Under den senaste knappa veckan har ca 70 nya coronasmittor bekräftats i Åbo. Siffrorna är från tiden onsdagen den 11 till måndagen den 16 november. Sedan coronaepidemin började i mars har totalt 848 smittor rapporterats i Åbo (THL 16.11 kl. 15).

Coronaläget är fortsättningsvis allvarligt. Varje Åbobo bör komma ihåg skyddsåtgärderna och söka sig till coronatest även om man uppvisar endast lindriga symtom. Viruset sprids nu i synnerhet i invandrargrupper.

– Vi lyckades hejda spridningen av coronaviruset som tidigare i höst härjade i studerandekretsar genom stränga, gemensamt överenskomna åtgärder. Nu gör vi samma arbete tillsammans med invandrargrupperna, berättar Åbos stadsdirektör Minna Arve.

För att stävja smittspridningen har Åbo inlett ett intensivt samarbete med bland annat imamerna och övriga personer med inflytande. I samhället har familjerna uppmanats att endast tillbringa tid med den innersta familjekretsen och att undvika stora sammankomster.

Ökad information ges i kollektivtrafiken samt i invandrartäta stadsdelar. Informationsgången till invandrare sköts på olika språk via stadens kanaler och i sociala medier samt i samarbete med personer med inflytande i invandrargemenskaperna.

Även information på plats ges i allt större utsträckning i invandrartäta områden. Röda Korset och övriga volontärer delar ut coronainfo i moskéer, skolor, ungdomsgårdar och övriga offentliga platser. I kollektivtrafiken ges uppmaningar till att använda munskydd på finska, svenska, engelska och arabiska.

Bekräftade coronafall eller exponeringar i daghem och skolor

Smittor och exponeringar har konstaterats i följande verksamhetsställen:

  • Daghem: Hintsankujan päiväkoti, Lausteen päiväkoti, Pohjoisen alueen perhepäivähoito och Sateenkaari Koto Oy Peikonpesä. 
  • Skolor och läroanstalter: Kerttulin lukio, Puropellon koulu, Topeliuksen koulu samt Åbo yrkesinstitut, skolhusen på Lemminkäinengatan, i Peltola och på Råggatan.
  • Till skillnad från uppgifter i media har inga smittor bekräftats i finska arbis, Turun suomenkielinen työväenopisto.

Uppgifter enligt verksamhetsställe finns samlat på sidan Bekräftade coronafall och exponeringar i Åbo

Skolor som fortsätter med distansundervisning

Årskurserna 4–6 i Aunelan koulu och Varissuon koulu fortsätter med distansundervisningen till och med den 20 november. Varissuon koulu övergick till distansundervisning den 30 oktober, och Aunelan koulu den 2 november. Gymnasieklasserna och årskurserna 4–9 i Turun normaalikoulu fortsätter med distansstudier. Turun normaalikoulu informerar separat om läget.

Årskurserna 7–9 i Topeliuksen koulu övergår till distansundervisning måndagen den 16 november

  • småklasserna i årskurserna 7–9 går i skola på distans den 16–17 november (mån–tis)
  • övriga klasser i årskurserna 7–9 är i distansundervisning hela veckan 16–20 november (mån–fre)

Distansundervisningen i Åbo yrkesinstitut fortsätter till den 20 november. Beslut om eventuell fortsättning av distansundervisningen fattas den 19 november.

Puropellon koulu övergår till distansundervisning

Puropellon koulu övergår till distansundervisning 18–27 november. Småklasserna och Valmo-klassen som förbereder för grundskoleutbildning fortsätter som närundervisning.

Kråkkärrets provtagning flyttade till hälsostationen den 16 november

Kråkkärrets coronaprovtagning flyttade från Majanummi till Kråkkärrets hälsostation (adr. Nisse Kavos gata 3) måndagen den 16 november. Provtagningen betjänar kunder som hör till Kråkkärrets område, det vill säga Kråkkärret, Laustis och Svalberga. Flytten möjliggör en förlängning av öppettiderna. Provtagning sker mån–fre kl. 9–11 och 12–14. Förhandsbokning till Kråkkärrets provtagning behövs inte.

Munskydd rekommenderas i stadens lokaler

Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i alla offentliga inomhuslokaler samt under publika tillställningar.

Det är ytterst viktigt att alla oberoende av symtomläge använder munskydd då man besöker hälsovårdens verksamhetsställen. Genom att använda munskydd skyddar man alla som besöker hälsovården samt personalen från coronasmitta.

– Det är viktigt att komma ihåg att man inte får komma till hälsovårdens mottagningar om man har symtom på infektioner eller väntar på resultat av coronaprov, säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jutta Peltoniemi.

Staden rekommenderar att barn i skolåldern använder munskydd i idrottshobbyer

Idrottsföreningarna rekommenderas att uppmana barn i skolålder att använda munskydd i alla inomhusidrottslokaler.

Rekommendationen gäller alla utrymmen: entréer, läktare, gångar och korridorer samt wc och omklädningsrum, men inte till exempel idrottsplaner eller -hallar under prestationen.

Vårdnadshavare gör det slutliga beslutet om barnet ska använda munskydd, och förälderns anmälan anses tillräcklig. Användning av munskydd förutsätts inte av barn som av hälsoskäl inte kan använda skyddet.

Åbo stad förutsätter fortsättningsvis att alla personer över 15 år använder munskydd då de rör sig i inomhusidrottslokalerna, undantaget under prestationerna.

Rekommendation om begränsningar i barns tävlingsarrangemang

Idrottsföreningarna ombeds se över publikstorleken i barnens tävlingar och spel. Staden rekommenderar att idrottsföreningarna ber föräldrar och släktingar att inte delta som åskådare i barnens spel- och tävlingshändelser. Idrottsföreningarna kan istället erbjuda familjerna möjligheten att följa med spel via streaming.

Många föreningar följer redan rekommendationerna och erfarenheterna har varit goda.

Idrottstjänsterna har per e-post meddelat föreningarna om de nya rekommendationerna.

Åbo reagerar snabbt och förebyggande

Sedan coronaepidemin började har staden vidtagit åtskilliga åtgärder för att hejda spridningen av viruset.

Flera rekommendationer och restriktioner gäller på grund av coronaläget:

  • Rekommendation att använda munskydd i kollektivtrafiken.
  • Skyldighet att använda munskydd i motionsplatserna.
  • Restriktioner i kundantal i hobbylokaler, i kulturinstitutioner, bibliotek och stadens övriga lokaler. Plexiskydd och övrig skyddsutrustning används och goda säkerhetsåtgärder iakttas.
  • Stadens personal arbetar i mån om möjlighet på distans.
  • Skolor övergår i distansundervisning genast och alltid, när situationen kräver det.

– Vår princip är att handla snabbt och förebyggande. I synnerhet en effektiv smittspårning och testning har hela tiden en nyckelroll. Vi ökar antalet personer som arbetar med smittspårningen om situationen kräver det, men än så länge kan vi spåra smittorna väl, säger stadsdirektör Minna Arve.

Sedan hösten har Åbo ökat åtgärderna till exempel på flygfältet och i hamnen. På flygfältet görs provtagningar och resenärer från så kallade röda länder informeras. Passagerare som anländer till Åbo hamn får coronainfo.

Nyckelord: