Åbo stads öppna idétävling för att utveckla stadens centrum samlade in det ena mera tändande tävlingsförslaget efter det andra. Förslagen som gick vidare utvecklas i följande skedet av tävlingen tillsammans med staden.

Sammanlagt 71 tävlingsförslag skickades in. Av dessa var 53 till tävlingsserien Ett levande centrum. Till denna kunde vem som helst som är intresserad av att utveckla stadskärnan lämna ett förslag. Serien Ett växande centrum sökte idéer från aktörer specialiserade inom fastighets- eller områdesutveckling.

- Vi är verkligen glada över mängden och innehållet av förslagen. Man har lagt mycket möda i att generera och beskriva idéerna och tävlingens kvalitet och nivå är höga. Privata stadsbornas aktiva deltagande i tävlingen var särskilt värmande, säger projektchef Janne Mustonen.

Tävlingen går mot andra skedet

Enligt tävlingens regler kunde man delta i första skedet konfidentiellt och med en rätt så friformig idé. Vidareutvecklade tävlingsbidrag publiceras i tävlingens andra skede för kommentarer från publiken.

Till näst går utvärderingsgruppen igenom ansökningarna och väljer förslagen som går vidare. När förslagen granskas bedöms hur genomförbara och innovativa de är, samt nyhetsvärdet. Dessutom utvärderas hur förslagen stöder målen för att utveckla Åbo centrum, som är

  • ett kommersiellt attraktivt centrum,
  • ett trivsamt och levande centrum för möten, samt
  • ett tillgängligt centrum där det är lätt att röra sig.

Deltagarna meddelas senast den 11 november om bidragen som valts ut till följande omgång. Dessa publiceras i e-tjänsten Kerro kantasi, och öppnas för feedback och kommentarer. 

Följ med tävlingens skeden på sidan www.turku.fi/sv/tand-abo.