Åbo museicentral öppnar en webbplattform där museet samlar in berättelser och minnen från närhistorien. Webbtjänsten Prikka representerar ett nytt sätt för museet att dokumentera nutidsfenomen.

Prikka samlar morgondagens historia

  • Webbtjänsten finns på tre språk på adressen nykydoku.prikka.fi
  • Prikka är utvecklad i samarbete med Åbo yrkeshögskolas innovationsprojekt Capstone, och vidareutvecklat tillsammans med Weasel Software.
  • Samtidsdokumentation görs även med hjälp av intervjuer, observationer och fotografering. 
  • Läs mera om Åbo museicentralens dokumentation.

Dagens händelser är morgondagens historia

På webbtjänsten Prikka kan vem som helst bidra till minnestalkot med att berätta om sina egna minnen och erfarenheter från Åbonejden. Berättelserna kan lämnas antingen anonymt eller genom att logga in med hjälp av ett e-postkonto. Minnet eller berättelsen förknippas med en plats, som markeras på tjänstens karta. Berättelserna kan läsas och delas av alla.

- I museet hoppas vi att så många som möjligt hittar tjänsten och delar sina minnen och berättelser med oss och varandra. Berättelserna och bilderna som lämnas på plattformen kan läggas till museets samlingar. Ju fler som deltar i minnestalkot, desto mångsidigare uppfattning får vi om närhistorien och vår tids fenomen, säger Åbo museicentralens forskare Milla-Lotta Kemiläinen.

Museicentralen lanserar olika minneskampanjer om aktuella teman och kan använda informationen till exempel i kommande utställningar. Dessutom går det när som helst att bidra med egna berättelser och minnen utanför aktiva kampanjer.

Utlysningen av julfreden är en del av julfirande på distans

Måndagen den 21 december öppnar en minneskampanj om distansfirandet av utlysningen av julfreden från Gamla Stortorget i Åbo. För många Åbobor och invånare i närkommunerna har julfirandet börjat på Stortorget och utlysningen spelar en viktig roll i traditionen. I år avgränsar myndigheterna kvarteren kring Stortorget och julfreden blir läst för ett tomt torg. Proklamationen blir läst på finska och svenska utan förstärkning och hörs inte från Brinkalas balkong till torget. Åbo stad uppmanar alla att njuta av julfreden hemifrån. Proklamationen sänds direkt på Yle 1, i radion och över webben världen runt.

Museet vill veta hur ortsborna firar utlysningen av julfreden under dessa osedvanliga förhållanden. Berätta om dina erfarenheter om en annorlunda början på julen i webbtjänsten Prikka, samt på Instagram med taggarna #Julfreden2020 och @unelmien_museo och Twitter-kontot @museokeskus med samma hashtag. Minneskampanjen i Prikka är aktiva till slutet av januari 2021.