Rekommendationerna till motions- och idrottsföreningar utvidgas.

Staden rekommenderar att barn i skolåldern använder munskydd i idrottshobbyer

Idrottsföreningarna rekommenderas att uppmana barn i skolålder, specielt högstadieelever, att använda munskydd i alla inomhusidrottslokaler.

Rekommendationen gäller alla utrymmen: entréer, läktare, gångar och korridorer samt wc och omklädningsrum, men inte till exempel idrottsplaner eller -hallar under prestationen.

Vårdnadshavare gör det slutliga beslutet om barnet ska använda munskydd, och förälderns anmälan anses tillräcklig. Användning av munskydd förutsätts inte av barn som av hälsoskäl inte kan använda skyddet.

Åbo stad förutsätter fortsättningsvis att alla personer över 15 år använder munskydd då de rör sig i inomhusidrottslokalerna, undantaget under prestationerna.

Rekommendation om begränsningar i barns tävlingsarrangemang

Idrottsföreningarna ombeds se över publikstorleken i barnens tävlingar och spel i alla inomhusidrottslokalerna. Staden rekommenderar att idrottsföreningarna ber föräldrar och släktingar att inte delta som åskådare i barnens spel- och tävlingshändelser. Idrottsföreningarna kan istället erbjuda familjerna möjligheten att följa med spel via streaming.

Många föreningar följer redan rekommendationerna och erfarenheterna har varit goda.

Idrottstjänsterna har per e-post meddelat föreningarna om de nya rekommendationerna.