Sedan den 7 december kan vårdnadshavare sköta ärenden för barn mellan 1 och 14 år i Omaolos tjänster.

Gör en symtombedömning för coronaviruset i Omaolo

I fortsättningen kan vårdnadshavare till Åbobarn i åldern 1–14 år fylla i symtombedömningen för barnets del och på vardagar boka tid till coronaprovtagning via Omaolo eller skicka symtomen för bedömning till hälsovårdens experter. På veckosluten skickas symtombeskrivningarna till hälsovårdare för bedömning. Omaolo meddelar alltid vems ärenden som sköts i det aktuella fallet. 

- Tidigare har föräldrarna varit tvungna att boka tid per telefon till stadens coronarådgivning. Den nya funktionen i Omaolo är definitivt en bra sak som svarar till familjernas behov, bedömer överläkare Suvi Vainiomäki i Åbos öppenvård. 

Nyckelord: