Det blir uppehåll i influensavaccinationerna som pågår i Åbo Mässcentrum. Vaccinet håller på att ta slut i hela Finland. Vaccinationerna i Mässcentrum kan fortsätta ännu nästa vecka till och med torsdagen den 26 november. Från och med fredagen den 27 november avbryts vaccinationerna.

-Tanken var, att vaccinationerna skulle fortsätta till fredagen den 4 december, men vi är tvungna att ställa in den sista veckan. Situationen är verkligen beklaglig. Vi hade haft full beredskap att fortsätta vaccinera i för ändamålsenliga lokaler som hyrts enkom för detta, men Institutet för hälsa och välfärd kan inte leverera mera vaccin till kommunerna, säger översköterska Jaana Piispanen i Åbo öppenvård.

Staden strävar efter att få tillgång till säsongsinfluensavaccinet, så att i synnerhet personer som hör till högriskgrupperna kan vaccineras i december på hälsostationerna.

Rådgivningsbyråerna vaccinerar så långt vaccinet räcker. Alla vaccinationstider som bokats för innevarande år försöker ordnas enligt bokade tider.

Även detta år sökte sig ett stort antal Åbobor sökte sig till vaccination

På grund av coronaläget ordnades årets influensavaccinationer i Åbo Mässcentrum. Sjutton vaccinationsstationer ställdes upp i Mässcentrum, så att alla kunder kunde garanteras tillräckliga säkerhetsavstånd. Årets mål var att vaccinera 26 000 Åbobor som hör till riskgrupperna. Cirka 17 000 personer över 65 år och över 18-åringar i riskgrupperna har vaccinerats sedan vaccinationsstationerna i Mässcentrum öppnade.

Enligt respons från stadsborna har vaccineringen i Mässcentrum varit lyckad. Säkerhetsarrangemangen och smidigheten såväl som stadens personals, Röda Korsets och Mässcentrets verksamhet har fått positiv feedback.

- Det har varit glädjande att märka hur entusiastiskt Åboborna har sökt sig till vaccinationerna. Årligen har 50,9 % av alla Åbobor över 65 år fått vaccinet. Arrangemangen i Mässcentrum gav dessutom bra övning inför en eventuell kommande coronavirusvaccination, berättat ansvariga läkaren för infektionssjukdomar Jutta Peltoniemi.