På grund av coronasituationen koncentreras vaccineringen mot säsongsinfluensa i år till Mässcentret, Detta gäller Åbobor som fyllt 65 år och över 18 åriga Åbobor som hör till riskgruppen. Föli-buss nummer 100 trafikerar till och från Mässcentret under perioden 4.11 – 4.12 med 40 minuters mellanrum. Tid till vaccinationen bör bokas på förhand på webben eller per telefon.

Anvisningar för olika åldersgrupper och för tidsbokningen samt hur man kommer till Mässcentret finns på adressen:

Tidtabeller, linje 100

Buss nummer 100 åker från Slottsgatan till Mässcentret och tillbaka med 40 minuters mellanrum tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 8-18 och fredagar kl. 8-16 med början den 4.11.   

-    Eftersom coronasituationen tvingar oss att ordna vaccineringarna på ett annat sätt erbjuder vi möjligheten att ta buss nummer 100 till Mässcentret. Vi har haft ärendet under utredning  och har nu fått bekräftat att vi kan använda linje nummer 100. Det är tryggt att anlita kollektivtrafiken då man använder munskydd, iakttar säkerhetsavstånd och sköter handhygienen berättar Riitta Liuksa, sektordirektör för välfärdssektorn i Åbo.       

Busslinje 100 avgår från Slottsgatan (hållplats T87). Bussen kör till Mässcentrets dörr och återvänder till centrum från en hållplats i närheten av ingången. Resan från centrum till Mässcentret tar knappa 20 minuter. Busslinje nummer 100 är en del av Fölis normala trafik och alla Fölis biljetter kan användas på bussen.

Busslinjens exakta tidtabell publiceras snart på Fölis webbplats.

Tid till influensavaccinationen måste bokas på förhand

Tidsbokningen sker lättast och snabbast på webben via eHälsoservice: 

Tid kan också bokas per telefon:

  • Tid till vaccination fås från Åbo stads coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8 - 15)

På grund av coronasituationen vaccinerar inte hälsostationerna riskgrupperna mot årets säsongsinfluensa. Staden övergår till centraliserad vaccineringspraxis för att bättre kunna garantera Åbobornas säkerhet i coronatider. För att trygga den egna och andras hälsa bör var och en som kommer för att få influensavaccin ovillkorligen följa alla säkerhetsanvisningar.