Rekommendationer och restriktioner fortsätter på Åbo stads idrottsplatser ända till söndagen 7.3.2021. Utomhusmotion är en utmärkt alternativ just nu, när väderförhållandena gynnar vintersport i Åbo.

Uppdaterad 18.2.2021

Åbo stads inomhusidrottsplatser har stängt för allmänheten till och med den 7.3. Förbokade turer för barn och unga samt för toppidrott fortsätter. Övrig verksamhet för vuxna är fortfarande på paus.

Idrottsföreningarna har fått instruktioner om trygg träning utan närkontakt, och verksamheterna övervakas med stickprov. Försummelser och underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till två veckors avstängning från stadens idrottsanläggningar.

Det är viktigt att alla 12-åringar och äldre använder munskydd i inomhusidrottsplatserna.

Utomhusfaciliteterna är öppna för träning på egen hand. Utomhusmotion är en utmärkt alternativ just nu, när väderförhållandena gynnar vintersport i Åbo.

Simhallar, gym, ishallar och andra inomhusidrottplatser har stängt för allmänheten. De allmänna turerna i ishallarna och fotbollshallen är avbokade. Föreningarnas turer för barn och unga samt tiderna som är reserverade för toppidrott gäller. Utomhusidrottsplatserna är öppna för individuell träning. Idrottstjänsternas verksamhet för barn och unga fortsatte på måndagen den 11 januari. Den ledda verksamheten för vuxna skjuts framåt.

Detta gäller ända till 7.3.2021

Inomhus- och utomhusidrottsplatserna för personer över 20 år

Alla inom- och utomhusutrymmen som reserverats för verksamhet för personer över 20 år avbokas, undantagen toppidrott: tränings- och tävlingsturer för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.

Motionsturer i inomhuslokaler, där personer under och över 20 år tränar samtidigt, avbokas.
Simhallar och gym stänger för publik användning, undantaget föreningsverksamhet för personer under 20 år samt professionell träning med sikte på internationell toppnivå.

Idrottstjänsternas ledda hobbygrupper för vuxna ordnas inte i januari. Säsongsstarten för den ledda verksamheten skjuts upp och fortsätter till maj. Ledda grupper för vuxna i Impivaara och Petrelius simhallar (simskolor, vattengymnastik och gymnastik) skjuts framåt.

Impivaara simhall erbjuder live-träning: facebook.com/Impivaaranuimahalli
Babysim och simskolor för vuxna flyttas till en senare tidpunkt. De som har anmält sig kontaktas personligen.

Inomhus- och utomhusidrottsplatserna för personer under 20 år

Turer reserverade för verksamhet för barn och unga under 20 år fortsätter. Tävlingar och matcher både inom- och utomhus för barn och unga under 20 år ska avbrytas. Föreningar och grupper ska avstå från att ordna uppvisningar och program för publik. Åbo stads idrottstjänster har avbokat alla turer som reserverats för matcher och evenemang. Träningar för under 20-åringar ska ordnas med fysisk distansering och utan närkontakt. I till exempel spelträningar, gymnastik och kampsporter innebär det att man bör avstå från moment med närkontakt.

Den ledda verksamheten för barn och unga (Liike-klubbar och Mihi) fortsatte 11.1. Barnens simskolor började i Impivaara simhall 9.1 och skolornas simundervisning 7.1. Skolorna kan reservera simturer från Impivaara simhall. Barnmotionens underlandets vårsäsong skjuts framåt.

De allmänna bestämmelserna fortsätter på idrottsplatser gällande till ex. att personer över 15 år bör använda munskydd i idrottstjänsternas inomhuslokaler, beakta avstånd och god handhygien. Barn i skolåldern under 15 år, i synnerhet 12 år fyllda, rekommenderas att använda munskydd. 

Utomhusidrottsplatserna är öppna

Utomhusidrottplatserna är öppna för motion egen hand. Man kan skrinna på Barkplan och Kuppis skridskobana ”Masken”

Du kan även åka skridsko på naturisarna. Omklädningsutrymmen är ur bruk tillsvidare.

Alla skidspår är i skick. Ytterliga information:


Åbo stads idrottstjänsters skiduthyrning i Impivaara:

Nyckelord: