Den traditionella utlysningen av julfreden från Åbo arrangeras i år utan publik. Orsaken är det allvarliga coronaläget, och Åbo stad gör allt för att hejda spridningen av viruset och säkerställa tryggheten.

Åbo stads protokollchef Mika Akkanen utlyser julfreden från Brinkalas balkong på julafton den 24 december kl. 12 för det tomma Gamla Stortorget.

Utlysningen sker utan högtalare och den förmedlas av Yle. Proklamationen hörs inte på Gamla Stortorget, området spärras av och publiken har inte tillträde till torget.

Julfreden har aldrig tidigare i Åbos historia utlysts utan publik.

- Den många hundra år gamla traditionen bryts inte, utan Åbo utlyser julfreden som förr. Traditionen är viktig för finländarna, och stunden som för så många inleder julhelgen förmedlas som vanligt till hemmen via teve och radio, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Utlysningen av julfred har varje år samlat över 10 000 personer till ett tätt område. Åbo stad vill inte ta risken att coronaviruset sprids, och därför har man beslutat sig för ett avvikande arrangemang.

- Samhället har på grund av coronaviruset ställt in många stora evenemang kring julen, och staden ansåg därför att den bästa lösningen är att utlysningen av julfreden under detta märkliga coronaår sker utan publik, säger Minna Arve.

Yle sänder utlysningen som vanligt

Yle sänder utlysningen av julfreden som vanligt båda på teve och i radio. Musiker, körerna, Yles personal och stadens anställda iakttar säkerhetsavstånd.

- Det är ytterst viktigt för oss att Åbo trots det exceptionella läget även detta år utlyser julfreden. Vi önskar att i synnerhet de tusentals Åbobor som brukar samlas på Gamla Stortorget för att höra proklamationen, förstår att detta specialarrangemang görs så att de kan fira en trygg jul även i år, säger Åbo stads protokollchef Mika Akkanen.

Flottans musikkår samt manskörerna Naskalit och Mieskuoro Laulun ystävät uppträder, och tillställningen tolkas till teckenspråk.

Tillställningens gång enligt bekant mönster:

  • kl. 11:57 Vår Gud är oss en väldig borg – psalm 154; 1, 4
  • kl. 12 Åbo domkyrkas klocka slår 12. Inledningsfanfar ur marschen Marskalkens silverhorn, komp. Artturi Rope
  • Åbo utlyser julfred, protokollchef Mika Akkanen
  • Vårt land (1. finska, 1. svenska, 2. finska)
  • Björneborgarnas marsch

En över 700 år gammal tradition

Utlysningen av julfreden i Åbo har fortlevt nästan utan avbrott sedan 1300-talet. Julfreden har proklamerats från Brinkalas balkong sedan år 1886. Texten som läses nuförtiden är från år 1903.

Julfreden utlystes inte år 1939 på grund av fara för bombningar, och inte heller år 1917 på grund av milisstrejken. Så vitt vi vet utlystes julfreden inte under stora ofreden 1712–1721, och sannolikt inte heller under åren 1809–1815.

Julfreden läses på finska och på svenska. Proklamationen har sänts på radio sedan år 1935. Televiseringarna i Finland inleddes år 1983, och sedan år 1986 har utlysningen av julfreden även sänts till Sverige.

Numera kan man på internet följa med utlysningen live över hela världen.

Läs mera om julfredstraditionen: https://www.turku.fi/sv/julstaden/julfred