Här hittar du aktuella rekommendationer och restriktioner i Åbo med anledning av coronapandemin. Samlat på denna sida finns uppgifter som gäller stadens tjänster och allmänna utrymmen. (Uppdaterad 9.8.2022.)

Allmänna råd och rekommendationer

Du hittar aktuella rekommendationer för Egentliga Finland på sjukvårdsdistriktets webbsida: Coronavirusepidemin år 2022

Munskydd rekommenderas:

Den allmänna rekommendationen att använda munskydd hävs i Åbo stads tjänster. Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp har i enlighet med riktlinjer givna av Institutet för hälsa och välfärd beslutat att från och med fredagen den 22 april häva den allmänna rekommendationen att använda munskydd i Egentliga Finland.

I fortsättningen rekommenderas användning av munskydd i följande situationer: 

 • i offentliga inomhuslokaler och i kollektivtrafiken, när man på grund av misstänkt covidsmitta söker sig till vård eller testning 
 • om man har symtom på en luftvägsinfektion, men det är nödvändigt att röra sig utanför hemmet 
 • om man vet att man har blivit utsatt för covidsmitta (t.ex. konstaterad smitta i familjen) och närkontakter utanför hemmet inte går att undvika. 

Det är fortsättningsvis viktigt att vara noggrann med handhygienen och stanna hemma om man känner sig förkyld. 

I Egentliga Finland rekommenderas användning av munskydd fortfarande för personal och besökare: 

 • i alla hälsovårdens verksamheter (sjukhus, hälsostationer, mottagningar och rådgivningsbyråerna) 
 • i dygnet-runt-vårdens anstalter 
 • i vårdenheter för personer med funktionsnedsättningar 
 • i anstalt- och hemvård av ålderstigna samt personer som hör till riskgrupperna samt vid behov även inom socialarbetet 

Mer information: Den allmänna rekommendationen att bära munskydd upphör i Egentliga Finland – följder i Åbo stads tjänster (22.4.2022)

Åbo delar ut munskydd till medellösa

 • i salutorgets Monitori, KOP-triangeln, Auragatan 8, utdelning vardagar kl. 9–18 och lör kl. 10–15
 • i Skanssis Monitori (Skanssis köpcentrum, 2. vån. nära östra parkeringen mittemot Intersports sportaffär) öppet mån–tors kl. 9–18 och fre kl. 9–17
 • i socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45.

Rekommendationer i småbarnspedagogiken och läroinrättningarna

 • Småbarnsfostran, öppen dagis- och lekparksverksamhet: 
  Daghemmens verksamhet pågår som vanligt. 
  Klubbarna och lekparkerna: verksamhet pågår som vanligt. 
  Den öppna dagisverksamheten: verksamhet pågår som vanligt. 
   
 • Elever i grundskolan: Höstterminen 10.8.–21.12.2022
  Lågstadierna, högstadierna: Närundervisning.
  Låg- och högstadiernas klubbar, morgon- och eftermiddagsverksamheten: verksamheten pågår som vanligt.
  Ytterligare information: Wilma/din egen skola
   
 • Studerande i andra stadiets utbildningar: Höstterminen 10.8.–21.12.2022
  Yrkesutbildningen: närundervisning 
  Gymnasierna: närundervisning
  Ytterligare information: Wilma/din egen skola.
 • Arbetarinstituten: 
  Du hittar mera info om verksamheterna i Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut på sidorna opistopalvelut.fi/turku och aboarbis.fi.

Allmänna utrymmen

 • Åbo stadsbibliotek: 
  Bibliotekets  fungerar som vanligt. 
  Läs mera: Åbo stadsbibliotek
   
 • Åbo museicentrals museerna:
  Apoteksmuseet & gården Qwensel, Brinkkala galleri, Biologiska museet, Kurala Bybacke, Klosterbacken, WAM och Åbo slott är öppna som vanligt.
  Läs mera turku.fi/sv/museum
   
 • Åbo filharmoniska orkester: 
  Åbo filharmoniska orkester tar emot 100 procent av publikkapaciteten på sina konserter. 
  Läs mera: tfo.fi/sv (öppnas i en ny flik)
   
 • Åbo Stadsteater: 
  50 procent av salongens kapacitet är tillåten enligt regionförvaltningsverkets beslut.
  Beslutet gäller till och med den 15 februari 2022.
  Mera information finns på Stadsteaterns webbplats teatteri.turku.fi/ (på finska, öppnas i en ny flik)
   
 • Åbo stads museer: 
  Museerna kan vid behov begränsa entré till utställningarna och kundutrymmen för att undvika trängsel och hålla trygga avstånd. Museerna rekommenderar betalning med kort. Besök inte museerna om du har symtom på förkylning.
  Tilläggsuppgifter och öppettider: turku.fi/museum.

Åbo stad påminner om att man fortfarande inte ska delta i eller besöka stadens tjänster om man är sjuk, förkyld eller i karantän. 

Hobbyverksamhet

Idrottstjänsterna

Uppgifterna uppdateras enligt gällande anvisningar.

Åbo stads idrottsplatser:

 • Trygga avstånd och en god hand- och hosthygien är fortfarande viktiga åtgärder som möjliggör trygg motion för alla.

 • Delta i verksamhet och evenemang på idrottsplatserna endast om du känner dig helt frisk.

Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsternas sedvanliga verksamhet är tillåten med hälsosäkra arrangemang. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid hälsosäkra arrangemang. 

Besök i stadens verksamhetsställen

Nyckelord: