Coronaläget i Åbo är fortfarande synnerligen allvarligt. Totalt 278 nya smittor bekräftades i Åbo under tiden 7–13.12. För tillfället är smittspårningen i Åbo ca 65 % och mer än hälften av smittorna kan alltså ännu spåras.

Den avsevärda ökningen i antalet smittfall och ständigt växande gruppen exponerade är en utmaning för stadens personal och tillräcklighet. Därför flyttar Åbo stad frivillig personal till smittspårningen från de sektorer, där verksamheten är inskränkt.

- Vi behöver mera arbetskraft till smittspårningen. Det dagliga behovet av arbetskraft har vuxit betydligt under de senaste veckorna, berättar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Åbo stad påminner om att användningen av munskydd och övriga åtgärder för att bekämpa coronaviruset senast nu ska beaktas på alla arbetsplatser och i alla träffar och möten.

– Nu måste alla bära sitt ansvar. Det är vårt viktigaste budskap från staden till Åboborna. Staden gör för egen del allt för att hindra smittspridningen, säger stadsdirektör Minna Arve.

Coronaviruset sprids i Åbo fortfarande främst i privata tillställningar och i familjekretsen. Nästan 40 procent av alla nya coronafall härrör till smittor i familjen eller närkretsen.

– Jul- och nyårshelgen måste nu firas endast med de allra närmaste familjemedlemmarna. Om vi följer restriktionerna blir vi av med pandemin, påminner stadsdirektör Arve.

Åbo upplyser på flera olika språk om restriktioner och användning av munskydd. Mångspråkig information och instruktioner finns i synnerhet i de stadsdelar, där coronaviruset sprids som aggressivast.

Flera butiksägare har börjat dela ut munskydd i samarbete med Åbo stad. S-Market i Hallis delar som ny samarbetspartner ut munskydd, och K-Market Annika fortsätter med maskutdelning i Kråkkärret. Butikerna har fått dekaler som på svenska, finska, engelska och arabiska uppmanar till att bära munskydd. Dekalerna är bekanta för många från Fölibussarna.

Stadens ungdomsarbetare och Valo-Valmennusyhdistys delar ut munskydd i de områden där coronasmittorna härjar allra värst. Utdelningen sker i Kråkkärret, Laustis och Skanssi samt i Pansio-Perno 2–3 gånger i veckan fram till jul.

Finlands första provtagningsstation i en buss trafikerar i Hallis och Perno. I bussen testas för och ges information om coronaviruset på flera olika språk.

Restriktionerna påverkar många av stadens tjänster

Begränsningarna i stadens verksamhet och tjänster fortsätter till den 10 januari 2021. De gäller till exempel studierna på andra stadiet och fritidssektorns utbud.

Begränsningarna finns samlade och uppdateras på stadens webbsida turku.fi/sv/coronarad.

Grundskolans årskurser 4–9 övergick till distansundervisning från den 16 december fram till höstterminens slut. Elever i behov av särskilt stöd, den förberedande undervisning samt förskolorna och grundskolans årskurser 1–3 går fortfarande i närundervisning.

Grundskolans elevbedömning finns till påseende i Wilma från lördagen den 19 december kl. 9. Pappersbetyg delas inte ut till elever i distans.

Klubbar, lekparker och öppet daghem stänger över julen. Öppet daghem och familjeklubbarna är stängda från den 21 december 2020 till 6 januari 2021. Lekparkerna och småbarnspedagogikens klubbar håller julstängt från den 23 december 2020 till den 3 januari 2021.

Ungdomsgårdarna är öppna

Ungdomslokalerna i Åbo håller öppet som trygga platser för unga att träffa andra och få information om coronaviruset. Det uppsökande ungdomsarbetets och Fendaris verksamheter fortsätter som vanligt med begränsade öppettider över julhelgen.

Den ledda verksamheten i Barnens kulturcentrum Äventyrsparken och de ungas konst- och aktivitetshus Vimma är inställd för resten av året. Program finns i digital form på olika sociala medier.

I Vimmas aula är ungdomsarbetarna anträffbara och delar ut munskydd. Vimmas och caféets öppettider är förkortade.

Den ledda verksamheten i A-Panimo och Turku Rock Academy har avbrutits. Bandenas träningsturer och den ledda bandträningen i salen har inhiberats. Också Panimo delar ut munskydd och ungdomsarbetarna är anträffbara.

Niilo Oravas hobbyverkstäder i Kråkkärret har stängt. Skolungdomsarbetet hjälper på webben och till fots i centrumområdet. Skejthallen Cube har stängt. Bokningar för över 10 personer till ungdomslägerområdena och ungdomslokalerna är avbokade till och med den 10 januari.

Skopjeflygen återupptas den 19 december

Flygen från Skopje till Åbo återupptas lördagen den 19 december. Stadens hälsovårdsmyndigheter möter passagerarna och erbjuder provtagning på flygfältet för alla ankommande. Alla passagerare får råd och instruktioner med anledning av coronaviruset.

Bekräftade smittfall och exponeringar i stadens verksamhet

Coronasmittor och exponeringar har rapporterats i följande Åbo stads verksamheter:

Dagvården: Halisten päiväkoti, Kastun päiväkoti, Munterinkadun päiväkodin Piiparinpolun toimipiste, Nappula-ahon päiväkoti, Vaahteramäen päiväkoti 

Skolor och läroanstalter: Cygnaeus skola, Haarlan koulu, Hannunniitun koulu, Ilpoisten koulu, Katariinan koulun Kirkkotien toimipiste, Katariinan koulun Urheilupuiston toimipiste, Lausteen koulu, Luolavuoren koulun Inkilän yksikkö, Mikaelin koulu, Pansion koulu, Pääskyvuoren koulu, Teräsrautelan koulun Teräsrautelan yksikkö, Åbo yrkesinstitut Peltola skolhus samt Råggatans campus, Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio, Vasaramäen koulu, Wäinö Aaltosen koulu  

Tranbackahemmet 2: För tillfället har 26 klienter coronasmitta. Smittfall har konstaterats även bland personalen.

Stadssjukhusets avdelning 24: Två personer i personalen i en avdelning på stadssjukhuset har bekräftade coronasmittor. Ingen patient har testat positivt och de anhöriga har informerats. Besöksförbud gäller på avdelningen, och tillsvidare tas inga nya patienter in på avdelningen. Både avdelningens personal och patienter har som säkerhetsåtgärd lämnat prov.

Närmare information per verksamhetsställe finns samlat på sidan turku.fi/sv/coronafall.

Nyckelord: