Här hittar du aktuella rekommendationer och restriktioner i Åbo med anledning av coronapandemin. Samlat på denna sida finns uppgifter som gäller stadens tjänster och allmänna utrymmen. (uppdaterat 22.1.2021)

Allmänna råd och rekommendationer

 • Använd munskydd.
 • Håll över 2 meters avstånd till andra.
 • Tvätta och desinficera händerna.
 • Hosta och nys i engångssnäsdukar eller i armvecket.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Sök dig till coronavirustest om du har symtom: Gör så här om du misstänker att du smittats
 • Högst 10 personer får delta i inomhustillställningar och i utomhustillställningar. (11.12.2020–10.2.2021)

Användning av munskydd rekommenderas i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med Institutets för hälsa och välfärd THL rekommendationer. 

Rekommendationer som gäller i Egentliga Finland hittar du på sjukvårdsdistriktets webbsida : Coronavirusepidemin 2020

Munskydd rekommenderas:

Rekommendationen att använda munskydd är omfattande:

Rekommendationer i småbarnspedagogiken och läroinrättningarna

 • För vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken: Från 13 oktober – gäller tillsvidare
  Sedan den 13 oktober rekommenderar vi att vårdnadshavare bär munskydd då man lämnar och hämtar barn på dagis. Dagisarna har ofta trånga utrymmen, och det kan vara omöjligt att hålla avstånd.
  Läs mera: Åbo stads bildningssektor rekommenderar användning av mask i samband när vårdnadshavare för och hämtar barn från dagis
   
 • Åbo stads skolor och läroinrättningar inleder vårterminen 2021 i hybrid- och närundervisning. Bildningssektorn planerar att fortsätta med denna modell fram till vinterlovet, som börjar fredagen den 19 februari 2021. Läs mer: Vårterminen i stadens skolor och läroinrättningar
   
 • Elever i grundskolan: 
  Åbos grundskolor inleder vårterminen torsdagen den 7 januari 2021. Terminen börjar med närundervisning, men undervisningen flyttar vid behov över till distans. Handlingsmodellen från höstens verksamhet fortsätter, och vårdnadshavare och elever får information om eventuella förändringar i verksamheten via Wilma. Läs mer: Vårterminen i stadens skolor och läroinrättningar
  Åbo stads bildningssektor utökar rekommendationen att använda munskydd till alla sjätteklassister i stadens skolor.
  Bildningssektorn utvidgade rekommendationen att använda ansiktsskydd till lågstadiets klasser 4 - 6 i Lausteen koulu, Nummenpakan koulu, Turun normaalikoulu, turun kansainväinen koulu och Varissuon koulu. Rekommendationen trädde i kraft 7.1.2021. Rekommendationen gäller tills vidare inte i stadens andra lågstadieskolor. Eleverna får ansiktsskydden från sin egen skola men man får också använda sina egna ansiktsskydd. 
   
 • Studerande i andra stadiets utbildning: 
  Åbos gymnasier inleder vårterminen den 7 januari 2021 i hybridmodellen. I hybridmodellen är abiturienterna i huvudsak i närundervisning. Övriga grupper alternerar enligt gymnasievis modell. Gymnasieeleverna får information om ändringar via Wilma. 
  Vårterminen i Åbo yrkesinstitut inleds den 4 januari 2021 med hybridundervisning. Yrkesinstitutets utbildningsområden har gjort områdesvisa planer om vårens undervisning. Inlärning i arbete fortsätter enligt tidigare planer. Enheterna informerar sina studerande om arrangemangen via Wilma. Läs mer: Vårterminen i stadens skolor och läroinrättningar
   
 • Arbetarinstituten: 4.12.2020- 1.2.2021
  Åbo svenska arbetarinstitut och Turun suomenkielinen työväenopisto inleder sina vårterminer den 1 februari, och kan fortsätta terminen till slutet av maj. Läs mer: Vårterminen i stadens skolor och läroinrättningar
   
 • Klubbar och öppet daghem stänger över julen. Öppet daghem och familjeklubbarna är stängda från den 21 december 2020 till 6 januari 2021. 

I allmänna utrymmen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i offentliga lokaler, stadens verksamheter och i Fölibussarna.
   
 • Användning av munskydd i Fölibussarna: Gäller tillsvidare
  Föli uppmanar enligt de regionala rekommendationerna till användning av munskydd och till fysisk distansering på hållplatser, när du stiger på bussen och i bussen. Under rusningstider är det ibland omöjligt att hålla avstånd. Åk gärna kollektivt utanför rusningstiderna (kl. 7–9 och kl. 14–17). I allmänhet är trängseln som störst på morgnarna i bussarna mot centrum och på eftermiddagarna i turerna som går från centrum.
  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. I Fölibussarna finns handsprit. Gör dig av med engångsskydden enligt instruktionerna. Lämna inte munskyddet på bänken eller i bussens sopkärl.
  Läs mera: Coronaviruset påverkar Fölitrafiken och andra tjänster
   
 • Biblioteken: 3.12.2020 – 10.2.2021
  Biblioteket erbjuder begränsade tjänster så att skyddsavstånden kan bibehållas. Det är möjligt att utföra snabbesök, maximalt 15 minuter långa, i biblioteket.  Inträde till samlingsavdelningar begränsas och varierar i olika bibliotek. I Åbo huvudbibliotek är samlingsavdelningarna (skönlitteratur och konstavdelningen, barn- och ungdomsavdelningen och fackavdelningen) stängda. Dessutom är gamla huvudbyggnadens ytterdörr stängd och man kan inte låna böcker från hyllorna. Under begränsningarna kan man låna material med att reservera och hämta reserverade materialet från biblioteket.  Användandet av datorer och utskrivning är möjligt endast som snabbesök. Närbibliotekens meröppettider är inte i bruk. Evenemang och gruppbesök ordnas bara virtuellt.  
   
 • Åbo filharmoniska orkester:  3.12.2020 – 10.2.2021
  Åbo filharmoniska orkesterns vårsäsongens första symfonikonserter 28.1 och 4.2 spelas utan publik och sänds ut som direktsändningar på nätet.  Kammarmusikkonserten 7.2 flyttas till en senare tidpunkt. Nätkonserterna kan följas avgiftsfritt som direktsändning på adressen tfo.fi/live. Biljetterna som redan köpts kan bytas mot ett presentkort eller man kan be att få pengarna tillbaka. 
   
 • Åbo Stadsteater: 3.12. –10.2.2021
  För Åbo Stadsteaterns del fortsätter föreställningspausen ända till 10.2. Teaterhusets biljettkassa betjänar mån–fre kl. 10–17. Sändningarna från somescenen fortsätter på teaterns Facebook-sida på fredagarna under föreställningspaussen. Anvisningar för ersättningen av biljetter till avbokade föreställningar finns på teaterns webbplats. (på finska)
   
 • Museerna: 3.12. –10.2.2021
  Stadens museer Klosterbacken, Kurala Bybacke och WAM är stängda.
  En del av Åbo Museicentralens museer öppnas från och med 12.1 med begränsade besökarmängder
  Apoteksmuséet och Qwenselska huset, Biologiska museet, Åbo slott och Brinkkala galleriet öppnas med begränsade besökarmängder från och med 12.1. Till museerna och Brinkkala galleriet tas högst 10 besökare åt gången. Man kan besöka museerna med förhandsbokning. Förhandsbokningar kan man göra från och med 11.1 på adressen turku.fi/museo. Till Brinkkala galleriet behöver man ingen förhandsbokning.

Tillställningar, evenemang och sammankomster

 • Begränsningar i sammankomster: 11.12.2020 -10.2.2021
  Offentliga tillställningar: Högst 10 personer får delta i inomhustillställningar och i utomhustillställningar.
  Då det gäller utomhustillställningar iakttas särskild försiktighet och användning av munskydd och distansering.
  Privata tillställningar: Privata tillställningar med flera än 10 deltagare bör inte ordnas. 
   
 • Läs mera om skillnader mellan offentliga och privata tillställningar på Regionförvaltningscentralens sida Vanliga frågor om coronaviruset. Till exempel idrottsföreningarnas och fritidsklubbars verksamhet och tillställningar, som inte är öppna för alla eller har publik, är enligt definitionen inte offentliga tillställningar eller allmänna möten. Regionförvaltningsverket har inte befogenheter att begränsa sådan verksamhet. Idrottsträningar och motion i grupp berörs alltså i princip inte av regionförvaltningsverkens bestämmelser.
   
 • Abiturienternas bänkskuddardag i februari måste inhiberas på grund av coronaläget. Vårens gammeldans flyttar till onsdagen den 12 maj 2021, då situationen sannolikt har vänt till det bättre.

Resor i landet

Hobbyverksamhet

 • Simhallar, gym, ishallar och andra inomhusidrottplatser har stängt för allmänheten. De allmänna turerna i ishallar och fotbollshallen ordnas inte. 3.12.2020 – 7.2.2021
   
 • Babysim och simskolor för vuxna flyttas till en senare tidpunkt. De som har anmält sig kontaktas personligen.
   
 • Motionslokalerna, för personer över 20 år: 3.12.2020 – 7.2.2021
  Alla inom- och utomhusutrymmen som reserverats för verksamhet för personer över 20 år avbokas, undantagen toppidrott: tränings- och tävlingsturer för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.
  Motionsturer i inomhuslokaler, där personer under och över 20 år tränar samtidigt, avbokas.
  Simhallar och gym stänger för publik användning, undantaget föreningsverksamhet för personer under 20 år samt professionell träning med sikte på internationell toppnivå.
  Idrottstjänsternas ledda hobbygrupper för vuxna ordnas inte i januari. Den ledda verksamheten börjar 1.2 och fortsätter till maj. Försäljningen av säsongkort för träningsprodukterna Leidit liikkeellä-, Kunnon äijät- ja Kuntokonkarit börjar 25.1. Ledda grupper i Impivaara och Petrelius simhallar (simskolor, vattengymnastik och gymnastik) börjar 1.2.
  Läs mer: Rekommendationer och restriktioner fortsätter på idrottsplatser i Åbo
   
 • Motionslokalerna, för personer under 20 år: 3.12.2020 – 7.2.2021
  Turer i inomhuslokaler som reserverats för verksamhet för personer under 20 år fortsätter.
  All tävlingsverksamhet och matcher i inomhuslokaler för personer under 20 år bör ställas in.
  Träningar för personer under 20 år bör ordnas med distansering och utan närkontakt. Detta innebär att man ska avstå från träningar och övningar med närkontakt i spelträning, gymnastik och kampsport. Utomhusfaciliteter går bra att använda i träningssammanhang.
  Den ledda verksamheten för barn och unga (Liike-klubbar och Mihi) fortsätter 11.1. Barnens simskolor börjar i Impivaara simhall 9.1 och skolornas simundervisning 7.1. Skolorna kan reservera simturer från Impivaara simhall. Barnmotionens underlandets vårsäsong börjar 31.1.2021.
  De allmänna bestämmelserna fortsätter på idrottsplatser gällande till ex. att personer över 15 år bör använda munskydd i idrottstjänsternas inomhuslokaler, beakta avstånd och god handhygien. Barn i skolåldern över 12 år rekommenderas att använda munskydd. 
  Läs mer: Rekommendationer och restriktioner fortsätter på idrottsplatser i Åbo
   
 • Motionsplatserna utomhus är öppna och där går det att träna på egen hand.
  Masken i Kuppisparken är öppna för skridskoåkare. Håll avstånd och god hand- och hosthygien i alla motionsplatser.
  Konstisen på Barkplan: gäller tillsvidare
  Idrottstjänsterna övervakar det samtidiga besökarantalet och begränsar vid behov tillträdet till isen. För att minska på trängsel har en egen entré för besökare med motionsarmband öppnat till Barkplan. Endast toaletterna och uthyrningen är öppna inomhus. Vi förutsätter att alla över 15 år använder munskydd inomhus. 
  Frysningen av naturisbanor har börjat. De första banorna är förhoppningsvis i bruk på måndagen 11.1. Omklädningsutrymmen är ur bruk tillsvidare. I Impivaara har snöarbetet börjat och konstsnöspår görs genast det finns tillräckligt med snö.
 • Vanliga frågor – Åbo stad idrottstjänsters verksamhet under coronavirusepidemin

 • Ungdomstjänsterna: 3.12. –10.2.2021
  Regionala ungdomslokaler hålls öppna då man kan från ungdomslokalerna dela ut information om coronaviruset och erbjuda ungdomen en trygg plats att träffa varandra. Även uppsökande ungdomsarbetet och Fendari verkar som förut.  Ungdomsarbetet i skolorna betjänar på nätet och uppsökande arbetet fortsätter i centrumområdet. 
  Ungdomstjänster erbjuds begränsat, det vill säga att tillexempel att man undviker verksamhet som kräver närkontakt och inga utflykter, matlagning eller biobesök ordnas. Alla tillfällen/reserveringar för mer än 10 personer avbokas. Barnens och ungas gruppstorlekar hålls små i Vimma, Äventyrsparken och bandverksamheten.  I de ungas konst- och aktivitetshus Vimma och skateboardhallen Cube tas i bruk samma praxis som i idrotten att hobbyverksamhetens målgrupp är först och främst unga under 20 år. 
   

Begränsningar i äldreomsorgen och servicen för riskgrupperna

 • Restriktioner i gruppverksamheten inom äldreomsorgen och handikappservicen:  3.12.2020–1.2.2021
  Inom välfärdssektorns påverkar restriktionerna gruppverksamheten i äldreomsorgen och handikappservicen. Lehmusvalkama och Rosenkvarterets välfärdscenter begränsar sina verksamheter så att endast minnesrehabiliteringens grupper som stöder närståendevården fortsätter. Högst tio personer deltar samtidigt. Övrig hobbyverksamhet avbryts och välfärdscentrens restauranger stänger. 
   
 • Handikappservicens arbets- och dagverksamhet:  3.12.2020–10.2.2021
  Handikappservicens arbets- och dagverksamhet ordnas så att höst tio personer samtidigt deltar. I verksamheten följs alla anvisningar och råd.

Besök i stadens verksamhetsställen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i alla stadens verksamhetsställen.
   
 • Äldreomsorgen: Gäller tillsvidare
  Åldringar och anhöriga kan träffas i äldreboendenas utrymmen även under julhelgen. För att trygga besöken bör man på förhand komma överens om lämpliga besökstider med boendeenheten. Det går även att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och videosamtal.
  Äldreomsorgen har sammanställt råd för äldre och deras anhöriga för besök i boendetjänstens verksamhet. Kom överens om besöket på förhand. 
  Vårdpersonalen följer klienten till och från besöket, ger råd till den anhöriga och förser med munskydd. Under hela besöket används kirurgiskt munnässkydd eller visir.  Om klienten tillsammans med den anhöriga vill röra sig utanför enheten får de råd om god handhygien och uppmanas att använda kirurgiskt munnässkydd på allmänna platser.
  Läs mera: Äldre personer och anhöriga träffas i boendeservicens utrymmen
   
 • Besöksförbudet i Tranbackahemmet 2: Gäller tillsvidare
  Besöksförbudet i Tranbackahemmet 2 fortsätter i varje fall till och med den 31 december, eventuellt längre. 
   
 • Besök vid stadssjukhuset och Kaskenlinna sjukhus: Gäller tillsvidare
  Besök hos patienter på Åbo stadssjukhus bäddavdelningar i Tallbacken och Kaskenlinna begränsas från och med den 18 december 2020 tillsvidare. Besök hos kritiskt sjuka, patienter som får vård i livets slutskede samt barnpatienter är tillåtna. Besökaren ska använda skydd enligt anvisningar och följa alla instruktioner. Läs mer: Besök av anhöriga hos patienter i sjukhustjänsterna begränsas
   
 • Rådgivningsbyråerna: Från 14 oktober – gäller tillsvidare
  Åbo uppmanar att du använder munskydd när du besöker rådgivningen.

Arbeta hemifrån

 • Rekommendationen att arbeta på distans gäller i Egentliga Finland enligt statsrådets principbeslut. Arbetsplatser i regionen går över till att jobba på distans alltid när det är möjligt och erbjuder utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Detta för att minska på närkontakterna och andra riskfaktorer på arbetsplatserna samt trängsel i kollektivtrafiken. 
Nyckelord: