Totalt 129 nya coronavirussmittor konstaterades i Åbo under föregående vecka (11–17.1.2021). I skenet av den senaste statistiken ser coronafallen i Åbo ut att vara på nedgång. Coronavaccinationerna inom välfärdssektorn framskrider i takt med att vaccinleveranserna når Åbo. Coronarestriktionerna i stadens verksamhet gäller till och med den 10 februari.

- Situationen i Åbo är på bättringsvägen tack vare att folk har följt restriktionerna, säger stadsdirektör Minna Arve med ett varmt tack till Åboborna.

- Det är fortfarande viktigt att följa begränsningarna. Jag hoppas att alla och envar ännu orkar följa råden och de smittförebyggande åtgärderna: håll avstånd, undvik folksamlingar och sammankomster, kom ihåg att tvätta händerna ofta och hosta rätt, använd munskydd och sök dig till coronatest även om du bara har lindriga symtom, sporrar Arve vidare.

Epidemiläget i Åbo ser för tillfället relativt lugnt ut. Tyngdpunkten ligger fortfarande i östra Åbo, där det förekommer flera smittfall jämfört med övriga områden.

- Även smittor från utlandet håller oss sysselsatta. En femtedel av coronafallen i Egentliga Finland kommer från utlandet, berättar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Under början av år 2021 anländer 1–2 plan i veckan från Gdansk till Åbo. Övriga internationella flygrutter har tagit paus tills vidare. Hälsomyndigheterna möter alla plan från Gdansk.

Den mobila coronabekämpningen mötte Sverigebåtarna som ankom Åbo hamn på morgonen den 16 och 17 januari. Totalt 187 passagerare anlände från Sverige, och av dessa lät 44 personer testa sig. Av de testade var en person positiv.

Coronabussen möter Sverigebåtarna varje morgon under hela denna vecka. Cirka 80 procent av alla resenärer som anländer från Sverige kommer till Åbo med morgonbåtarna. En mera permanent testningsmodell planeras som bäst i samarbete med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Finlands Röda Kors, gränsbevakningsväsendet, Åbo hamn och rederierna.

Coronavaccinationerna är igång i omsorgsenheterna

Så gott som hela stadens social- och hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter har blivit vaccinerad. Som bäst pågår coronavaccinationerna av både personal och klientel i alla Åbo stads boendeserviceenheter.

- Ännu vecka 4 får vi cirka 2000 vaccindoser i veckan. Hälften av dessa ges i de privata omsorgshemmen. I januari blir vi färdiga med den första omgången i omsorgshemmen. Således kan vi i januari börja ge vaccinet i hemvården samt till äldre personer som hör till vissa högriskgrupper, säger Jutta Peltoniemi.

Före medlet av februari väntas en leverans på flera hundratusen doser av läkemedelsföretaget AstraZenecas coronavaccin till Finland, förutsatt att EU-kommissionen ger vaccinet försäljningstillstånd. Det första partiet kommer enligt uppskattning till Finland under vecka 6.

- Vi väntar på information om vaccinmängder och leveranstider. Utan den här informationen är det svårt att planera ett exakt schema för massvaccinationer av äldre eller att öppna tidsbokningen. Vi följer modellen för influensavaccinationerna, som löpte väldigt smidigt i Mässcentrum i höstas, säger Peltoniemi.

Inför massvaccinationerna av befolkningen har Åbo stads välfärdssektor hyrt Åbo Mässcentrum i tre månaders tid (1 februari – 30 april). Planeringen av vaccinationslinjerna och verksamheten pågår som bäst.

Staden informerar omfattande om vaccinationerna i alla sina medier genast tidtabellerna klarnat.

All information om vaccinationerna finns samlad på webbsidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Tid till provtagning via Omaolo sju dagar i veckan

Numera går det att också på veckosluten boka tid till coronaprovtagning via Omaolo. Tidigare har direktbokningen via e-tjänsten varit möjlig endast på vardagarna.

- Det absolut smidigaste sättet att komma till provtagningen går via Omaolos symtombedömning. Både Omaolo och telefontjänsten går till laboratoriets tidsbokningssystem. Med Omaolo går bokningen av tid till provtagningen behändigt utan köande, berättar överläkare Suvi Vainiomäki.

Vårdnadshavare till barn under 15 år kan boka tid för barnets del via Omaolo. E-tjänsten visar hela tiden vems ärenden man hanterar.

- Med den här uppdateringen kan allt mer av den professionella hälsovårdspersonalens tid användas till övriga telefon- och tidsbokningstjänster. Om man är oroad över det egna hälsotillståndet kan man fortfarande skicka symtombeskrivningen till en professionell hälsovårdare för bedömning, tillägger Vainiomäki.

Resultaten meddelas kunderna automatiskt per sms alla dagar i veckan. Resultatet sparas dessutom i kundens Mina Kanta-sida. Åbo stad har tillsammans med Tykslab och systemleverantörerna utarbetat tidsbokningen i Omaolo.

Salutorgets Monitori betjänar med begränsade öppettider vecka 3

En coronaexponering har skett bland personalen i salutorgets Monitori fredagen den 15 januari. Lokalen har måndagen den 18 januari undergått en effektiverad städning och Monitori höll stängt under hela dagen.

Under vecka 3 är Monitoris kundservice öppen vardagar kl. 9–16 och på lördag kl. 10–15. Övrig kundservice betjänar enligt normala öppettider. Småbarnsfostrans servicerådgivare är inte på plats ons 20 – fre 22 januari. Staden betjänar även på chatten och per telefon.

Coronaläget inom bildningssektorns verksamhet

Inom bildningssektorn uppdagas nya coronasmittor så gott som dagligen, men karantäntiden har i de flesta fall gått att begränsa till en vecka.

- Skyddsåtgärderna har visat sig vara effektiva, och exponeringarna har gällt ett litet antal människor inom personalen eller i kundkretsen. Måndagen den 18 januari tog sektorn emot 1,5 miljoner munskydd, och den följande leveransen på 2,3 miljoner kommer i början på mars. Munskydden räcker till för bildningssektorns behov för hela vårterminen till slut, berättar sektordirektör Timo Jalonen.

Alla elever och studerande från årskurs 6 uppåt samt hela personalen har fått rekommendationen att använda munskydd. I fem Åboskolor gäller rekommendationen fjärdeklassister och äldre.

Bekräftade smittor och exponeringar i stadens verksamheter

Daghem: Lausteen päiväkoti   

Skolor och läroanstalter: S:t Olofsskolan, Hannunniitun koulu, Hepokullan koulu, Topeliuksen koulu, Åbo yrkesinstitut Peltola skolhus och Råggatans campus, Turun Lyseon koulun Runosmäen yksikkö, Varissuon koulu, Wäinö Aaltosen koulu 

Salutorgets Monitori: En coronasmitta samt exponeringar i personalen.

Rekommendationer och restriktioner

Idrottstjänsternas råd och begränsningar gäller till och med den 7 februari. Simhallar, ishallar, gym och övriga inomhuslokaler är stängda för allmänheten. Föreningarnas turer för barn och unga samt reserverade turer för toppidrott gäller. Den ledda verksamheten för vuxna inleds senare i vår. Det är viktigt att alla över 12 år använder munskydd på motions- och idrottsplatserna.

Idrotts- och motionsplatserna utomhus är öppna för motion och träning på egen hand. Isbanorna, skidspåren samt slalom- och pulkabackarna är alla i utmärkt skick.

Nyckelord: