Den allmänna rekommendationen att använda munskydd har hävts i Egentliga Finland den 22 april, men munskydd rekommenderas fortfarande till exempel för sjukhusbesök. Med dessa råd strävar vi efter att minimera risken för personer som är mottagliga för en allvarlig sjukdom att insjukna. (Uppdaterad 22.4.2022.)

Följande anvisningar gäller besök på avdelningarna på Åbo stadssjukhus och Kaskenlinna sjukhus  

Tidpunkten för besöket:

  • Sjukhusens kantiner och utomhusplatser kan användas för besök. 

  • I regel ska besökstiderna följas. Besökstiden på alla avdelningar tar slut klockan 18.00.

  • Vi strävar alltid efter att möjliggöra besök hos en kritiskt sjuk eller en patient som får vård i livets slutskede.

Praktiska åtgärder för att minska på risken för smitta:

  • Besök inte avdelningarna om du ha en akut luftvägsinfektion.  

  • Du får goda anvisningar för ett tryggt besök redan vid ingången till avdelningen.

  • Vi rekommenderar att besökare på avdelningana använder adekvata skydd. På detta sätt kan vi trygga patienternas och andras säkerhet. 

  • Besökare skall använda munnässkydd inomhus under hela besöket, undantaget kan göras vid eventuella hälsohinder.

  • Sjukhuset delar i regel inte ut munnässkydd. Du får ett skydd ifall du saknar ett eller det medhavda skyddet inte fyller kraven. Samma anvisningar gäller för vaccinerade och ovaccinerade besökare. 

Nyckelord: