Vinnaren i Slottsuddens idétävling var litauisk-finska After Partys tävlingsförslag ”Kolme palaa”. På andra plats kom Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:s tävlingsarbete ”H2Å” och på tredje plats Liisa Heinonens och Henri Jessen-Juhlerins arbete ”Kolme”. De prisbelönta arbeten som visionerar en ny maritim stadsdel, fick beröm bland annat för att respektera Åbo slotts roll och för balansen på funktioner som planerats på området.

Prisbelönta

Arbetsgruppen för Kolme palaa.

1. pris "Kolme palaa"
After Party / Giedrius Mamavicius, Gabriele Ubareviciute och Santtu Hyvärinen
Sitowise / Matias Härme och Esa Hartman

2. pris ”H2Å”
Mikko Rusanen, Jesse Anttila, Noora Lahdenperä, Marius Savickas, Salvador Gazga och Tommi Junnola

3. pris ”Kolme”
Liisa Heinonen och Henri Jessen-Juhler

Inlösta

”The Urban Archipelago”
STED / Rosa Siri Lund, Sofie Yde, Anne Sofie Lok, Søren Lahn, Sophie Louise Andrews, Cæcilie Skovmand 
ALL / Kristian Langkilde, Kasper Lorentzen, Mads Frølund Poulsen, Michael Anyanwu

”Tides”
Studio A/H / Inka Norros, Sini Coker, Hannele Cederström och Kirsti Paloheimo

Hedersomnämnda

”Visionnaire”
Petri Laaksonen

”Kohtaamisia”
Andrei Periainen, Juha Riihelä

”Down by the River”
L Arkkitehdit Oy, VSU Oy, Ethica Oy, WSP Oy, Ola Design Oy

”Soul Mate”
Janne Leino och Edgars Racins

”Uomat”
Niklas Turunen, Tommi Junnola, Eveliina Kunnaton

Tio i tävlingen framgångsrika arbeten och deras utvärderingar finns till påseende fram till 15.11.  Slottsuddens pop up -utställning och på Kerro kantasi -webbplatsen, där de kan kommenteras.

Hela utvärderingsprotokollet har publicerats på tävlingssidan: www.turku.fi/linnanniemi

På våren 2020 ordnades för Åbo slotts omgivning Slottuddens internationella idétävling vars avsikt var att hitta en helhetsidé samt mångsidiga utvecklingsalternativ för det på många sätt betydelsefulla område.

- Tävlingsprogrammet styrde starkt till att respektera värdefulla omgivningen och förslagen fullgjorde detta mål. I de bästa förslagen har historiska omgivningen framhävts på ett vackert sätt och områdets maritima läge har tagits i beaktande med ett personligt grepp i att skapa en ny stad, prisar prisnämndens ordförande, stadsdirektören Minna Arve.

I det segrande arbetet ”Kolme palaa” har Slottsuddens område delats som namnet antyder i tre delar som har var sin ägna särskilda funktionella karaktär. Områden har fått från planerarna namnen Nya Slottsparken, Havskvarteret och Hamnstaden. Prisnämnden ansåg känsligheten och balansen som arbetets speciella förtjänster. Tredelade grundlösningen respekterar Åbo slott och skapar ett vitt parkområde mellan slottet och ån.

- Med att ta naturen starkt tillbaka till Slottsudden kan man uppnå den efterlängtade länkken från staden till skärgården. Tack vare de tre funktionellt olika områderna har man fått en balanserad och mångsidig helhet. De tre delarna symboliserar också Åbos särdrag, berättar After Partys arkitekt Giedrius Mamavicius

Tävlingsarbetet ”H2Å”, som tog andra platsen i tävlingen, bedömdes av prisnämnden att vara för sina lösningar den mest originella. I och med Slottsgatans axelns och kompletterande bebyggelsens kvartärers starka linjeringar formas av den från det nuvarande utrymmet och från andra tävlingsförslag starkt avvikande landskapsrummets struktur: slottet riktar sig mot havet, inte mot ån.

Arbetet ”Kolme” som placerade sig på tredje plats prisades för den lyckade och måttliga helhetslösningen.  Byggandet är genomgående lågt och lämnar slottet att dominera stadsbilden. I planen finns intressanta uteutrymmen samt lovande rumsserier och den skulle onekligen utforma en behaglig promenadstad.

Kolme palaa. Bild: After Party.

Tävlingens deltagare har bekantat sig väl med sin uppgift

- Krävande och mångfaldiga tävlingsuppgiftet har säkert påverkat att förslagen innehåller på en exceptionellt stark analys baserad kreativ idékläckning till mångsidiga framtidsvisioner för området. Det här materialet är till stor nytta även i fortsättningen, säger prisnämndens vice ordförande, stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

Förutom de prisbelönta arbetena kom staden att lösa in till sitt bruk ännu två arbeten: danske STEDs och Atelier Lorenzen Langkildes förslag ”The Urban Archipelago” och Studio A/H:s ”Tides”.

- Målet i följande skede är att studera tillsammans med stadsbor, representanter av näringslivet och andra partners hur de drag som bedömts som goda kan på bästa sätt kombineras till en funktionell och dragningskraftig helhet. Vi har utmärkta beståndsdelar att bygga Slottsudden till den urbana oasen med historia och den maritima omgivningen i en kreativ kombination med modern stadskultur som vi strävar efter i det här utvecklingsarbetet. Ramarna kunde inte vara ståtligare, säger Timo Hintsanen.

Åbo stad ordnade 9.1.–28.5.2020 i samarbete med Finlands Arkitektförbundet SAFA och Finlands landskapsarkitektförbund MARK en för alla öppen Slottsuddens internationell idétävling. Till tävlingen lämnades in sammanlagt 127 förslag från Finland och utlandet.