I Studiestad Åbos nya videoserie berättar några personer som har studerat i Åbo varför de valde just Åbo som studiestad, vad deras högskolestudier har gett dem och hur de hamnat i sina nuvarande arbeten. Alumnerna i Studier & Karriär i Åbo -serien och deras karriärer är bra exempel på varför det lönar sig att stanna i Åbo även efter studierna.

- Syftet med videoserien är att berätta om olika karriärvägar både för dem som redan studerar i Åbo och för dem som funderar på att börja studera här samt att lyfta fram en hurdan studie- och arbetsplatsort Åbo är. De sex Åbohögskolornas 40 000 studerande och deras alumner representerar nya, kreativa, tvärvetenskapliga och internationella kompetensmöjligheter för stadsutvecklingen och för regionens näringsliv, säger ledaren för videoprojektet Charlotta Wendelin från Studiestad Åbo.

Gäst i den första videon är en av Åbo universitets alumner, Åbo stadsdirektör Minna Arve. Hon är född i Åbo och är såväl ekonomie magister som sjukvårdare till utbildningen. Arve är stadsdirektör i Åbo sedan 2017.

- Åbo är världens bästa plats för studerande. Vi har arbetat hårt tillsammans med högskolor och studentkårer för att förbättra studielivet, trivseln och tjänsterna i staden, säger Arve i videon.


I videoserien presenteras totalt 13 alumner. Alumnerna är från Åbos alla sex högskolor, som är Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska yrkeshögskolan (Humak) och Diakoniyrkeshögskolan (Diak). Videoklippen har gjorts i samarbete med Åbohögskolornas alumnkoordinatorer.

Alumnvideoserien kan ses i sin helhet på spellistan Study & Career in Turku på YouTube-kontot Study in Turku.