Fredsbudskapet som har blivit en tradition sänds från Åbo domkyrka ut till världen då kyrkosamfundens ledare framför en gemensam vädjan för freden. Årets tema är Kontakt med varandra - gemenskap som stöd för psykisk hälsa.

Ekumeniska julen i Åbo

visar på julaftonen 24.12 på Yle TV1 och efteråt i Yle Arenan.

Årets tema Kontakt med varandra - gemenskap som stöd för psykisk hälsa påminner oss om att var och en kan öka gemenskapen och skänka ljus i sina medmänniskors liv. Med omsorg om varandra och hjälp till den som behöver bär vi varandra över en tid som kräver både ihärdighet och styrka.

Social- och hälsoministeriets strategidirektör, docent Liisa-Maria Voipio-Pulkki framför det humanitära budskapet i årets Ekumeniska jul i Åbo. Hon har under det gångna året representerat ministeriet i otaliga presskonferenser om coronavirusepidemin.

- Den omedelbara inverkan av COVID 19-krisen, som började i slutet av januari, kommer att fortsätta ännu i månader. Eftervården av krisen och återhämtningen kommer att sträcka sig framåt över år. Begränsningen av den fysiska kontakten och en utdragen osäkerhet kan vara speciellt tunga bördor för personer som redan är i svåra situationer eller i brytningspunkter i livet. Sådana kan vara unga, som funderar på sin framtid och personer, som har hamnat i ekonomiska svårigheter, säger Voipio-Pulkki.

Alla kan påverka

- Vi har olika möjligheter att i samhällets alla skikt se till att ingen blir utslagen eller ensam. Dessutom kan var och en göra små goda gärningar i vardagen: en förstående blick, några vänliga ord, ett samtal eller mess som ger en liten stund av glädje eller omtänksam grannhjälp ger hopp och tro på att vi klarar oss tillsammans och drar lärdomar om hur skador som förorsakas av liknande kriser kan förebyggas i framtiden, fortsätter Voipio-Pulkki.

Den tjugosjunde ekumeniska fredsvädjan framförs av ärkebiskop Tapio Luoma, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ärkebiskop Leo, ortodoxa kyrkan i Finland, stiftsadministratorn för Helsingfors katolska biskopsstift Marco Pasinato samt ledaren för Finlands Adventkyrka Aimo Helminen.

För musiken står Mari Palo, sopran, och Mika Nisula, tenor. Åbo filharmoniska orkester dirigeras av Pertti Pekkanen. Organist är Markku Hietaharju och kantor är Jukka Pietilä.

Kollekten som samlas in under allsången styrs till Kyrkans diakonifond för understöd till människor i ekonomiska trångmål.

Den ekumeniska julen visas på Yle TV1 och i Yle Arenan

Till skillnad från tidigare år är den ekumeniska julen i Domkyrkan inte öppen för publik. En sammanställning visas på julaftonen den 24 december före utlysningen av julfreden på Yle TV1 och kan även ses på Yle Arenan efteråt.

- Antalet gäster har begränsats för att försäkra deltagarnas säkerhet. De inbjudna gästerna är enligt årets tema bland andra Domkyrkoförsamlingens frivilliga, som under coronavirusepidemin har arbetat för att främja gemenskap och hjälpa medmänniskor, berättar Åbo stads protokollchef Mika Akkanen.

 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Liisa-Maria Voipio-Pulkki har arbetat som direktör för enheten för hälsotjänster vid SHM:s avdelning för social- och hälsovårdstjänster, som förvaltningsöverläkare vid Finlands Kommunförbund och som överläkare vid Helsingfors universitets centralsjukhus. Voipio-Pulkki är medicine och kirurgie doktor. Hon har även arbetat länge på ÅUCS och verkat som förtroendevald för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Liisa-Maria Voipio-Pulkki är medlem i Ekumeniska Rådet i Finland.