Begränsningarna och rekommendationerna satta för motionsverksamhet har väckt många frågor. Åbo stad ger noggrannare anvisningar för olika sätt att tryggt organisera motion och motionera under undantagstiden.

Träning för barn och ungdomar 

Idrottstjänsterna har annullerat idrottsturerna för vuxna (förutom toppidrott: landslags-, FM- och division 1 nivåns tränings och tävlingsverksamhet) och turerna där vuxna och barn tränar tillsammans. Den ledda verksamheten för barn och unga under 20 år fortsätter. Träningen måste ordnas med fysisk distansering utan närkontakter. I kontakt- och lagsporter måste avståndet på två meter bevaras under hela verksamheten.  

– Till exempel i gruppgymnastiken kan man inte ha gemensam träning utan träningen genomförs som individuell gymnastikträning med avstånd. Träningarna måste planeras på nytt. Tränarna kan till exempel markera en egen träningsplats för varje barn i salen eller rummet, så att avståndet på två meter fungerar, råder ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.  

På samma sätt kan barn fortsätta brottningshobbyn men träningen måste vara något annat än stående och parterrbrottning parvis. Tränarna måste planera nya sätt för hur träningen kan genomföras. Även i innebandy- eller fotbollsträning kan man inte träna på sätt som förutsätter närkontakt. Träningen måste ordnas med avstånd under hela övningen.

Dessa åtgärder är nödvändiga för att minska spridningen av coronaviruset och samtidigt säkerställa att hobbyverksamheten för barn kan fortsätta. 

Ansvaret vilar på organisatören

– Det är förståeligt att tränare eller utövare kan uppleva att avståndet gör det omöjligt att utöva grenen på ett naturligt sätt. Det måste bara accepteras, säger motionsplatschef Oskari Nummi

Ansvaret för en trygg träning vilar på den som organiserar verksamheten.

– Om någon aktör inte kan utöva sin verksamhet tryggt inom ramen för dessa begränsningar måste organisatören avbryta verksamheten. Om barnets förälder upplever att organisatören för hobbyverksamheten inte har iakttagit säkerheten tillräckligt, måste föräldern anmäla detta till organisatören och tillfälligt inte låta barnet fortsätta i verksamheten, fortsätter Nummi. 

Nummi påminner också om att man inte får gå in i motionslokaler som till exempel skolans gymnastiksal förrän det är ens egen tur. Man bör lämna byggnaden inom sin egen turtid. 

Motionera och idrotta utomhus

Vädret gynnar utomhusmotion. Motionsplatserna utomhus är öppna för träning på egen hand. Det går bra att skrinna på Barkplan, skridskobanan Masken i Kuppis och på naturisbanorna. 

På alla motionsplatser måste man hålla avstånd på 2 meter och se till att hålla en god hand- och hosthygien. Alla personer över 15 år bör använda munskydd inomhus, och kravet gäller också till exempel i Barkplanens omklädningsrum och andra inomhuslokaler. Var och en måste själv skaffa sina egna munskydd. Användningen av munskydd förutsätts inte av personer som inte kan använda den på grund av sitt hälsotillstånd. 

Användningen av munskydd rekommenderas i lokalerna för inomhusmotion för vuxna över 15 år samt alla barn i skolåldern, under 15 år, i synnerhet 12 år fyllda, rekommenderas att använda munskydd. Kravet gäller inte under själva idrottsprestationen. Vårdnadshavaren kan bestämma över om sitt barn ska använda munskydd.

Nu måste alla hjälpas åt att tygla smittspridningen – tillsammans klarar vi detta!