Coronaläget i Åbo har försämrats under den senaste veckan. Smittor har uppdagats i skolor och i läroanstalter, och många klasser och hela skolor har försatts i karantän.

Av Åbo stads skolor har Aunelan koulu, Nummenpakan koulu, Rieskalähteen koulu och Varissuon koulu övergått till distansundervisning. Åbo yrkesinstitut övergår till distansundervisning den 9 november. Läget följs upp dagligen.

Under den senaste knappa veckan (ons 28.10 – tis 3.11) har 124 nya coronafall bekräftats i Åbo. Sedan coronaepidemin började i mars har totalt 665 smittfall registrerats i Åbo (THL 3.11 kl. 12). Coronaepidemin är fortfarande i upptrappningsfasen i Åbo, och läget har klart vänt mot det sämre.

Orsaken till det försämrade läget är att viruset sprids framför allt inom familjer och i den närmaste kretsen. Dessutom har flera nya fall konstaterats i skolor och läroanstalter, vilket i sin tur leder till utbredda exponeringar.  

– För att stilla coronaläget är det ytterst viktigt att söka sig till test till och med vid lindriga symtom. Var och en kan handla ansvarsfullt och hjälpa till med att stävja epidemin och skydda riskgrupperna, påminner ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jutta Peltoniemi.

Du kan söka dig till coronavirustest antingen genom att göra en symtombedömning i Omaolo eller genom att ringa till stadens coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15). För tillfället finns det gott om testtider.  

Åboskolor i karantän, elever studerar på distans 

Coronasmittor har uppdagats i flera Åboskolor, och många klasser och hela skolor har försatts i karantän.

Smittfall och exponeringar har bekräftats i följande skolor: Aunelan koulu, Hannunniitun koulu, Katariinan koulu, Nummenpakan koulu, Pääskyvuoren koulu och Rieskalähteen koulu samt i dagisarna Hannunniitun päiväkoti och Folkhälsans daghem Gunghästen. Till skillnad från uppgifter som rapporterats i medier har ingen coronasmitta konstaterats i Varissuon koulu.

Fem skolor har övergått eller kommer att övergå till distansundervisning 

Nummenpakan koulu 

 • eleverna från fjärde årskursen uppåt är i distansundervisning 2–13.11 

 • eleverna i årskurserna 1–3, eleverna i den förberedande undervisningen samt elever i behov av specialstöd är i närundervisning (undantaget elever som är försatta i karantän) 

Varissuon koulu 

 • eleverna från fjärde årskurserna uppåt är i distansundervisning 2–13.11 

 • eleverna i årskurserna 1–3, alla elever i områdesvisa smågrupper (årskurserna 1–6) samt i den förberedande undervisningen är i närundervisning 

Aunelan koulu 

 • eleverna från fjärde årskurserna uppåt är i distansundervisning 2–6.11 

 • eleverna i årskurserna 1–3 och i smågrupperna är i närundervisning denna vecka, såvida de inte är försatta i karantän 

 • läget utvärderas på nytt fredagen den 6 november 

Rieskalähteen koulu 

 • hela skolan är i distansundervisning 3–6.11 

 • de allmänna klasserna fortsätter med distansundervisning t.o.m. 13.11 

 • smågrupperna och den förberedande undervisningen återgår till närundervisning måndag 9.11 

Åbo yrkesinstitut 

 • Närundervisningen upphör i två veckor i samtliga yrkesinstitutets skolhus med start måndag 9.11 

 • Cirka 4500 studerande övergår till distansstudier 

 • Institutet strävar efter att ordna yrkesutbildningen och handledningen så heltäckande som möjligt med olika metoder som till exempel studier på distans, olika digitala lärmiljöer och lösningar. 

 • Läroanstalten eftersträvar att inlärning som sker på arbetsplatser och bygg, yrkesprov, körundervisning och inlärning i arbete kan fullföljas enligt planerna. 

 • Kund- och serviceställenas verksamhet fortsätter tillsvidare enligt tidigare meddelade öppettider.  

Skolorna informerar närmare via Wilma om undantagstidens undervisningsarrangemang och matutdelning. Staden har ytterligare ökat informationen på flera språk om säkerhetsavstånd, hygien och betydelsen av att lämna coronaprov.

Smittfall även i centraltandkliniken och ungdomsverkstaden Fendari 

En (1) coronasmitta har bekräftats i Åbo centraltandklinik den 31 oktober. Cirka 27 anställda har exponerats.  

Munhälsovårdens personal har utöver den vanliga utrustningen använt ytterligare skyddsutrustning och iakttagit effektiverad hygienpraxis, och centraltandklinikens patienter har inte utsatts för smitta.  

Mottagningstider kommer som en försiktighetsåtgärd att avbokas fram till den 8–9 november 2020. Verksamheten fortsätter i minskad utsträckning, och alla tider behöver inte avbokas.  

Patienterna får i första hand ett SMS om avbokad tid. Den nya mottagningstiden meddelas antingen per post eller per telefon från kliniken. 

Ett (1) smittfall har konstaterats i ungdomsverkstaden Fendari den 29 oktober. Fem personer har försatts i karantän. Verksamheten fortsätter som vanligt iakttagande säkerhetsanvisningar. 

Myndigheterna mötte planet från Skopje till Åbo den 23 oktober 2020. Till Åbo anlände 107 passagerare, varav 93 lämnade coronaprov. Av dessa var två positiva. Personer som anlände till Åbo hamn med TallinkSiljas morgontur lördagen den 24 oktober erbjöds att lämna ett coronaprov. Totalt 109 personer testades, och av dessa var en positiv för coronavirussmitta. 

Information om smittorna finns samlade på stadens webbsida.

Utdelning av ansiktsmask till behövande börjar i Salutorgets Monitori 9.11 

Monitori samservice i köpcentret Skanssi delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade vardagar kl. 12–18. Från och med den 9 november delar Salutorgets Monitori ut tygmasker vardagar kl. 9–11 och lördagar kl. 10–12. Församlingarna och olika föreningar delar fortsättningsvis ut masker inom ramen för den egna verksamheten.

Läs mera om utdelning av masker på sidan turku.fi/sv/munskyddsutdelning

Nyckelord: