Här hittar du aktuella rekommendationer och restriktioner i Åbo med anledning av coronapandemin. Samlat på denna sida finns uppgifter som gäller stadens tjänster och allmänna utrymmen. (Uppdaterad 28.12.2022.)

Allmänna råd och rekommendationer

Du hittar aktuella rekommendationer för Egentliga Finland på sjukvårdsdistriktets webbsida: Coronavirusepidemin år 2022

Munskydd rekommenderas:

I fortsättningen rekommenderas användning av munskydd i följande situationer: 

 • i offentliga inomhuslokaler och i kollektivtrafiken, när man på grund av misstänkt covidsmitta söker sig till vård eller testning 
 • om man har symtom på en luftvägsinfektion, men det är nödvändigt att röra sig utanför hemmet

I Egentliga Finland rekommenderas användning av munskydd fortfarande för personal och besökare: 

 • i alla hälsovårdens verksamheter (sjukhus, hälsostationer, mottagningar och rådgivningsbyråerna) 
 • i dygnet-runt-vårdens anstalter 
 • i vårdenheter för personer med funktionsnedsättningar 
 • i anstalt- och hemvård av ålderstigna samt personer som hör till riskgrupperna samt vid behov även inom socialarbetet 

Mer information: Den allmänna rekommendationen att bära munskydd upphör i Egentliga Finland – följder i Åbo stads tjänster (22.4.2022)

Åbo delar ut munskydd till medellösa

 • i salutorgets Monitori, KOP-triangeln, Auragatan 8, utdelning vardagar kl. 9–18 och lör kl. 10–15
 • i Skanssis Monitori (Skanssis köpcentrum, 2. vån. nära östra parkeringen mittemot Intersports sportaffär) öppet mån–tors kl. 9–18 och fre kl. 9–17
 • i socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45.

Rekommendationer i småbarnspedagogiken och läroinrättningarna

 • Småbarnsfostran, öppen dagis- och lekparksverksamhet: 
  Daghemmens verksamhet pågår som vanligt. 
  Klubbarna och lekparkerna: verksamhet pågår som vanligt. 
  Den öppna dagisverksamheten: verksamhet pågår som vanligt. 
   
 • Elever i grundskolan: Höstterminen 10.8.–21.12.2022
  Lågstadierna, högstadierna: Närundervisning.
  Låg- och högstadiernas klubbar, morgon- och eftermiddagsverksamheten: verksamheten pågår som vanligt.
  Ytterligare information: Wilma/din egen skola
   
 • Studerande i andra stadiets utbildningar: Höstterminen 10.8.–21.12.2022
  Yrkesutbildningen: närundervisning 
  Gymnasierna: närundervisning
  Ytterligare information: Wilma/din egen skola.
 • Arbetarinstituten: 
  Du hittar mera info om verksamheterna i Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut på sidorna opistopalvelut.fi/turku och aboarbis.fi.

Allmänna utrymmen

Hobbyverksamhet

Idrottstjänsterna

Åbo stads idrottsplatser:

 • Trygga avstånd och en god hand- och hosthygien är fortfarande viktiga åtgärder som möjliggör trygg motion för alla.

 • Delta i verksamhet och evenemang på idrottsplatserna endast om du känner dig helt frisk.

Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsternas sedvanliga verksamhet är normalt.

Besök i stadens verksamhetsställen

Nyckelord: