I Cygnaeus skola och i S:t Olofsskolan har det konstaterats coronasmitta och flera exponeringar varför eleverna övergår till distansstudier från och med den 23.11. Från båda skolorna övergår tillsammans cirka 70 elever. I Luostarivuoren Lyseon lukio övergår alla studerande till distansstudier från och med måndagen och tisdagen 23-24.11.

Cygnaeus skola

Till distansstudier övergick 14 sjätteklasselever. Distansstudier fortsätter under kommande vecka och eleverna återgår till närstudier måndagen 30.11. Andra klasser fortsätter med närstudier enligt läsordning i båda skolornas enheter, Cygnaeus skola och Braheskolan.  

S:t Olofsskolan

Till distansstudier övergick 60 stycken elever från klasserna 7–8. Distansstudier fortsätter under kommande vecka, och eleverna återgår till närstudier måndagen 30.11. Andra klasser fortsätter med närstudier enligt läsordning. Distansstudier ordnas enligt läsordning.  

Distansundervisning

Båda skolornas lärare meddelar om distansstudiearrangemang via Wilma-meddelande. Under distansstudier följer man läsordningen. Skolmat har arrangerats under distansstudier och elevvården är tillgängligt för alla.  

Luostarivuoren Lyseon lukio

I Luostarivuoren Lyseon lukio har det konstaterats coronasmitta och exponering. Därför har alla elever övergått till distansstudier från och med måndagen till tisdagen 23.–24.11. Möjliga exponeringar har skett under förra veckan. På onsdagen börjar gymnasiets utvärderingsvecka/provvecka för studerande som inte blivit exponerade får komma på plats och utföra proven ifall de är symptomfria och använder ansiktsmask. Det strävas efter att arrangera utvärderingsvecka/ provvecka på distans eller i ett senare skede för dem som misstänkt blivit exponerade för coronaviruset.