Åbo stads motionsställen tar i bruk rekommendationer som grundar sig på ett beslut av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (AVI) 22.10.2020 samt rekommendationerna från undervisnings- och kulturministeriet 23.10.2020. Från och med den 2 november ska ansiktsmask användas i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen.

Mer information:

Instruktioner till dem som använder idrottsplatsen

 • Besök inte idrottsplatser då du är sjuk.
 • Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd.
 • Följ begränsningarna för högsta antal personer.
 • Kom ihåg handhygien.
 • Hosta i ärmen.
 • Alla över 15 år förutsätts använda ansiktsmask vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen. Var och en bör skaffa sin mask själv. Användning av ansiktsmask förutsätts inte av personer, som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda mask. Eget meddelande till personalen är tillräcklig. 

Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.

  Med rekommendationerna strävar man efter att förebygga spridningen av coronasmitta.

  Allmänna anvisningar

  Alla som vistas i stadens anläggingar för inomuhusmotion bör iaktta säkerhetsavstånd, host- och handhygien samt andra myndighetsanvisningar. Kom inte sjuk till motionsställena. Det är på de vuxnas ansvar att se till att även barnen följer rekommendationerna. På varje motionsställe finns antingen möjlighet att tvätta händerna eller användning av handdesinfektionsmedel.

  Åbo stad förutsätter att alla över 15 år från och med 2.11.2020 använder ansiktsmask i alla lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen. Läs mer:

  Specialarrangemang på motionsställena

  Omklädningsrummen är tillgängliga enbart i de grenar det är nödvändigt. Föreningarna får separata anvisningar om hur omklädningsrummen ska användas. Undantag är simhallar, där omklädningsrummen och tvättutrymmen får användas.

  Antalet personer som samtidigt får vistas i motionsställena har preciserats. Rekommenderat personantal på varje motionsställe finns på en synlig plats. Idrottsföreningar med verksamhet på motionsställena informeras om rekommenderat personantal samt om andra rekommendationer som möjliggör en säker verksamhet. 

  Vi följer aktivt upp antalet kunder och att man håller säkerhetsavstånd i lokalerna. Kunderna får anvisningar om säkerhetsavstånd genom flera informationskanaler samt muntligt vid behov. Antalet kunder bedöms alltid enligt lokal och situation.

  Dessutom rekommenderar Åbo stads idrottstjänster att grupper samlas utomhus och att endast idrottsutövare kommer in i lokalerna för inomhusmotion. Gruppens ansvarsperson leder gruppen till motionssalen. Den föregående gruppen måste ha lämnat salen innan nästa grupp anländer. 

  Hobby- och gruppverksamhet samt tävlingsidrott 

  I vissa av idrottstjänsternas egna tjänster, till exempel simhallarnas vattengymnastik och Barnmotionens underland, gäller fortfarande förhandsanmälan. Antalet deltagare fastställs enligt lokal och möjligheten att hålla säkerhetsavstånd. Mer information:

  Inom föreningarnas verksamhet ansvarar arrangören för hälsosäkerheten i enlighet med myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Föreningar och sammanslutningar uppmanas förlita sig på centralorganisationernas, idrottsförbundens och Olympiska kommitténs expertis.

  Tävlings- och toppidrottarnas möjligheter till tävlingar och träningar säkerställs i samarbete med Åboregionens idrottsakademi.

  Tävlingar, uppträdanden och matcher 

  Vid offentliga tillställningar, såsom tävlingar, uppträdanden och matcher, tillämpas myndighetsanvisningarna. Ansiktsmask ska användas på åskådarläktarna i stadens lokaler för inomhusmotion. På åskådarläktarna och tillställningarna ska säkerhetsavstånd och annan hälsosäkerhet iakttas. Vid alla tävlingar och turneringar, oberoende av serienivå, iakttas anvisningarna för offentliga tillställningar.

  Rekommendationerna finns på motionssalarnas infotavlor, på motionsställena och på vår webbplats: