Den traditionella julgranen framför Åbo domkyrka donerades av Antti Koivisto från Masko. Granen är 24 meter hög och 65 år gammal. Ljusen i granen tänds vid första advent och de lyser ända fram till tjugondag Knut.

I år hittades granen från Tammialho i Masko. Granen har växt i ett egnahemsområde på Antti Koivistos tomt. Koivisto övervägde att donera granen när han hade flyttat till området och samlat massor av kottar i tillräckligt många år. Granen måste ändå växa till representativa mått, och i år får den äntligen stå som rikets främsta gran.

Domkyrkans gran är 24 meter hög och diametern på granens stam är 90 cm. Granen räknades vara 65 år gammal. Den imponerande granen väger cirka 6 300 kilo. Diametern på granens präktiga topp är tio meter.

Årets träd uppfyller de strikta kriterierna som ställts för domkyrkans gran. Den är under 26 meter hög, har jämnt grenverk och vacker djupgrön färg. Byggplatschef Timo Kajava från Kuntec Oy har äran att välja årets gran bland många kandidater. Utöver valet av granen ansvarar Kajavas team för granens fällning, transport och resning på Domkyrkotorget. Destia Oy sköter granens belysning. (Kajava på bilden)

– Granen är tämligen bred jämfört med de senaste årens granar. Grenarna måste bindas närmare stammen så att granen kan transporteras oskadad fram till kyrkan, berättar Kajava som har ansvarat för julgransarbetet de senaste tio åren.

 

Granens resa från Masko till Åbo domkyrka 

I år kommer granen från samma grannskap som fjolårets gran, så rutten till kyrkan är bekant. Lyftkranen förs tillräckligt nära granen så att den kan lyftas på lastbilssläpet. Det finns inga för branta kurvor, friledningar som hänger lågt eller andra hinder på granens transportled. Granen anländer till kyrkan under poliseskort och med hjälp av trafikledare. 

Ljusen lyser under hela jultiden 

På Domkyrkotorget sågas två skivor av trädets bas, varav en går till granens donator och en till Åbo stad. Granens grenar belyses med 721 led-lampor. Ljusen tänds vid första advent och de får lysa ända fram till tjugondag Knut. 

Efter julen återlämnas granen till donatorn i bitar. Antti Koivisto har redan funderat på vad han ska göra med julgranen. 

– Granen har förhärskat alla de fyra tomterna i vårt kvarter, och därför vill jag bjuda på ved till grannarna. Därtill räcker det också ved till exempel till studerandes bruk vid Åbo yrkesinstitut eller arbetarinstitut, planerar Koivisto.  

Åbo stad skaffar fram en julgran framför domkyrkan varje jul. Första gången belyste granen Domkyrkotorget år 1900, och julgranen blev en tradition på 1930-talet.

 

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: