I framtiden kan du låna läsning från Impivaaras simhall. Vid simhallens entré finns nu ett låneskåp, där du kan låna Åbo stadsbiblioteks material med ditt eget bibliotekskort. Biblioteksmaterial kan inte returneras till det och reservationer kan inte hämtas.

Användning av Impivaaras låneskåp

  1. Visa streckkoden på bibliotekskortet till skåpets streckkodsläsare.
  2. Ange din PIN-kod på pekskärmen.
  3. Skåpdörren öppnas.
  4. Ta det material du vill låna från skåpet.
  5. Stäng skåpdörren. Då identifierar skåpet materialet som tagits från det och lägger till det i dina lån.
  6. Ta ett lånekvitto om du vill.
  • Endast Åbo stadsbiblioteks material kan lånas ut från skåpet - biblioteksmaterial kan inte returneras till det.
  • Skåpet används endast under Impivaaras simhalls öppettider.
  • Vid problem, kontakta huvudbiblioteket, tel 02 2620 624.

Låneskåpet har material för alla åldrar. Impivaaras simhall valdes som plats för låneskåpet på grund av det stora antalet besökare.

-Det är dessutom trevligt att tänka att simhallens kunder också kommer att stöta på bibliotekets tjänster på sin simtur, konstaterar biblioteksservicechef Kari Pohjola glatt.

Skåpet rymmer cirka 120 böcker åt gången och är beredd att fyllas varje vecka för att hålla utbudet varierande. För att använda skåpet behöver du ett bibliotekskort och en PIN-kod. Om du inte ännu har en kod, så kan du få det på vilket som helst av Åbo stadsbiblioteks kontor. Låneskåpet är enkelt att använda och simhallspersonalen är redo att hjälpa till.