Alla kan delta i nyårsfirande trots gällande exceptionella omständigheter. Alla onödiga fysiska kontakter bör fortfarande undvikas. Du kan delta i det minsta nyårskalaset i Finland genom att på sociala medier dela en bild eller video över hur du firat nyåret.

Grundidén med kampanjen är att visa tydligt vad de gällande coronabegränsningarna betyder: att nyåret firas denna gång bara inom den närmaste familjekretsen. Vi vill förmedla ett positivt budskap för nyårsfirandet under dessa undantagstider.

– Vi vill befrämja samhörighet i dessa tider då många traditionella sätt att fira det nya året är inte möjliga på grund av coronabegränsningarna. Fyrverkeriet som Åbo stad brukar bjuda på blir exempelvis inte av, berättar Saara Malila, kommunikationsdirektör vid Åbo stad.

Du kan delta i kampanjen genom att lägga ut på sociala medier en bild eller video med hashtagen #suomenpienimmätjuhlat. – Vi hoppas att vi snart får se en massa roliga uppdateringar, säger Malila.

Kampanjen Finlands minsta kalas förverkligas av Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Västra Finland sjöbevakningssektion, Åbo stad, Egentliga Finlands räddningsverk och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Nyårsfirandet begränsas av restriktionerna som införts på grund av coronapandemin. Högst 10 personer får delta i tillställningar inomhus och utomhus.

– I år firar vi nyåret i en liten krets. Chefsöverläkaren för sjukvårdsdistriktet Mikko Pietilä påminner om att det är viktigt att hålla avstånd till andra människor och, om detta inte är möjligt, att var och en använder munskydd då hen rör sig på stan.

Genom kampanjen vill man också påminna om tjänsterna som är tillgängliga och i beredskap hela tiden.  Polisen framställer önskan om att vi alla följer de gällande rekommendationerna för sin egen och andras skull.

– Vi önskar alla ett glatt och ansvarsfullt årsskifte, säger Kirsi Koskinen, poliskommissarien vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Sjöbevakningsväsen vill påminna alla om att uppvisa ett ansvarsfullt beteende på land så som på sjön.

– Vi uppmanar att man aldrig använder nödraketer, vanligtvis en rött lysande raket, utanför en riktig nödsituation, säger Kimmo Ahvonen biträdande kommendör vid Västra Finlands sjöbevakningssektion.

– Det viktigaste är – också under nyår – att bry sig om andra människor och ta dem i beaktande. Vi hoppas få se muntert och tryggt firande av nyåret, säger Torbjörn Lindström, jourande chef på Egentliga Finlands räddningsverk.

Kampanjen illustreras med bilder som visar de goda sidorna av det nya året under dessa exceptionella tider. Det går bra med bildkontakt med andra människor som kan finnas på långa avstånd. Man kan också njuta av säsongens tystnad och mörker.

Kampanjen Finlands minsta kalas syns i sociala medier från och med 29.12.2020.

Nyckelord: