En kund med coronavirusinfektion har besökt Åbo huvudbibliotek. Besöket ägde rum den 19.1. mellan 9:00 och 10:30.

De exponerade har kartlagts. Infektionssjukdomsmyndigheter kommer att kontakta alla utsatta personer och ge instruktioner om karantän och uppföljning. Kunder som besökt biblioteket den 19.1. mellan 9 och 10:30 uppmuntras att testa sig för corona med en låg tröskel. Kunder som inte har symtom, ombeds att övervaka sitt eget mående och kontakta hälsomyndigheter, ifall de upptäcker symtom.

Under begränsningstiden tillåts endast snabba besök (max 15 minuter) i biblioteket. De som besöker biblioteket bör bära en mask och uppmärksamma säkerhetsavstånd (minst 2 meter). Åbo stadsbibliotek kommer att börja erbjuda en mask denna vecka till kunder som inte har en.