Numera går det att också på veckosluten boka tid till coronaprovtagning via Omaolo. Tidigare har direktbokningen via e-tjänsten varit möjlig endast på vardagarna.

Tilläggsinformation

- Det absolut smidigaste sättet att komma till provtagningen går via Omaolos symtombedömning. Både Omaolo och telefontjänsten går till laboratoriets tidsbokningssystem. Med Omaolo går bokningen av tid till provtagningen behändigt utan köande, berättar överläkare Suvi Vainiomäki.

Vårdnadshavare till barn under 15 år kan boka tid för barnets del via Omaolo. E-tjänsten visar hela tiden vems ärenden man hanterar.

- Med den här uppdateringen kan allt mer av den professionella hälsovårdspersonalens tid användas till övriga telefon- och tidsbokningstjänster. Om man är oroad över det egna hälsotillståndet kan man fortfarande skicka symtombeskrivningen till en professionell hälsovårdare för bedömning, tillägger Vainiomäki.

Resultaten meddelas kunderna automatiskt per sms alla dagar i veckan. Resultatet sparas dessutom i kundens Mina Kanta-sida. Åbo stad har tillsammans med Tykslab och systemleverantörerna utarbetat tidsbokningen i Omaolo.