Till årets nyåbobo 2020 har utsetts Aida Basic som är ursprungligen från Bosnien. Årets mångkulturella handling -utmärkelsen går till Mångkulturell dagvård, skola och hem rf. Båda bygger på sina håll på mångkulturell verksamhet som tar med både invandrare och infödda finländare.

Mångkulturella rådet i Åbo har utsett de som får utmärkelserna från förslagen stadsborna har gjort.  Årets nyåbobo och mångkulturella handling -utmärkelserna delas ut i år redan för den 15 gången.

Med de årligen utdelade utmärkelserna strävar man efter att uppmuntra och belöna verksamhet som ofta får mindre uppmärksamhet och som närmar invandrare och infödda med varandra.

- Båda utmärkelserna är hyllningar till ett viktigt och ödmjukt arbete, som ofta görs i bakgrunden utan en större publicitet. Årets belönade påverkar speciellt även flickornas och kvinnornas ställning och deras arbete är värdefullt ur hela samhällets synvinkel, säger Berhan Ahmadi, vice ordförande för mångkulturella rådet i Åbo.

Årets nyåbobo betonar vikten av att lära sig språket

Aida Bacic, som flyttade med sin familj till Finland som en 14-åring, är en aktiv aktör i sitt eget bostadsområde Kråkträsket. Bacic arbetar som verksamhetsledare vid Yhdessä-föreningen. Till arbetet hör förutom ledningen av verksamhetsgrupper individuell rådgivning i olika situationer gällande arbetssökning och vardagens problem. Vid sidan om arbetet studerar mamman till två barn i skolåldern till socionom vid Åbo yrkeshögskola och verkar aktivt i föreningen för bosnisk kultur.

Aida Bacic som har redan bott 24 år i Finland beskrivs som en hjärtevärmande vänlig, pålitlig och samvetsgrann arbetstagare vars insats i utvecklandet av Yhdessä-föreningens verksamhet och i främjandet av Åbo mångkulturella kulturen är betydande. Förutom att studera och utveckla sig själv är hon verksam för hela den omgivande gemenskapens väl.

 

För utmärkelsen som årets nyåbobo tackar hon även hela sin arbetsgemenskap:

- Jag uppskattar väldigt den här utmärkelsen. Jag gör inte det här arbetet ensam så jag anser att det här uppskattar hela vår arbetsgemenskap och Yhdessä-föreningen, säger hon.

Språkkunskapen är nyckeln till integrationen till landet.

- Det är verkligt viktigt att lära sig finska så man kan ta del i samhället och kan sköta sina ärenden.

Bacic själv är helt tvåspråkig och hemma i båda kulturen vilket kom fram också i förslagen:

”Bacic kommer från ett konfliktområd men hon har inte tagit konflikten med sig. Respekt för alla och fredsviljan är karakteristiska för henne. Hon är en genuin del av två kulturer där den bosniska och finska identitetens styrkor förenas."

Se Aida Bacic i videointervjun:

Mångkulturell verksamhet når fram överallt i Åbo

Mångkulturell dagvård, skola och hem rf. (Mpkk), som får årets mångkulturella handling -utmärkelsen, grundades 1997 och den verkar i hela Åboområdet samt i Reso.  Föreningen strävar efter att stöda anpassningen i finska samhället av barn och familjer med inflyttarbakgrund med att främja hemmets, småbarnspedagogikens och skolans samarbete. Via barnen nås hela familjen.

- Vi riktar vår verksamhet särskilt till barn och unga men via dem till hela familjen. Vårt mål är en funktionell tvåspråkighet och stödet till en balanserad identitet. Vi strävar både efter att stärka barnets eget språk och efter att lära finskan, berättar ordföranden för Mpkk:s styrelse Anneli Minks.

Föreningens verksamhetsformer är olika slags klubbar som arrangeras för tillfället på turkiska, somaliska, arabiska och ryska. Förutom klubbar arrangerar föreningen undervisning i finska samt mamma-barn-gruppverksamhet. För familjer ordnas utflykter, läger och evenemang. Föreningen verkar också aktivt i otaliga samarbetsnätverk.

 

- Vi verksamhet är med frivilliga krafter och når som bäst hundratals människor runtom Åbonejden. Både invandrare och finländska, fostringsarbetets yrkespersoner och studerande är välkomna, berättar Mpkk:s aktivmedlem Hatice Kütük.

- Vi är glada över utmärkelsen och hoppas att allt flera därför hittar vår förening, tillägger Anneli Minks.

Se Anneli Minks och Hatice Kütük i videointervjun: