Nästa Turku Future Forum -evenemang öppet för alla ordnas den 28 oktober kl. 18–20 på webben. Temat är utvecklingen av stadens historiska centrum och universitetsområdet. Alla intresserade i att utveckla området är välkomna att ta ställning till utredningens resultat och delge sina synpunkter på hur området utvecklas.

Gamla Åbo

Det gamla Åbo är ett av de centrala områdena för utvecklandet av centrumet.

Målet är att lyfta det gamla Åbo till en värdig position, inte bara som ett attraktivt resmål men också som en oas av mötesplatser i europeisk anda.

Dessutom är målet att utöka och diversifiera utbudet av tjänster och evenemang så att området är aktivt året runt.

Läs mer på det gamla Åbos webbsidor

En utvecklingsplan baserad på Centrumvisionen 2050 görs som bäst upp för det historiska centrum och universitetsområdet. Planens syfte är att dra upp riktlinjer för hela områdets framtid. Utvecklingsarbetet berör området som sträcker sig från Gamla Stortorget ända till Helsingforsgatan och gränsas i väster av Aura å och i öster av Tavastgatan.

Området granskas ur flera synvinklar. Den byggda miljön analyseras. Dess nuvarande funktioner och tjänster utreds. Framför allt förs diskussionern om hur stadsborna upplever områdets verksamhetsmöjligheter nu och i framtiden.

- Jag tycker att det är viktigt att vi reflekterar tillsammans med områdets invånare och aktörer och med stadsborna över hur området utvecklas. Jag väntar ivrigt på att höra deras synpunkter på hurdan verksamhet och hurdana tjänster här kunde finnas och hur vi tillsammans kunde göra dem möjliga, säger Tuija Alihaanperä, projektchef för Gamla Åbo.

På evenemanget berättar följande om utvecklingen av det historiska centrum och universitetsområdet:

  • Riitta Birkstedt, projektchef, Åbo stad
  • Sofia Engblom, ordförande, studentkåren vid Åbo universitet 
  • Timo Hintsanen, stadsplaneringsdirektör, Åbo stad
  • Kaisa Schmidt-Thomé, äldre sakkunnig och Eetu Niemi, yngre konsult, Demos Helsinki, samt Tuuli Loukola, arkitekt, Lundén Architecture Company

Så här anmäler du dig

Evenemanget ordnas som ett Teams Live -webbevenemang onsdagen den 28 oktober kl. 18–20. Anmäl dig senast den 27 oktober på webbtjänsten www.lyyti.in/FutureForum.