Begränsningarna som gäller för bibliotekstjänster fortsätter till 10.2.2021. Begränsningarna har som mål att förhindra att coronaviruset sprider sig ytterligare. Du kan inte själv gå till hyllorna i Åbo huvudbibliotek.

De begränsade bibliotekstjänsterna i korthet:

  • Bär munskydd och håll avstånd!
  • Sköt dina ärenden snabbt (max 15 min): returnera eller hämta din reservation. Du kan beställa material och förnya dina lån på www.vaskikirjastot.fi.
  • Du kan inte själv gå till hyllorna i Åbo huvudbibliotek. Du kan låna material genom att reservera och avhämta din reservation.
  • Du kan använda datorer endast som snabbesök (max 15 min).
  • Evenemang ordnas bara på distans på våra some-kanaler och på nätet.

Café Sirius

  • öppet vardagar från 9 till 15
  • stängt på helger.

Begränsade bibliotekstjänster

De som besöker biblioteket rekommenderas att bära en mask och uppmärksamma säkerhetsavstånd. Besökarantal övervakas och kan begränsas vid behov. Biblioteket rekommenderar när- och nätbetalningar. Det är inte önskvärt att skolklasserna besöker biblioteket. Böcker kan returneras till huvudbibliotekets returlucka.

Det går att snabbt sköta ärenden i biblioteket under max. 15 minuter. Snabbesöket kan innehålla återlämning, avhämtning av reservationer samt begränsat utlån av bibliotekets material. Du kan inte själv gå till hyllorna i Åbo huvudbibliotek. Du kan låna material genom att reservera och avhämta din reservation. Bibliotekens öppettider förblir oförändrade, men meröppet används inte under begränsningstiden.

Tillgången till samlingarna är begränsad och varierar beroende på bibliotek. I Åbo huvudbibliotek stängs de olika samlingsavdelningarna och ytterdörren till den gamla huvudbyggnaden stängs. Returluckan på Slottsgatan kan användas även under öppettiden. Toaletterna i biblioteken hålls stängda.

Läsplatserna kan inte användas, och det är inte möjligt att läsa tidningar under begränsningstiden. Det är möjligt att använda datorer och skriva ut, men endast som snabbesök. Datorer kan inte bokas i förväg. Dessutom är andra bokningsbara tjänster som mikrofilmläsare, digitaliseringsutrustning och 3D-printer ur bruk.

Biblioteksbussarna kör enligt normal tidtabell. Endast en kund eller familj åt gången kan besöka bussen. När det gäller skolor och daghem är det endast läraren som besöker bussen.

Bibliotekets evenemang annulleras

Alla närvaroevenemang i biblioteket annulleras eller utförs endast virtuellt.

Gruppbesöken i biblioteket annulleras eller utförs virtuellt. Endast i sådana bibliotek som är direkt anslutna till skolor kan skolbarnen göra besök i små grupper på morgonen enligt överenskommelse med skolan.

Hemtjänst utförs normalt i enlighet med hygieninstruktionerna.