På grund av extraarbetet förorsakat av coronaepidemin ligger studerandehälsovårdens årliga hälsokontroller efter i tidtabellen. Från början av år 2021 har hälsovårdarna igen främst gjort sitt eget grundarbete, och är anträffbara per telefon och via Wilma.

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning, tfn 02 266 2012 

Rådgivningsnumret betjänar vardagar måndag till torsdag kl. 8–15 och fredagar kl. 8–12. Samtalen besvaras av skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare. På numret får du råd och handledning i ärenden som berör coronaviruset och vid behov ges remiss till test.

Servicen är avsedd för elever och studerande i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. 

OBS!

  • Från den 1 mars betjänar skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning grundskolelever endast mån–fre kl. 8–11 (vi ringer tillbaka under samma dag). 
  • I fortsättningen hjälper studerandehälsovårdens rådgivnings- och tidsbokingslinje i andra stadiets studerandes coronaärenden, tfn 02 266 1570, mån–tors kl. 8–15 samt fre kl. 8–13.

Ha gärna låg tröskel till att ta kontakt med skolhälsovårdaren, om studeranden eller vårdnadshavaren känner oro över den ungas välmående. Till hälsovårdarens och läkarmottagningen kommer man endast med förhandsbokad tid och om man är helt fri från coronasymtom.

Om din egen hälsovårdare inte går att nå kan du ta kontakt med studerandehälsovårdens rådgivnings- och tidsbokningslinje, tfn 02 266 1570. Tjänsten är öppen mån–tors kl. 8–15 samt fre kl. 8–13.

Mera information på studerandehälsovårdens sida.