Barn som är födda 2014 eller tidigare och som ännu inte börjat sin skolgång ska anmälas till den grundläggande utbildningen. Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2021-2022 inom den svenska grundläggande utbildningen i Åbo sker elektroniskt via programmet Wilma under tiden 4.-24.1.2021. Samtidigt kan man anmäla barnet även till eftermiddagsverksamhet.

Alla blivande elever från Åbo har enligt uppgifter om modersmålet fått en anmälan om läroplikten. I brevet finns närmare anvisningar om inskrivningen.

Om ni inte mottagit brevet före den 7 januari 2021 kan ni kontakta skolsekreteraren, tfn 040 620 54 13 eller e-post bildningssektorn@turku.fi.

Svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo består av tre elevupptagningsområden;

  • Cygnaeus skola, Mariegatan 7
  • Braheskolan, Djupdikesvägen 27 och
  • Sirkkala skola, (tillfällig) adress Kärsämäkivägen 11.

Inskrivningen sker till det egna elevupptagningsområdets skola.

Barn med behov av särskilt stöd och anpassad undervisning kan skrivas in i Sirkkalabackens skola, (tillfällig) adress Kärsämäkivägen 11.

Sirkkala skola och Sirkkabackens skola är utlokaliserade till adressen Kärsämäkivägen 11 under läsåren 2021–2023.

Närmare info om inskrivningen på adressen

Besöksdagen för alla svenska skolors del hålls måndagen den 9 augusti 2021 kl. 14.00-15.00.