Coronaläget i Åbo är fortfarande ytterst allvarligt. Totalt 267 nya smittfall registrerades i staden under tiden 14–20.12.2020. Antalet nya smittor och incidensen ligger fortfarande på en hög nivå.

– Jul och nyår ska i år firas endast med den allra närmaste kretsen. Nu är det inte tid att besöka släktingar eller resa mellan landskapen, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Smittkedjorna går fortfarande att spåra i Åbo och i ca 70 % av fallen kan smittkällan identifieras. Smittorna härstammar i familjen och närkretsen samt till exempel i arbetsplatserna. Därför är det ytterst viktigt att använda munskydd också på jobbet.

Staden har ökat på provtagningskapaciteten i synnerhet i områden med sämre direkta förbindelser till provtagningsstationerna. Verksamheten har kommit bra igång.

– Siffrorna visar för sin del att vårt spårningsarbete fungerar. Vi testar med lägre tröskel än tidigare och testar även symtomfria exponerade, så att vi snabbt får tag i epidemier som hör till samma smittkedjor, berättar ekonomi- och förvaltningsdirektör Laura Saurama.

Omaolo är den behändigaste vägen till provtagning under helgdagarna

Den lättaste vägen till coronaprovtagning under jul- och nyårshelgen är att göra en symtombedömning i Omaolo. Det går också bra för vårdnadshavare att använda Omaolo för barn under 15 års del. Åbobor kan antingen via den elektroniska symtombedömningen eller genom att skicka symtombeskrivningen till professionell hälsovårdspersonal få bokad tid till provtagningen. På veckosluten och helgdagarna skickas symtombeskrivningarna till professionell hälsovårdspersonal för bedömning.

Coronatelefonen svarar under jul- och nyår på följande tider:

 • Ons 23.12 kl. 8–15
 • Tors 24.12 – fre 25.12 stängt. Vid behov, ta kontakt med Åucs samjour.
 • Lör 26.12 – sön 27.12 kl. 9–13
 • Mån 28.12 – tors 31.12 kl. 8–15
 • Fre 1.1 – sön 3.1 stängt. Vid behov, ta kontakt med Åucs samjour.

Den psykosociala stödlinjen har stängt 24 december 2020 – 3 januari 2021. 

Eventuella förändringar i tiderna uppdateras på sidan www.turku.fi/sv/corona.

Provtagningsstationen i Kråkkärret och den mobila provtagningen som trafikerar i Hallis och Perno betjänar normalt under vardagarna. Under helgdagarna håller provtagningsstationen och coronabussen stängt.

Besök av anhöriga hos patienter i stadssjukhusets och Kaskenlinnas bäddavdelningar är begränsade på grund av den försvårade coronasituationen. Begränsningarna infördes den 18 december. Endast besök hos kritiskt sjuka, patienter som får vård i livets slutskede samt barnpatienter är tillåtna förutsatt att besökaren använder skydd enligt instruktionerna och strikt följer hygienanvisningarna. Alla anhöriga över 12 år bör använda munnässkydd under hela sjukhusbesöket.

Åldringar och anhöriga kan träffas i äldreboendenas utrymmen även under julhelgen. För att trygga besöken bör man på förhand komma överens om lämpliga besökstider med boendeenheten. Det går även att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och videosamtal.

Tilläggsersättning till personalen i jul- och nyårshelgens coronaarbete

Inom Åbo stad har följande överenskommelse gjorts om tilläggsersättningar till personal som arbetar med coronaepidemin under tiden 18 december 2020 – 6 januari 2021:

 • Åbo stads arbetstagare, som har anmält sig som frivilliga till smittspårningsarbetet, får utöver den normala arbetstidsersättningen 50 euro/dag, om spårningsarbetet överstiger 4 timmar per dag.
 • Utryckningspenningen som betalas ut till välfärdssektorns arbetstagare i situationer som äventyrar patientsäkerheten höjs till 100 euro. Dessutom betalas normala arbetstidsersättningar enligt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen om arbetstagaren är berättigad till dessa.
 • Åbo stads arbetstagare, som frivilligt flyttar sin semester för att delta i akuta och nödvändiga arbetsuppgifter med anledning av skötseln av coronaepidemin eller i smittspårningsarbetet, erhåller en särskild ersättning. Arbetstagare som frivilligt flyttar på sin semester erhåller 50 euro per flyttad semesterdag, dock högst 250 euro.

Daghemmen är öppna, klubbar, lekparkernas verksamhet och öppet daghem har stängt

Småbarnspedagogiken har begränsad verksamhet tills skolorna börjar och semesterperioden tar slut. Alla daghem är öppna. Öppet daghem och familjeklubbarna har stängt 21 december 2020 – 6 januari 2021. Verksamheten i lekparkerna och småbarnspedagogikens klubbar tar julpaus 23 december 2020 – 3 januari 2021.

Jultiden i fritidssektorns verksamhet

Biblioteken har begränsad verksamhet så att avstånd går att hålla. Närbibliotekens meröppet och läsplatserna har stängt. Evenemang och gruppbesök görs endast virtuellt.

Huvudbiblioteket stänger den 23 december kl. 17 och närbiblioteken kl. 16 enligt öppettiderna. Biblioteken är stängda 24–26 december. På julafton den 24 december från kl. 9 bjuder biblioteket sina kunder på en virtuell julklapp i sina sociala medier.

Huvudbiblioteket slår upp dörrarna igen den 27 december kl. 11–17. Nummisbacken, Pansio, Runosbacken och Kråkkärret öppnar den 28 december och övriga närbibliotek den 4 januari 2021.

Idrottstjänsternas inomhusidrottsplatser har stängt för allmänheten till och med den 10 januari 2021. Utomhusplatserna har öppet för träning på egen hand och förbokade grupper under 20 år. Konstisbanorna Barkplan och Masken i Kuppis har öppet tillsvidare. Trettondagsskrinningen den 6 januari ordnas inte nästa år.

Förbokade tider för vuxna över 20 år har inhiberats till och med den 10 januari 2021 undantagen idrott på toppnivå. Förbokade tider inomhus för barn- och ungdomar under 20 år är inhiberade till och med den 27 december, därefter kan träningarna fortsätta med beaktande av fysisk distansering. Tävlingar och matcher får inte ordnas och föreställningar och uppföranden ska undvikas före den 10 januari.

Personer över 15 år bör använda munskydd i idrottstjänsternas inomhuslokaler, beakta avstånd och god handhygien. Barn i skolåldern under 15 år rekommenderas att använda munskydd.

Läs mer: Åbo inför strängare restriktioner i stadens idrottstjänster.

Ungdomslokalerna håller öppet fram till årsskiftet

22.12 kl. 12–16.30 Skanssi, Ypsilon, Runosbacken, Teräsrautela, Ilpois, Pansio, Kråkkärret 

23.12 kl. 11–17.30 Skanssi, Ypsilon, Runosbacken, Teräsrautela, Ilpois, Pansio 

28.12 kl. 13–20 Ypsilon, Runosbacken, Ilpois, Pansio

          kl. 13.30–19 Teräsrautela                

29.12 kl. 12–16.30 Ypsilon, Runosbacken, Ilpois, Pansio, Teräsrautela  

30.12 kl. 13–20 Ypsilon, Runosbacken, Ilpois, Pansio 

          kl. 13.30–19 Teräsrautela                

31.12 kl. 11–17.30 Ypsilon, Runosbacken, Ilpois, Pansio, Teräsrautela 

Ungdomsarbetarna är anträffbara i de ungas konst- och aktivitetshus Vimmas aula tis 22.12 – ons 23.12 kl. 9–16. Det går också att hämta munskydd i Vimma under samma tider.

Museerna håller stängt tills den 10 januari 2021. Alla evenemang på plats inklusive Staffanssången på Klosterbacken den 26 december är inhiberade.

Åbo filharmoniska orkesters webbkonsertarkiv finns på adressen tfo.fi/live.

Bildningssektorns terminsstart

Åbo stads skolor och läroinrättningar inleder vårterminen 2021 i hybrid- och närundervisning. Bildningssektorn planerar att fortsätta med denna modell fram till vinterlovet, som börjar fredagen den 19 februari 2021.

Den grundläggande utbildningen

 • vårterminen börjar med närundervisning torsdagen den 7 januari 2021, men flyttar vid behov över till distans
 • vårdnadshavare och elever får information om eventuella förändringar i verksamheten via Wilma

Gymnasierna

 • gymnasier inleder vårterminen den 7 januari 2021 i hybridmodellen. I hybridmodellen är abiturienterna i huvudsak i närundervisning
 • övriga grupper alternerar enligt gymnasievis modell
 • gymnasieeleverna får information om ändringar via Wilma

Arbetarinstituten

 • Åbo svenska arbetarinstitut och Turun suomenkielinen työväenopisto inleder sina vårterminer den 1 februari, och kan fortsätta terminen till slutet av maj

Åbo yrkesinstitut

 • vårterminen i Åbo yrkesinstitut inleds måndagen den 4 januari 2021 med hybridundervisning
 • inlärning i arbete fortsätter enligt tidigare planer
 • enheterna informerar sina studerande om arrangemangen via Wilma

Penkis och de gamlas dans

 • abiturienternas bänkskuddardag i februari måste inhiberas på grund av coronaläget
 • vårens gammeldans flyttar till onsdagen den 12 maj 2021, då situationen sannolikt har vänt till det bättre

Bekräftade coronasmittor och exponeringar i Åbo stads verksamhet

Smittfall och exponeringar har registrerats i följande verksamhetsställen:

Daghem: Halisten päiväkoti, Hintsankujan päiväkoti, Norlandia Päiväkodit Oy:n Norlandia Ilo och Norlandia Puisto, Orminkujan päiväkoti, Piinokankadun päiväkoti, Päiväkoti Vilske Katariina, Vasaramäen päiväkoti

Skolor och läroinrättningar: Hepokullan koulu, Ilpoisten koulu, Katariinan koulun Kirkkotien toimipiste och Urheilupuiston toimipiste, Lausteen koulu, Åbo yrkesinstitut Peltola skolhus, Turun Lyseon koulun Kärsämäen yksikkö, Varissuon koulu

Flyget från Skopje den 19 december: Totalt 42 passagerare anlände med Skopjeflyget. Av dessa lämnade 41 personer coronaprov, fyra av dessa var positiva.
  
Bekräftade coronasmittor per verksamhetsställe finns samlade på sidan www.turku.fi/sv/coronafall.

Nyckelord: