Åbo stads bildningssektor utvidgar rekommendationen om att använda ansiktsmask till elever på årskurserna 7–9 inom högstadiet i speciellt under tillvalsämneslektioner.

Ytterligare information och anvisningar: 

Åbo stads bildningssektor utvidgar rekommendationen om att använda ansiktsmask till att omfatta tillvalsämneslektioner för elever i högstadiet på årskurs 7–9 från och med den 23.11. Elever från olika parallellklasser deltar i tillvalsämneslektionerna så användningen av mask skyddar eleverna från exponering då grupperna blandas. Eleverna får ansiktsmasker av sin skola men man får också använda egna ansiktsmasker. 

Användning av ansiktsmask har redan förut rekommenderats starkt för alla studerande på andra stadiet, och staden påminner igen om användning av mask då man färdas med buss. 

Då Åbo yrkesinstitut återgår till delvis närundervisning ska studerande och personalen använda ansiktsmasker i läroanstaltens utrymmen och på platser för inlärning i arbetet.

Personalen vid bildningssektorn har fått en rekommendation om att använda ansiktsmask redan tidigare under hösten.  Personalen bör använda ansiktsmask/visir bland annat vid närundervisningstillfällen, i skolans/daghemmets gemensamma utrymmen inomhus och särskilt då man rör sig på platser där rusning inträffar, t.ex. framför undervisningslokaler, serviceställen, utgångar, matsalen och motsvarande utrymmen. 

Åbo stad rekommenderar användning av ansiktsmask på offentliga platser och i bussar. Idrottsföreningar ombeds ta i beaktande att barn i skolåldern använder ansiktsmask på idrottsplatser inomhus förutom under träningsprestationen enligt vårdnadshavarens bedömning och beslut. Åbo stad förpliktigar att över 15-åriga fortfarande använder ansiktsmask på idrottsplatser inomhus förutom under träningsprestationen.  

På grund av coronasituationen följs en effektiviserad handhygienpraxis vid daghem, skolor och läroanstalter i Åbo.