Coronaläget i Åbo har försämrats under föregående vecka. I november har cirka 1000 Åbobor försatts i karantän. Mer än 3000 Åbobor har lämnat coronaprov i Tykslab. Testandet är fortfarande avgörande i smittspårningen.

Den senaste knappa veckan (ons 4.11 – tis 10.11) har totalt 106 nya coronasmittor bekräftats i Åbo. Sedan epidemin började i mars har total 771 smittor registrerats i Åbo (Institutet för hälsa och välfärd THL 10.11 kl. 13).

– Läget i Åbo är allvarligt. Med hjälp av karantän kan vi hejda läget från att försämras ytterligare. Vi måste alla komma ihåg att handla ansvarsfullt i vår vardag. Se till att hålla trygga avstånd. Sök dig till test och stanna hemma även om du har bara lindriga symtom. Bara så kan vi hejda coronaviruset från att spridas, säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jutta Peltoniemi

Coronavirussmittor i daghem och i skolor 

Smittor och exponeringar har konstaterats i följande skolor och läroanstalter: Aunelan koulu, Cygnaeus skola, Katariinan koulu, Luolavuoren koulu, Nummenpakan koulu, Puropellon koulu, Pääskyvuoren koulu, Rieskalähteen koulu, Topeliuksen koulu och Yli-Maarian koulu, samt i Turun Steiner-koulu och finska arbis Turun suomenkielinen työväenopisto.  

Smittor har dessutom konstaterats i Härkämäen päiväkoti och Piinokankadun päiväkoti samt Pilke päiväkodit Pilke Satakieli.

Elever i Yli-Maarian koulu övergår till distansstudier, Aunelan koulu fortsätter med distansundervisning

En (1) coronavirussmitta och flera exponeringar har konstaterats i Yli-Maarian koulu, och eleverna i årskurserna 7–9 har tisdagen den 10 november övergått i distansundervisning. Distansundervisningen fortsätter till och med tisdagen den 17 november. Eleverna återgår till närundervisning onsdagen den 18 november. 

Eleverna i årskurserna 1–6 och elever i behov av specialstöd i årskurserna 7–9 i Yli-Maarian koulus bägge enheter Ypsilon och Moisio fortsätter i närundervisning enligt vanligt schema. 

Distansundervisningen följer läsordningen. Skolbespisningen fortsätter även under distansveckorna, och elevvårdens tjänster står till alla elevers förfogande. 

Aunelan koulus elever från årskurs 4 uppåt har varit i distansundervisning under tiden 2–6 november. Man har beslutat att fortsätta med distansundervisningen till och med den 13 november, alltså den innevarande veckan till slut. 

Besökare i dagisarna rekommenderas att använda ansiktsmask  

Åbo stad rekommenderar fortfarande användning av ansiktsmask i alla allmänna inomhuslokaler och i publikevenemang.  

På grund av ökande antal smittor och exponeringar i skolor och på daghem ombeds besökare i synnerhet i dagisar att fästa särskild uppmärksamhet vid användning av mask. Daghemmen har ofta trånga tambursutrymmen och säkerhetsavstånd går inte alltid att hålla.  

Med tanke på coronasituationen är det önskvärt att alla som lämnar eller hämtar barn på dagis använder ansiktsmask. I regel bör man skaffa sina masker själv. 

Staden delar ut ansiktsmasker till behövande. Masker delas ut i Monitori i Skanssi vardagar kl. 12–18 samt i Salutorgets Monitori vardagar kl. 9–11 och lördagar kl. 10–12.

Församlingarna och olika organisationer delar ut masker i de egna verksamheterna. Ytterligare information om utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade finns på sidan turku.fi/sv/munskyddsutdelning.

Stödtelefonen hjälper alla vardagar 

Den psykosociala stödtelefonen hjälper till vid bekymmer och ångest orsakad av coronaviruset. Stödtelefonens öppettider är mån–fre kl. 8.30–11, tfn 040 619 4361.  

Omfattande information om coronaviruset och stöd för unga finns samlat på webbsidan turku.fi/sv/unga-corona.

Tre smittfall på flyget från Skopje, flygen tar paus 

Tre passagerare på flyget från Skopje till Åbo den 7 november konstaterades bära på coronaviruset. Totalt 104 passagerare anlände till Åbo och av dessa testades 85 personer. I oktober månad har ett flyg i veckan anlänt från Skopje. Flygen upphör den 7 november, och rutten återupptas i medlet av december.

På grund av coronaläget upphör vattengympan och övrig verksamhet tillsvidare i Lehmusvalkama och Rosenkvarterets välfärdscenters bastu- och badavdelningar.

Nyckelord: