Den tyska konstnären Ulrike Mohr arbetar med att framställa träkol av trä och träföremål. Att arbeta med träkol representerar för henne en speciell form av koncentration och förtätning. Hon blir inspirerad av de sinnesintryck som arbetet för med sig såsom doften, elden och ljuden i de förkolnade verken samt den närmast rituella produktionsprocessen. Utställningen öppnar den 6 november.

Träkol påminner trots sitt organiska ursprung om ett svart mineral och därför överraskar dess lätthet. Det är kristallint, dunlätt, fragilt och absorberar ljuset helt. Mikroorganismer och djur kan inte äta kol – förkolnade objekt bevaras för evigt, de är tidlösa. Träkol är dock samtidigt mycket skört och kortlivat. Mohr arbetar mellan dessa två motpoler.

Från observation av naturen till spatiala ritningar

Mohr drar i sin konst nytta av metamorfosens processer, som påverkas av en mångsidig forskning och en nedärvd kunskap, men också av slumpmässiga händelser. Som skulptör utgår hon från observation av naturen och en processinriktad behandling av de material som hänför sig till kontexten. Hon omformar dessa material till poetiska installationer vars tidsdimensioner är naturliga för kortlivade ämnen.

Att bränna kol har under de senaste åren blivit ett arbetssätt som kännetecknar henne. Konstnären idkar själv detta yrke som nästan helt har försvunnit, som går ut på att så småningom värma upp träet i ett syrefritt utrymme ända tills det omvandlas till något fysikaliskt oföränderligt. Hon uppmärksammar i sitt arbete de olika historiska, kulturella, miljörelaterade och metaforiska slutsatser som hänför sig till kolet. Mohr beskriver sina arbeten som ’spatiala ritningar’ som har gjorts med kol, som hör till det äldsta ritningsmaterial som finns; i hennes fall dock inte som pigment på papper utan som streck skapade i en tredimensionell rymd.

Ulrike Mohr (f. 1970) bor och arbetar i Berlin.

WAMx 2020 – The Things We Are Made Of

Museet bjuder årligen in en internationell expert för att planera WAMx utställningsprogram i samarbete med museet. Genom samarbetet för vi fram nya helheter av intressanta aktörer som behandlar nya teman och aktuella synvinklar.  

Detta år är den internationella experten turkiskfödda Ece Pazarbaşı, verksam som kurator i Berlin. Hon har arbetat med utställningsprogrammet under rubriken The Things We Are Made Of (Det vi är gjorda av). Programmet vänder uppmärksamheten från det som skiljer oss åt, mot det som förenar oss: Vi består alla sist och slutligen av samma grundämnen. Utställningarna ställer frågan om vad vi människor egentligen är och vilken vår plats på den här planeten är. Utställningen C6 (Carbon) är tredje delen i 2020 års utställningsserie WAMx.  

Nyckelord: