Institutet för hälsa och välfärd har den 22 april 2021 givit anvisningar om besök på sjukhus. Trots att coronavirusläget i Finland har bedarrat är det på grund av infektionsbekämpningen viktigt att fortfarande göra trygga sjukhusbesök. Egentliga Finland har den 16 juni övergått till coronavirusepidemins basnivå.

Följande anvisningar gäller besök på avdelningarna på Åbo stadssjukhus och Kaskenlinna sjukhus:  

 • Besök avdelningarna endast om du är helt frisk och utan symtom på luftvägsinfektion.  

 • Kom om möjligt överens om besöket på förhand. 

 • I regel ska besökstiderna följas. 

 • Vi strävar efter att alltid möjliggöra besök hos kritiskt sjuka eller patienter som får vård i livets slutskede.

 • Du får goda anvisningar till ett tryggt besök redan innan du kommer till patienten.  

 • Personalen ger råd och anvisningar om god handhygien, användning av munnässkydd och eventuell annan skyddsutrustning och hur du ska följa övriga instruktioner.

 • Besökare använder alltid skydd inomhus, undantaget vid eventuella hälsohinder. Sjukhuset delar i regel inte ut munnässkydd. Du får ett skydd ifall du saknar ett eller det medhavda skyddet inte fyller kraven. 

 • Håll minst två meters avstånd till andra patienter och personalen alltid när det är möjligt. 

 • På grund av instruktioner om social distansering får i regel 2–4 personer samtidigt vistas i patientrummet beroende på rummets storlek. 

 • Rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen, utan gå direkt till patientrummet. 

 • Sjukhusens kantinlokaler kan användas och utebesök är möjliga. 

 • Samma anvisningar gäller för vaccinerade och ovaccinerade besökare. 

Nyckelord: