Rikta dig till läsning! -projekt av bildningssektorn i Åbo bjuder alla barnfamiljer samt dagis- och skolbarn till en lekfull barnboksorientering. Barnboksorienteringen är öppen för alla och den är riktad speciellt till barn mellan 1-9 år. Orienteringen är ett gratis utomhusevenemang 6.–30.11.2020 på Åbo stads friluftsleder.

För ytterligare information

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering är helt och hållet ett utomhusevenemang. På grund av corona bes besökarna att iaktta Institutets för hälsa och välfärd THL rekommendationer att använda ansiktsmask, hygien- och hostregler och att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Det är även viktigt att komma ihåg att använda reflex under höstens mörka kvällar.

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering består av fem olika orienteringsbanor runtom i Åbo. Banorna är ungefär en kilometers långa utebanor och de kan gås även med barnvagn. Eftersom banorna är belägna runtom i Åbo får man bekanta sig med olika stadsdelar och motionsbanor samt den fina närnaturen i Åbo.

– På orienteringsbanorna finns olika funktionella uppgifter riktade till barn, både på svenska och finska. Under barnboksorienteringen får orienterare bekanta sig med den mångsidiga världen av barnlitteraturen genom det omfattande urvalet av barn- och ungdomsböcker, säger Pirita Kärkkäinen, projektets läskoordinator.

Riktlinjer för läsning redan vid ung åldern

Syftet med Rikta dig till läsning! -projektet är att främja barnens läskunnighet, läskultur och läsintresse redan vid ung åldern. Det tvååriga projektet är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Barnboksorienteringen är det officiella startjippot för hela projektet.

– Att barn redan vid ung åldern blir intresserade av läsning och böcker härstammar utöver hemmet också från daghem och skolor. Projektets målgrupp är i synnerhet just småbarnspedagogiken samt förskole- och nybörjarundervisningen. Vårt mål är att dela kunskap, etablera bra verksamhetsmodeller och utveckla samarbete mellan olika aktörer. Utöver daghem och skolor i Åbo samarbetar vi med Åbo stadsbibliotek och andra aktörer inom kulturbranschen, berättar Henrik Hurme, projektets ansvariga läskoordinator.

– Läsning ger glädje även utanför olika kampanjer. Bibliotek i Åbo betjänar även under dessa gällande omständigheter. Vi hälsar er alla varmt välkomna att delta i barnboksorienteringen för att hitta läsglädje och nya bokbekantskaper, hälsar läskoordinatorerna.

Rikta dig till läsning! -projekt och läskunnighetsarbete av läskoordinatorer står i samband med annan verksamhet som underhålls i Åbo för att stödja läsning, t.ex. den traditionella Hela Åbo läser -kampanjen på oktober.

Startpunkter för Rikta dig till läsning! -barnboksorientering

  • Katarina: parkeringsområdet för Katarinas naturstigar, Sigridsstigen 5
  • Laustis: Laustestigen, P-platser framför Laustis bibliotek, Rådsgatan 7
  • Pansio: framför Pansio bibliotek, Pansio biblioteks P-platser, Pernovägen 29
  • Runosbacken: i korsningen av Lantvärnsgatan och Tapperstigen, gatuparkering på Lantvärnsgatan
  • Vårdbergsparken: Vårdbergets lekplats, Vårdbergsgatan 2