Begränsningar och rekommendationer i idrottsutrymmen gäller 3–23 december 2020.

Mera information:

Stadens gym och simhallarna har stängt för allmänheten. Ishallarnas och fotbollshallens allmänna tider är inställda. Masken i Kuppisparken och Barkplans skridskobana är öppna. Utomhusidrottsplatserna är öppna för individuell träning.

Turer i inomhuslokaler som reserverats för verksamhet för personer under 20 år fortsätter. All tävlingsverksamhet och matcher i inomhuslokaler för personer under 20 år bör ställas in.

Motion för personer under 20 år

  • Verksamheten för barn och unga kan fortsätta utan närkontakt. Detta innebär att man ska avstå från träningar och övningar med närkontakt i spelträning, gymnastik och kampsport. Även utomhusfaciliteter kan användas i träningssammanhang.
  • Skolornas simundervisning och turer samt barnens simskola i Impivaara fortsätter som vanligt. Alla turer i Patis och Petrelius simhallar flyttar till Impivaara.
  • Alla idrottstävlingar för barn och unga inomhus bör avbrytas.
  • Använd turerna enligt tidtabell.

Alla över 15 år förutsätts använda munskydd när man vistas i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen. Var och en bör skaffa sin mask själv. Användning av munskydd förutsätts inte av personer, som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda mask. Eget meddelande till personalen är tillräcklig. 

Idrottsföreningarna rekommenderas att uppmana barn i skolålder, speciellt högstadieelever, att använda munskydd i alla inomhusidrottslokaler. Vårdnadshavare gör det slutliga beslutet om barnet ska använda mask, och förälderns anmälan anses tillräcklig. Användningen förutsätts inte av barn som av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

För personer över 20 år

  • Alla inom- och utomhusutrymmena som reserverats för verksamhet för personer över 20 år avbokas, undantagen toppidrott: tränings- och tävlingsturer för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.
  • Motionsturer i inomhuslokaler, där personer under och över 20 år tränar samtidigt, avbokas.
  • Simhallar och gym stänger för publik användning, undantaget föreningsverksamhet för personer under 20 år samt professionell träning med sikte på internationell toppnivå.
  • Idrottstjänsternas ledda grupper för vuxna har ställts in.