Besök hos patienter på Åbo stadssjukhus bäddavdelningar i Tallbacken och Kaskenlinna begränsas från och med den 18 december 2020 tillsvidare. Besök hos kritiskt sjuka, patienter som får vård i livets slutskede samt barnpatienter är tillåtna. Besökaren ska använda skydd enligt anvisningar och följa alla instruktioner.

Personer över 12 år ska under besökets gång använda munnässkydd i sjukhusets utrymmen och i terminalvårdens gemensamma lokaler.

Kom överens i förväg om lämplig tid för besök med avdelningen du vill besöka.

På grund av det försvårade coronaläget har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt den 17 december 2020 infört besöksbegränsningar i sjukhus med enskilda undantag.

Nyckelord: