Här hittar du aktuella rekommendationer och restriktioner i Åbo med anledning av coronapandemin. Samlat på denna sida finns uppgifter som gäller stadens tjänster och allmänna utrymmen. (Uppdaterad 28.7.2021.)

Allmänna råd och rekommendationer

 • Använd munskydd.
 • Håll minst 2 meters avstånd till andra.
 • Tvätta och desinficera händerna.
 • Hosta och nys i engångsnäsdukar eller i armvecket.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Sök dig till coronavirustest om du har symtom: Gör så här om du misstänker att du smittats

Egentliga Finland är i coronaepidemins accelerationsfas.

Rekommendationer som gäller i Egentliga Finland hittar du på sjukvårdsdistriktets webbsida: Coronavirusepidemin 2020

Munskydd rekommenderas:

Rekommendationen att använda munskydd är omfattande:

 • Åbo stad uppmanar att använda munskydd i alla offentliga utrymmen och i stadens verksamhetsställen.
 • Föli rekommenderar fortfarande att munskydd används på hållplatser, i bussar och vattenbussar.
 • Munskydd rekommenderas alla i andra stadiet och grundskolor årskurserna 3–9.
 • Barn över 12 år rekommenderas att använda munskydd i inomhusmotionslokalerna och användning förutsätts av alla över 15 år.
 • Alla som lämnar eller hämtar barn på dagis uppmanas använda munskydd.
 • Det är synnerligen viktigt att munskydd används i hälsovårdens lokaler.
 • THL uppdaterade maskrekommendationen – i fortsättningen rekommenderas mask för barn över 12 år (THL, 11.1.2021)

Åbo delar ut munskydd till medellösa

 • i salutorgets Monitori, KOP-triangeln, Auragatan 8, utdelning vardagar kl. 9–11 och lör kl. 10–12
 • i Skanssis Monitori (Skanssis köpcentrum, 2. vån. nära östra parkeringen mittemot Intersports sportaffär) öppet mån–tors kl. 12–18 och fre kl. 11–17
 • socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45.

Rekommendationer i småbarnspedagogiken och läroinrättningarna

 • Elever i grundskolan: 6.6–10.8
  Lågstadierna, lågstadiernas klubbar, morgon- och eftermiddagsverksamheten, högstadierna, högstadiernas klubbar: sommarlov.
  Ytterligare information i Wilma
 • Studerande i andra stadiets utbildning: 6.6–10.8
  Yrkesutbildningen sommarlovsäsong
  Gymnasieutbildningen sommarlov
  De gamlas dans: Flyttas från maj till månadsskiftet augusti-september. Gymnasierna kan självständigt välja ett passligt datum.
  Ytterligare information i Wilma.
 • Arbetarinstituten: 
  Sommarkurserna i Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut återgår till undervisning på plats. Mera information om sommarkurserna och anmälningar finns på sidorna opistopalvelut.fi/turku och aboarbis.fi.

I allmänna utrymmen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i offentliga lokaler, stadens verksamheter och i Fölibussarna.
   
 • Fölitrafiken: Gäller tillsvidare
  Föli rekommenderar fortfarande att munskydd används på hållplatser, i bussar och vattenbussar.
  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. I Fölibussarna finns handsprit. Gör dig av med engångsskydden enligt instruktionerna. Lämna inte munskyddet på bänken eller i bussens sopkärl.
  Läs mera: Coronaviruset påverkar Fölitrafiken och andra tjänster
   
 • Åbo stadsbibliotek: från 7.6
  Bibliotekens coronabegränsningar lindras ytterligare fr.o.m. 7 juni. Det går igen att reservera tjänster och utrymmen. Samlingarna och läsplatserna går att använda normalt. De meröppna bibliotekens självbetjäningstid startar igen den 1 juli. Bibliotekens sommarevenemang ordnas på plats eller på distans enligt tidigare överenskommelser. 
  Läs mera: Bibliotekets coronabegränsningar lättas
   
 • Åbo filharmoniska orkester: 
  Biljettförsäljningen i Konserthuset håller stängt t.o.m. 10.8.2021. Biljetter kan köpas i Salutorgets Monitori samt Biljettjänstens webbutik och försäljningsställen. 
 • Åbo Stadsteater: 
  Åbo Stadsteater och Emma Teater visar komedin 39 askelta i Emma Teater i Nådendal. Mera information finns på teaterns webbplats.
   
 • Åbo stads museer: Gäller tillsvidare
  På grund av uppluckringar i coronarestriktionerna behövs från och med den 7 juni ingen förhandsbokning för besök i Åbo stads museer. Museernas personal följer med antalet besökare i lokalerna, och kan vid behov reglera tillträde. Bokningar för juni som redan gjort gäller fortfarande, och garanterar entré. Vi ber våra besökare att följa allmänna coronaråd och rekommendationer. Håll distans, var noga med hand- och hosthygien och använd munskydd då du besöker oss. Stanna hemma om du har minsta symtom på coronasmitta. Tilläggsuppgifter och öppettider turku.fi/museum

Tillställningar, evenemang och sammankomster

 • Användningen av offentliga och privata kundutrymmen och andra utrymmen kan begränsas under accelerationsfasen. Koordineringsgruppen fann inte att sådant behov skulle föreligga för närvarande.  Inom verksamhetsutrymmena måste man dock undvika kontakt med andra människor, då antalet personer i ett begränsat utrymme inomhus överstiger 10 och i ett begränsat utrymme utomhus överstiger 50 personer.
   
 • Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland (AVI) fattar beslut om antalet deltagare i offentliga tillställningar och evenemang. 29.7.–15.8.2021 
  • Deltagare och grupper måste undvika kontakt med varandra, då antalet personer inomhus överstiger 10 och då antalet personer i ett begränsat utrymme utomhus överstiger 50 personer.
  • Arrangörer är förpliktade att följa hygienföreskifterna enlig paragraf 58 c i smittskyddslagen, vilket betyder arrangemang av evenemang på ett hälsosäkert sätt. 
  • Samma rekommendation gäller både privata och offentliga evenemang.

Resor i landet

Hobbyverksamhet

Idrottstjänsterna

Åbo stads idrottsplatser: Personbegränsningarna för Åbos motions- och idrottsplatser upphävs. Personbegränsningarna upphör i Åbo stads motionsplatser från och med onsdagen den 16 juni. Kunderna bör se till att avstånd kan hållas inomhus, i omklädningsrum och i basturna.  

 • Åbo stads innemotionslokaler fr.o.m. den 16 juni: Närkontakt och tävlingsverksamhet är tillåten för vuxenidrott och -motion även inomhus. Vuxna bör fortfarande använda munskydd inomhus förutom under prestationen, samt se till att tillräckliga avstånd går att hålla. Idrottstjänsterna ger anvisningar och övervakar att riktlinjerna följs och kan vid behov för att trygga hälsosäkerheten begränsa antalet kunder och användningen av lokalerna. 
 • Åbo stads utemotionsplatser fr.o.m. den 16 juni: I regel behövs inte munskydd utomhus, med undantag för bland annat vissa publikevenemang. 
 • Åbo stads siminrättningar fr.o.m. den 16 juni: Begränsningarna i badtiderna i Impivaara simhall samt Kuppis och Samppalinna utebad avlägsnas. Avstånd ska fortfarande hållas i basturna. Förhandsanmälan till vattenjumpan i utebassängerna fortsätter.  

Ungdomstjänsterna

 • De lokala ungdomsgårdarna har öppet som vanligt enligt sommartidtabell. Olika ungdomslokaler har olika öppettider, se närmare information: turku.fi/sv/kultur-och-motion/ungdomslokaler. Ungdomslokalerna håller öppet så att tillräckliga avstånd går att hålla. Personbegränsningarna har upphört att gälla i lokalerna.
 • Barnens kulturcentrum Äventyrsparkens konstverkstäder och trafikstaden är öppna 9 juni–30 juli. Man bör ha bokad biljett till den ledda verksamheten och betala innan barnet deltar. Bokningar och betalningar i Äventyrsparkens info samt trampbilarnas körtider i trafikstaden.

 • De ungas konst- och aktivitetshus Vimma har sommarprogram för unga i åldern 9–18 år onsdagar och torsdagar 9–23 juni kl. 12–16 (handledning på finska). Till och med den 21 juni ordnas på önskan av användarna kurser i handens färdigheter för unga i åldern 13–28 år, Café Vimma har öppet till och med den 21 juni för 10 kunder åt gången. Utrymmen kan bokas i juni för max. 10 personer åt gången. Begränsningar i uthyrningarna av lokalerna av hälsosäkerhetsskäl. Inga bokningar under tiden 5 juli–8 augusti. 

 • Turku Rock Academy har åter närhandledning för bänden som är med i verksamheten. Musiklokalen i Aura Bryggeri har öppet, och strömmade uppträdanden har startat. Bändens konserter kan ses vanligen på torsdagar kl. 18 på Turku Rock Academys YouTube-kanal.
  På kommande lördagen den 19 juni kl. 16: gratiskonsert utan åldersgräns på Vårdbergets sommarteater. 

 • Lägerområdena öppnar igen. Områdets och lägergårdarnas storlek påverkar maxantalet samtidiga besökare. Det är fortfarande viktigt att se till att avstånd går att hålla. Lägerdeltagarna ska vara i samma smågrupper under hela lägertiden och distans ska hållas till andra grupper. 

 • Vi ber att alla användare och besökare bär munskydd i ungdomstjänsternas verksamhet och lokaler. 

Barnens kulturcentrum Äventyrsparken
 • Äventyrsparkens konstverkstäder och trafikstaden har öppet 9.6–30.7. Konstlägren har verksamhet 7.6–2.7 mån–fre kl. 8–16.30. Biljett till den ledda verksamheten bör bokas och betalas i förväg. Bokningar och betalning i Äventyrsparkens info och reservering av trampbilar i trafikstaden.

 

Besök i stadens verksamhetsställen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i alla stadens verksamhetsställen.
   
 • Äldreomsorgen: Gäller tillsvidare
  Åldringar och anhöriga kan träffas i äldreboendenas utrymmen. Det går även att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och videosamtal.
  Äldreomsorgen har sammanställt råd för äldre och deras anhöriga för besök i boendetjänstens verksamhet.
  Vårdpersonalen följer klienten till och från besöket, ger råd till den anhöriga och förser med munskydd. Under hela besöket används kirurgiskt munnässkydd eller visir.  Om klienten tillsammans med den anhöriga vill röra sig utanför enheten får de råd om god handhygien och uppmanas att använda kirurgiskt munnässkydd på allmänna platser.
  Läs meraÄldre personer och anhöriga träffas i boendeservicens utrymmen
   
 • Besök vid stadssjukhuset och Kaskenlinna sjukhus: Från 23.4.2021 - gäller tillsvidare
  Institutet för hälsa och välfärd har den 22 april 2021 givit anvisningar om besök på sjukhus. Det är fortfarande viktigt att följa anvisningarna när du besöker sjukhuset. 
  Läs mer: Instruktioner för säkra besök på sjukhus
 • Rådgivningsbyråerna: Från 14 oktober – gäller tillsvidare
  Åbo uppmanar att du använder munskydd när du besöker rådgivningen.

Arbeta hemifrån

Nyckelord: