Med begränsningarna och rekommendationerna strävar man efter att hindra spridningen av coronaviruset i området. För idrotts- och bibliotekstjänsternas grundar sig begränsningarna på Egentliga Finlands coronakoordinationsgruppens rekommendationer och gäller till och med 28.2.2021. För andra delar följer man Sydvästra Finlands regionförvaltningsverkets beslut att fortsätta samlingsbegränsningar ända till 10.2.2021.

AKTUELLA RÅD OCH INSTRUKTIONER  

 

Åbo stad rekommenderar användning av munskydd samt påminner om att hålla avstånd och god handhygien i alla fritidstjänster. 

Biblioteken

Begränsningarna som gäller för bibliotekstjänster fortsätter till 28.2.2021.

Stadsbiblioteket erbjuder begränsade tjänster så att avstånden kan bibehållas. Det är möjligt att göra snabbesök på maximalt 15 minuter i biblioteken.  

Inträde till samlingsavdelningar begränsas och varierar i olika bibliotek. I huvudbiblioteket är samlingsavdelningarna (skönlitteratur och konstavdelningen, barn- och ungdomsavdelningen och fackavdelningen) stängda. Dessutom är gamla huvudbyggnadens ytterdörr stängd och man kan inte låna böcker från hyllorna. Under begränsningarna kan man låna material med att reservera och hämta reserverade materialet från biblioteket.  

Användandet av datorer och utskrivning är möjligt endast som snabbesök. Närbibliotekens meröppettider är inte i bruk. Evenemang och gruppbesök ordnas bara virtuellt.  

Museerna

Vissa av Åbo museicentralens museer öppnar den 12.1 med begränsade besökarmängder.

Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Åbo slott och Brinkala galleriet öppnas med begränsade besökarmängder från och med 12.1. Till museerna och Brinkala galleriet tas högst 10 besökare åt gången.

Man kan besöka museerna med förhandsbokning. Förhandsbokningar kan man göra på adressen turku.fi/museibesok. Till Brinkala galleriet behöver man ingen förhandsbokning.

Åbo filharmoniska orkester

Filharmoniska orkesterns vårsäsongens första symfonikonserter 28.1 och 4.2 spelas utan publik och sänds direkt på nätet.  Kammarmusikkonserten 7.2 flyttas till en senare tidpunkt 28.3 och Barnens musiksalong 13.2 till 27.3.

Nätkonserterna kan följas avgiftsfritt som på adressen tfo.fi/live. Biljetterna som redan köpts kan bytas mot ett presentkort eller man kan be att få pengarna tillbaka. 

Åbo Stadsteatern

För Åbo Stadsteaterns del fortsätter föreställningspausen ända till 10.2. Teaterhusets biljettkassa betjänar mån–fre kl. 10–17. Sändningarna från somescenen fortsätter på teaterns Facebooksida på fredagarna under föreställningspausen. Anvisningar för ersättningen av biljetter till avbokade föreställningar finns på teaterns webbplats (på finska).

Ungdomstjänsterna

Ungdomslokalerna håller öppet. Ungdomslokalerna ger information om coronaviruset och erbjuder ungdomar en trygg plats att träffa varandra. Även uppsökande ungdomsarbetet och Fendari verkar som förut.  Ungdomsarbetet i skolorna betjänar på nätet och uppsökande arbetet fortsätter i centrumområdet.  

Ungdomstjänster erbjuds begränsat. Vi undviker verksamhet som kräver närkontakt och varken utflykter, matlagning eller biobesök ordnas. Alla tillfällen/reserveringar för mer än 10 personer avbokas. Barnens och ungas gruppstorlekar hålls små i Vimma, Äventyrsparken och bandverksamheten.  I de ungas konst- och aktivitetshus Vimma och skateboardhallen Cube övergår till samma praxis som i idrotten, och hobbyverksamhetens målgrupp är först och främst unga under 20 år. 

Idrottsanläggningarna 

Rekommendationerna och begränsningarna fortsätter i Åbo stads idrottsanläggningar ända till 28.2.2021. 

Simhallar, gym, ishallar och övriga lokaler för inomhusmotion är stängda för allmänheten. Turer för allmänheten ordnas inte i ishallar och fotbollshallen.  Föreningarnas turer för barn och unga samt tiderna som är reserverade för toppidrott gäller.

Idrottsplatser utomhus är öppna och man kan träna där på egen hand. Barkplanens konstisbana och skridskomasken i Kuppis är tills vidare öppna. Du kan även åka skridsko på naturisarna, omklädningsutrymmen är ur bruk tillsvidare. Alla skidspår är i skick.

Nyckelord: