På grund av det förvärrade coronaläget fungerar skolhälsovården med minskad verksamhet fram till jul. Skolhälsovårdarna har tillfälligt omplacerats för att bistå i spårningsarbetet av coronasmittade och exponerade. Överenskomna läkarundersökningar görs som vanligt denna och nästa vecka.

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning tfn 02 266 2012 

Coronarådgivningen betjänar mån–tors kl. 8–15 och fredagar kl. 8–12. Skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare svarar på samtalen. Coronatelefonen ger råd och instuktioner i frågor om coronaviruset och vid behov även remiss till coronaprovtagning. Tjänsten är avsedd för elever och studerande i grundskolan. gymnasiet, yrkesinstitut och yrkeshögskolorna. 

Skolhälsovården har mottagningstider, då hälsovårdaren är anträffbar.

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning betjänar mån–tors kl. 8–15 och fredagar kl. 8–12, tfn 02 266 2012.

Övriga brådskande ärenden och begäran om kontakt från skolhälsovården sköts via Wilma. I övriga hälsoärenden än luftvägsinfektioner, vänligen ta kontakt med den egna hälsostationen. 

Nyckelord: