Tjänsten förutsätter att patientens telefonnummer finns registrerat i systemet. Testresultat kan även kontrolleras på Mina Kanta -sidan.  

Barn, som inte har ett eget telefonnummer, får besked om negativt testresultat till det telefonnummer som angivits i patientdatasystemet. Ett automatiskt SMS skickas till kunderna två gånger per dag, efter kl. 14 och kl. 21 alla dagar i veckan. 

Nyckelord: