Här hittar du aktuella rekommendationer och restriktioner i Åbo med anledning av coronapandemin. Samlat på denna sida finns uppgifter som gäller stadens tjänster och allmänna utrymmen. (Uppdaterad 29.11.2021.)

Allmänna råd och rekommendationer

Egentliga Finland är i coronaepidemins spridningsfas.

Rekommendationer som gäller i Egentliga Finland hittar du på sjukvårdsdistriktets webbsida: Coronavirusepidemin år 2021

Munskydd rekommenderas:

 • Näs-munskydd rekommenderas överallt där människor umgås med varandra inomhus och utomhus ifall tillräckligt avstånd inte kan tas. Denna rekommendation gäller också vaccinerade personer.
 • Åbo stad uppmanar att använda munskydd i alla offentliga utrymmen och i stadens verksamhetsställen.
 • Maskplikt införs på Föli-bussarna från och med fredagen den ​​26 november. Munskydd behöver inte användas om passageraren är under 12 år eller om det finns hälsoskäl som hindrar dess användning.
 • Rekommendationen om näs-munskydd gäller i skolor och läroverk från och med grundskolans klass 4.
 • Alla som lämnar eller hämtar barn på dagis uppmanas använda munskydd.
 • Det är synnerligen viktigt att munskydd används i hälsovårdens lokaler.
 • Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker (THL 30.9.2021)

Åbo delar ut munskydd till medellösa

 • i salutorgets Monitori, KOP-triangeln, Auragatan 8, utdelning vardagar kl. 9–18 och lör kl. 10–15
 • i Skanssis Monitori (Skanssis köpcentrum, 2. vån. nära östra parkeringen mittemot Intersports sportaffär) öppet mån–tors kl. 12–18 och fre kl. 11–17
 • socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45.

Rekommendationer i småbarnspedagogiken och läroinrättningarna

Coronapasset används ej i den dagliga verksamheten. 

I samband med till exempel höstens dimissioner och övriga öppna tillställningar för fler än 50 personer kommer alla utomstående deltagare att ombes uppvisa EU:s coronaintyg. Läroinrättningarnas och dagisarnas traditionella julfester kommer att ordnas endast internt, och inga utomstående kommer att bjudas in. Tillställningarna kan strömmas om man så önskar.

Under resten av året kommer större tillfällen för föräldrar och vårdnadshavare att ordnas på distans, men mindre föräldrakvarter kan ordnas på plats. Utomhusevenemang kan får ordnas fritt.

Småbarnspedagogiken och skolorna får nya anvisningar om coronavirustestning och smittspårning (21.9.2021).

 • Elever i grundskolan: 
  Lågstadierna, högstadierna: Närundervisning
  Lågstadiernas klubbar, morgon- och eftermiddagsverksamheten, högstadiernas klubbar: verksamheten fortsätter.
  Munskydd rekommenderas alla i grundskolans årskurser 4–9.
  Ytterligare information: 
  Wilma/din egen skola
 • Studerande i andra stadiets utbildning: 
  Yrkesutbildningen  inleds med närundervisning med hälsosäker verksamhet
  Gymnasieutbildningen  inleds med närundervisning med hälsosäker verksamhet
  Munskydd rekommenderas alla i andra stadiet.
  De gamlas dans: Flyttas från maj till månadsskiftet augusti-september. Gymnasierna kan självständigt välja ett passligt datum.
  Ytterligare information i Wilma.
 • Arbetarinstituten: 
  Sommarkurserna i Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut återgår till undervisning på plats. Mera information om sommarkurserna och anmälningar finns på sidorna opistopalvelut.fi/turku och aboarbis.fi.

I allmänna utrymmen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i offentliga lokaler, stadens verksamheter och i Fölibussarna. Personalen inom stadens tjänster använder munskydd och detsamma förutsätts av kunderna.
   
 • Fölitrafiken: Gäller tillsvidare
  Varje passagerare över 12 år ska använda munskydd på Föli från och med fredagen den 26 november, om det inte finns hälsoskäl att inte använda munskydd. Föli återinför munskyddstvång i sin trafik på grund av det försämrade coronaläget. Munskyddstvång i Föli-trafiken från och med 26 november
   
 • Åbo stadsbibliotek: 
  Åbo stadsbibliotek tar i bruk coronapasset i alla publikevenemang för fler än 50 personer. Under perioden 16 november–16 december krävs coronapass av alla deltagare över 16 år i publikevenemang för fler är 50 personer. Detta gäller främst i olika tillställningar och evenemang i huvudbibliotekets Studio. Inget coronapass behövs för vanliga biblioteksärenden. Det går igen att reservera tjänster och utrymmen. Samlingarna och läsplatserna går att använda normalt. 
  Läs mera: Bibliotekets coronabegränsningar lättas
   
 • Åbo filharmoniska orkester: 
  Coronapasset är i användning i Åbo filharmoniska orkesters samt i Åbo konserthusets evenemang under perioden 16 november–16 december. Verksamheten fortsätter som vanligt, men coronapass krävs av alla åhörare. Dessutom bör besökaren förbereda sig på att vid behov styrka sin identitet. Vi rekommenderar fortfarande användning av munskydd i alla Konserthusets evenemang och tillställningar. 
  Höstsäsongen börjar 9–10 september. Bekanta dig med programmet här.
  Alla evenemang i Konserthuset arrangeras enligt myndigheternas corona-anvisningar med hänsyn till kundernas och personalens säkerhet. Läs mera on Åbo filharmoniska orkesters och Konserthusets säkerhet här.
   
 • Åbo Stadsteater: 
  Stadsteaterns föreställningar fortsätter som vanligt, men under perioden 16 november–16 december beviljas tillträde till salongen endast mot uppvisande av coronapass. Coronapasset krävs av alla teaterbesökare över 16 år. Dessutom bör besökaren förbereda sig på att vid behov styrka sin identitet. Munskyddsrekommendationen gäller fortfarande. Mera information finns på teaterns webbplats.
   
 • Åbo stads museer: Gäller tillsvidare
  Inget coronapass behövs vid ett vanligt museibesök. I publikevenemang för fler än 50 personer krävs under perioden 16 november–16 december coronapass av alla deltagare över 16 år. Sådana är till exempel WAMs tisdagskonserter. För tillställningar och evenemang som ordnas av tredje part i Åbo slotts och WAMs festlokaler gäller särskilda bestämmelser och restriktioner för restaurangverksamhet. Restaurangerna kan kräva coronapass av sina kunder.
  För museibesökare rekommenderar museerna användning av munskydd och betalning med kort. Tilläggsuppgifter och öppettider turku.fi/museum

Tillställningar, evenemang och sammankomster

Uppdaterad 16.11.2021.

Sammankomstbegränsningar för inomhusutrymmen i Egentliga Finland: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över femtio (50) personer i inomhusutrymmen. Beslutet är i kraft i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under perioden 16.11–16.12.2021. Aktörer kan ordna sammankomster med över femtio personer om de tar i bruk coronapasset.

Beslutet om sammankomstbegränsningar grundar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet fattades för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga bärkraften inom hälso- och sjukvården.

Följande minimikrav på hygien måste också fortfarande följas i alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (lagen om smittsamma sjukdomar, paragraf 58 c):

 • det är möjligt för kunder och deltagare att rengöra händerna
 • kunder och deltagare får tillräckliga instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, rengöring av händerna och andra åtgärder som förhindrar smittspridningen
 • rengöring av utrymmen och ytor effektiveras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas med tillräckliga avstånd och eventuella kundplatser placeras tillräckligt glest.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar gäller för närvarande till den 31 december 2021.

Resor

Hobbyverksamhet

Idrottstjänsterna

Åbo stads idrottsplatser:

Åbo stads inomhusidrottsplatser och simanläggningar

 • Föreningarnas träningstider och motionsplatsernas verksamhet fortsätter som vanligt. Coronapasset krävs av alla deltagare över 16 år i samband med tillställningar för fler än 50 personer. Alla arrangörer av till exempel idrottsevenemang, spel, tävlingar och turneringar där publik är tillåten bör förbereda åtgärder för att ta i bruk coronapasset. Det hör till arrangörens ansvar att se till att coronapassen kontrolleras i samband med evenemanget.  
 • Förhandsanmälningar gäller i Barnens motionens underland, men i verksamheterna i Ilpois och Kuppis kontrolleras coronapasset av alla deltagare över 16 år.  
 • Förhandsanmälningarna till de handledda timmarna i siminrättningarna fortsätter.  
 • Användning av munskydd förutsätts i idrottslokaler förutom under prestationen. Vi ber våra användare att under vistelse i idrottslokaler, omklädningsrum, dusch- och bastuutrymmen att observera tillräckliga avstånd samt sköta om sin hand- och hosthygien. Undvik att besöka motionsplatserna om du har förkylningssymtom.  

Ungdomstjänsterna

 • Restriktionerna angående publikevenemang och allmänna sammanträden gäller inte den dagliga verksamheten i ungdomsgårdar och verkstäder. Restriktionerna gäller dock i eventuella tillställningar och evenemang som ordnas i lokalerna.  

  Under perioden 16 november–16 december 2021 krävs coronapass av alla deltagare över 16 år i alla evenemang och allmänna sammanträden för fler än 50 personer. Arrangören bör ladda coronaintygsavläsaren på en mobiltelefon. Avläsaren används för att kontrollera deltagarnas coronapass.   

 • Vi ber att alla användare och besökare bär munskydd i ungdomstjänsternas verksamhet och lokaler. 

Besök i stadens verksamhetsställen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i alla stadens verksamhetsställen.
   
 • Äldreomsorgen: Gäller tillsvidare
  Åldringar och anhöriga kan träffas i äldreboendenas utrymmen. Det går även att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och videosamtal.
  Äldreomsorgen har sammanställt råd för äldre och deras anhöriga för besök i boendetjänstens verksamhet.
  Vårdpersonalen följer klienten till och från besöket, ger råd till den anhöriga och förser med munskydd. Under hela besöket används kirurgiskt munnässkydd eller visir.  Om klienten tillsammans med den anhöriga vill röra sig utanför enheten får de råd om god handhygien och uppmanas att använda kirurgiskt munnässkydd på allmänna platser.
  Läs meraÄldre personer och anhöriga träffas i boendeservicens utrymmen
   
 • Besök vid stadssjukhuset och Kaskenlinna sjukhus: Från 23.4.2021 - gäller tillsvidare
  Institutet för hälsa och välfärd har den 22 april 2021 givit anvisningar om besök på sjukhus. Det är fortfarande viktigt att följa anvisningarna när du besöker sjukhuset. 
  Läs mer: Instruktioner för säkra besök på sjukhus
   
 • Rådgivningsbyråerna: Från 14 oktober – gäller tillsvidare
  Åbo uppmanar att du använder munskydd när du besöker rådgivningen.

Arbeta hemifrån

 • Coronakoordinationsgruppen rekommenderar omfattande distansarbete i Egentliga Finland från och med 23.11.2021. Rekommendationen om omfattande distansarbete tar åter i bruk på grund av coronaläget som snabbt försämrats. Rekommendationen om distansarbete kommer också att minska på trafiken till och från arbetsställena och andra kontakter.  Rekommendation gällande distansarbete är inte förpliktande för arbetsgivarna, utan det är frågan om en stark rekommendation.
Nyckelord: