På grund av coronasituationen vaccinerar inte hälsostationerna mot årets säsongsinfluensa. Vaccineringen koncentreras i huvudsak till Åbo Mässcentrum. Till skillnad från tidigare år vaccineras nu endast med förbokad tid.

När du kommer till Mässcentrum:

 • Kom endast om du är helt frisk
 • Håll säkerhetsavstånd och följ god handhygien
 • Använd ansiktsmask både när du kommer till Mässcentrum och under hela tiden på plats
 • Kom så nära din bokade tid som möjligt
 • Ta med ditt FPA-kort
 • Klä dig i en skjorta som är lätt att ta av
 • Förbered dig på att vänta på plats ca 15 minuter efter vaccineringen
 • Mässcentrum är tillgängligt
 • Röda Korsets volontärer hjälper med att hitta rätt

Så här tar du dig till Mässcentrum:

Du kommer med buss nr 32 eller egen bil till Mässcentrum, adress Mässfältsgatan 9–13. Den närmaste busshållplatsen finns på Typografgatan, några hundra meter från ingången.

Linje 32 avgår från hållplatsen T3, som ligger i hörnet av Salutorget på Auragatan. Bussresan från Salutorget till Mässcentrum tar cirka 26 minuter.

Linje 32, tidtabell

För dig som kommer med egen bil finns gott om gratisparkering.

Kom ihåg att använda munskydd i kollektivtrafiken. Undvik gärna kollektivtrafik under rusningstider.

På grund av coronasituationen vaccinerar inte hälsostationerna mot årets säsongsinfluensa. Vaccineringen koncentreras i huvudsak till Åbo Mässcentrum. Till skillnad från tidigare år vaccineras nu endast med förbokad tid.

Staden övergår till centraliserad vaccineringspraxis för att bättre kunna garantera Åbobornas säkerhet i coronatider. För att trygga den egna och andras hälsa bör var och en som kommer för att få influensavaccin ovillkorligen följa alla säkerhetsanvisningar.

Åbobor över 18 år vaccineras mot tidsbokning i Mässcentrum under tiden 4.11–4.12, tis–tors kl. 8.15–17.30 och fre kl. 8.15–15.15. Vaccineringstider kan bokas från och med onsdagen den 21 oktober.

 • Tidsbokning sker lättast på webben. Identifiering sker med nätbankskoder, elektroniskt id-bevis eller mobilcertifikat.
 • Det går även att boka tid per telefon till Åbo stads coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15). Tider för influensavaccinering kan inte bokas i Åbo stads hälsostationers telefonservice.

Kom ihåg att avboka din tid ifall att du inte kan komma. Om eventuella förändringar i vaccineringspraxis informeras på webben.

Rådgivningarnas influensavaccinationer inleds måndagen den 26 oktober

Barn under skolåldern får vaccinet. En fullmakt för ärendehantering på andras vägnar krävs då du bokar tid för barnet. Fullmakten kan göras i den öppna rådgivningen. Vaccinationer ges endast med förbokad tid.

Vaccinationer med tidsbokning ges i Kråkkärrets, Mullivägens, Laustis och Syvälahti rådgivningsbyråer. Tallbackens rådgivning betjänar på svenska. Boka tid i eHälsoservicen (https://www.turku.fi/sv/ehalsoservice). Barnrådgivningarna vaccinerar även i samband med rådgivningsbesöket.

Gravida hör till riskgruppen och får därför vaccinet avgiftsfritt i samband med besök på rådgivningsbyrån.

Enligt rekommendationerna ombeds familjens vuxna att bära ansiktsmask under vaccinationsbesöket. Ta med en egen mask. Kom till rådgivningsbyrån så nära din bokade tid som möjligt, så att rusning kan undvikas i väntrummet.

Läs mera om vaccination för barn under 7 år

Skol- och studenthälsovårdens kunder

Skolhälsovården erbjuder influensavaccinationer för elever som hör till en riskgrupp. Anmälningar och tidsbokningar tas emot av den egna skolhälsovårdaren.

Åbo stads studenthälsovård sköter om vaccinationerna av studerande vid yrkeshögskolorna. Mottagningen sker på adressen Tavastgatan 10, 4. vån. Tider kan bokas från och med den 26 oktober i eHälsoservicens elektroniska tidsbokning eller per telefon 02 266 1570.

Vaccinationstiderna är på eftermiddagarna och enstaka lördagar under tiden 26 oktober – 29 november.

Vem får vaccinet?

Säsongsinfluensan är en plötslig luftvägsinfektion, som kan leda till allvarliga följdsjukdomar som kan kräva sjukhusvård. Vaccinationer är det bästa skyddet mot influensa. Genom att låta vaccinera dig skyddar du både dig själv och dina närstående. Säsongsinfluensavirusen förändras hela tiden, och därför ger inte vaccin från tidigare år skydd mot den nya influensan.

De avgiftsfria influensavaccinationerna rekommenderas framför allt för personer som hör till någon av riskgrupperna samt deras närmaste. Gratis vaccin får

 • personer över 65 år
 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer med en grundsjukdom
 • nära anhöriga till personer som är speciellt utsatta för allvarlig influensa
 • personer som ska inleda sin beväringstjänst
 • personal inom social- och hälsovårdssektorns samt läkemedelsförsörjningens kundservice

Det tilläggsskydd som vaccination av närstående ger är till nytta för till exempel långtidssjuka, äldre personer samt barn under 6 månader. Ett barn som snart ska födas kan skyddas genom att vaccinera den gravidas närmaste krets.