Första skedet av Åbo centrums utvecklingstävling som pågått under hösten har avslutat. Den producerade sammanlagt 71 skapande idéer som kunde verkställas med förslagsgivarnas och stadens gemensamma satsningar. Av förslagen skred 31 fram till andra skedet. Stadsborna får kommentera tävlingsidéerna på Kerro kantasi -webbsidorna.

Säg din åsikt

Alla 31 idéer som nått andra skedet finns att ses och kommenteras på Kerro kantasi -webbplatsen. Du kan kommentera fram till 1.12. Responsen från publiken överlåts till utvärderingsgruppen till stöd för deras arbete.

kerrokantasi.turku.fi/sytytaturku

Med Tänd Åbo -tävlingen söktes efter idéer för att liva upp stadscentrumet vilka staden verkställer tillsammans med förslagsgivarna enligt en partnerskapsmodell.

- Med att slå samman resurser är det möjligt att genomföra även sådana förslag som staden skulle inte ensam kunna satsa tillräckligt på. Å andra sidan skulle många av tävlingens deltagare inte klara av att verkställa sin idé som riktas till stadens centrumets område. Med partnerskapsmodellen strävar man just efter ett slags win-win-win-situation där den tredje och kanske största vinnande partnern är stadsbon som får njuta av de nya centrumfunktionerna, säger ordföranden för utvärderingsgruppen, stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

Med att slå samman resurser är det möjligt att genomföra även sådana förslag som staden skulle inte ensam kunna satsa tillräckligt på.

Inlämnandet av tävlingsidéer slutade 14.10. och nu har utvärderingsgruppen valt idéerna som skrider fram till andra skedet. I tävlingen finns två serier: Ett levande centrum -serien som är öppen för alla och Ett växande centrum -serien riktad till aktörer specialiserade i fastighets- och områdesutveckling. I Ett levande centrum -serien tog 23 förslag och i Ett växande centrum 8 förslag sig till fortsättningen.

- Utvärderingsgruppen hade en utmaning i att göra ett val mellan förslagen av hög kvalitet. Särskilt utvärderingen av innovativiteten väckte diskussion inom gruppen liksom också det hurudan gemensam resurs förslagsgivaren föreslår för gemensamma verkställandet av idén, säger utvärderingsgruppens sekreterare Janne Mustonen.

- Man var tvungen att gallra bort flera idéer med utvecklingspotential. Om aktören som lämnat in förslaget ger lov, sparas även de här idéerna och då har de chansen att stiga upp till diskussion i någon annan situation, berättar Mustonen.

Tävlingsbidragen som skridit fram till andra skedet innehåller mångsidiga nya funktionaliteter och evenemang. I förslagen finns bland annat nya evenemangskoncepter, motion- och kulturbranschens funktioner samt utvecklingsidéer som siktar på byggande för att komplettera stadsstrukturen.

- I de idéerna som valts till fortsättningen finns flera konceptuella helheter samt evenemangsplaner som möjliggör verksamhet som livar upp centrumet året runt, berömmer utvärderingsgruppens medlem Heli Järvelä, verksamhetsledare för Åbo Stadscentrumförening rf.

Att tillämpa innovationspartnerskapsmodellen även i Ett växande centrum -serien, som siktar på att fastighets- och områdesutveckling, var ett alldeles nytt slags försök. Första omgångens utbud var intresseväckande mångsidigt och det inspirerar att ordna motsvarande tävlingar även i fortsättningen.

- Speciellt intressant var Spindeltomten dit det kom högklassiga och mycket olika förslag.  Utvärderingsgruppen upplevde dock att det var svårt att enligt tävlingens kriterier rangordna förslag angående den här tomten och föreslår därmed att objektet konkurrensutsätts skilt, säger Timo Hintsanen.

Idéerna bearbetas vidare tillsammans

Det var möjligt att delta i tävlingen med en mycket friformig idé och inte heller har man i alla förslagen tänkt efter det slutliga sättet att verkställa idén. Nu utvecklas idéerna och möjligheterna att verkställa dem tillsammans med förslagsgivarna och stadens representanter. Stadens sakkunniga väljs ut enligt vilket ämne idén gäller.

- Centrumet utvecklas för tillfället mycket aktivt med många olika projekt. Man försöker sammanfoga idéerna till att vara delar av dessa helheter, berättar Riitta Birkstedt, projektchefen för utvecklandet av centrumet.

Enligt tävlingens regler fanns det i Levande centrum -serien 20 000 euro att delas ut som uppmuntringspriser till de förslag som skred fram till andra skedet. Utvärderingsgruppen beslöt att dela det ut jämnt mellan alla idéerna i serien varefter var och en fick 800 euro. I samband med publiceringen av vinnarna lottas varmluftsballongfärden ut emellan alla idéerna som kommit till andra skedet.