Under jul- och nyårstiden (21.12.2020–3.1.2021) uppdagades 295 nya coronasmittor i Åbo, och under årets första vecka (4–10.1.2021) bekräftades 156 nya smittfall. Smittkurvan under de senaste tre veckorna ser för Åbos del ut att vara något på väg nedåt.

Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi menar att det verkliga coronaläget går att konstatera först under andra halvan av januari.

– Under jul och nyår sökte sig Åboborna helt klart mera sällan till provtagning. Den trenden ser ut att hålla i sig. Nu är det viktigt att skärpa sig och komma ihåg att man bör lämna ett coronavirusprov genast om man får symtom. Vi kommer att fortsätta kampen mot epidemin ännu länge, trots att vaccinationerna satte igång genast efter årsskiftet, påminner Peltoniemi.

Det enklaste sättet att reservera tid till provtagning är att använda Omaolo. Vårdnadshavare kan använda e-tjänsten för barn som är 14 år och yngre. Dessutom hjälper Åbos coronarådgivning och barns och ungas coronatelefon normalt under vardagar.

Provtagningsstationen i Kråkkärret och coronabussen har visat sig fungera utmärkt och de är lättillgängliga. En god hand- och hosthygien, fysisk distansering och användning av munskydd kommer fortfarande att spela en central roll under hela våren.

Aktuell information och råd om coronaviruset och provtagningen finns samlat på sidan turku.fi/sv/corona.

Coronavaccinationerna har satt igång i vårdhem och bland social- och hälsovårdspersonal

Vaccinationerna av Åbo stads personal som vårdar coronapatienter började den 4 januari. I januari vaccineras personal och klientel i stadens och den privata sektorns vårdhem. Vaccinationsordningen är exakt formulerad och den grundar sig på stadsrådets förordning.

– Målet är att vi i början av februari kan börja ge vaccinet till äldre som bor hemma. Vaccinet ges först till hemmaboende som är 80 år eller äldre, därefter fortsätter vi med över 70-åringarna och sedan med yngre och yngre grupper i olika omgångar beroende på tillgången till coronavirusvaccin. Det finns över 25 000 Åbobor som är 70 år och äldre, och det rör sig alltså om ett ansenligt antal som ska få vaccinet, påminner Peltoniemi.

Åbo stad kommer att informera närmare i olika medier om massvaccinationerna av befolkningen genast då tidtabellerna klarnar. Tidtabellen påverkas avsevärt av hur mycket vaccin som distribueras till Åbo under olika veckor.

De nationella vaccinationsanvisningarna preciseras ifall flera coronavirusvaccin kommer att tas i bruk.

Aktuell information om Åbo stads coronavaccinationer

Allmänt om coronavaccinet: thl.fi/coronavaccin

Lugnare smittläge i Tranbackahemmet, ytterligare smittfall i Portsahemmets lägenhetsboenden

Coronavirusläget i boendeserviceenheten i Tranbackahemmet 2 är under kontroll. Totalt konstaterades 44 infektioner bland klientelet och 24 i personalen. Fyra av klienterna var i behov av sjukhusvård. De flesta insjuknade har återhämtat sig och många hade en relativt mild sjukdomsbild.

– Vi har nu kommit över det värsta. Situationen har varit kritisk, men vi har klarat oss genom den med hårt arbete. Jag vill tacka boendeservicens personal för ett utmärkt arbete, att de noggrant följt alla skyddsåtgärder och tänjt till det yttersta i ett oerhört kritiskt läge. Vår personal är i toppklass och till slut fick vi situationen under kontroll, summerar Sari Ahonen, direktör för äldreomsorgen och handikappservicen.

– Jag riktar också mitt tack till de anhöriga för förståelse för alla skyddsåtgärder och besöksförbud. Vår personal har fått många kämpameddelanden av anhöriga till våra klienter.

Coronaåtgärderna i övre våningen i Tranbackahemmet 2 har redan avvecklats. Besöksförbudet gäller fortfarande både i övre och i nedre våningen. Tranbackahemmet 2 har totalt 80 boendeplatser jämnt fördelat på två våningar.

Munskyddsrekommendationen gäller nu även i lågstadierna

Utgående från Institutets för hälsa och välfärd (THL) nya riktlinjer införde bildningssektorn den 12 januari en utvidgad munskyddsrekommendation. Den gäller nu alla Åbo stads sjätteklassister.

Tidigare gavs rådet att använda munskydd till eleverna i årskurserna 4–6 i fem skolor i östra Åbo: Lausteen koulu, Nummenpakan koulu, internationella skolan i Åbo (Turku International School), Turun normaalikoulu och Varissuon koulu.

Rekommendationen gavs redan tidigare till bildningssektorns personal, alla elever i högstadiet och andra stadiets studerande.

Vårens verksamhetsperiod har satt igång i bildningssektorn

Alla daghem är öppna. Vårterminen i den grundläggande utbildningen började torsdagen den 7 januari 2021 med undervisning i klass. Åbos gymnasier och Yrkesinstitutet har inlett vårterminen med hybridundervisning. Åbo svenska arbetarinstitut och Turun suomenkielinen työväenopisto inleder vårterminen den 1 februari.

En hygienvårdare har börjat i bildningssektorn, och till en början är verksamhetens tyngdpunkt i skolor och daghem i östra Åbo.

Bekräftade smittfall i Åbo stads verksamheter

Daghem: Piinokankadun päiväkoti 

Skolor och läroanstalter: Syvälahden koulu, Vähä-Heikkilän koulu

Äldreboenden: I januari hittades coronasmittor bland klientelet i Portsahemmets lägenhetsboende. Antalet infektioner är nu 10 av totalt 23 klienter. Situationen hålls under uppsikt och besöksförbud gäller till och med den 16 januari.

Flyget från Skopje 9.1.2021: 237 passagerare, varav 192 testades för coronaviruset och av dessa var 12 positiva.

Flyget från Gdansk 10.1.2021: 139 passagerare, varav 126 testades för coronaviruset och av dessa var 3 positiva.

Under årets första veckor anländer 1–2 flyg i veckan från Gdansk. De övriga internationella flygförbindelserna tar paus. Hälsovårdsmyndigheterna möter alla flyg från Gdansk.

Nyckelord: