Trafikledsverket och Åbo stad har kommit överens om att bygga Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo. Projektets byggarbeten inleds i slutet av våren 2021. Projektet möjliggör utveckling av närtågstrafiken och godstrafiken, snabb tågförbindelse samt utveckling av markanvändningen i stationsregionen.

– Projekthelheten är omfattande och kommer att synas i centrum. Arbetet pågår åtminstone till slutet av 2024. Projektet öppnar betydande möjligheter för utvecklingen av spårtrafiken, berättar projektchef Erkki Mäkelä. Projektet inleds omedelbart med planering och enligt uppskattning kommer arbetet att påbörjas i maj 2021.

– Att inleda ombyggnadsarbetena på bangården är ett viktigt steg mot förverkligandet av Entimmesbanan mellan Helsingfors och Åbo. En näringspolitiskt betydande investering gör det möjligt att i fortsättningen intensifiera stadsbyggandet och öppna en snabb järnvägsförbindelse, men också att inleda närtågstrafiken, konstaterar ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen från Åbo stad.

I projektet moderniseras Åbo bangård och utrymme skapas för det kommande Upplevelsecentret. För persontrafiken byggs två nya plattformar. Till plattformarna byggs trapp- och hissförbindelser från Logomos bro. Billastningsplattformerna flyttas något från det nuvarande läget mot Kuppis för att ge rum för den kommande bron till Upplevelsecentret.

Ändringarna på bangården sträcker sig ända till Heikkilä bangård. På Heikkilä bangård finns i fortsättningen de spår som behövs för depåverksamheten och banhållningen.

Mellan Kuppis och Åbo byggs ett dubbelspår. Dubbelspåret möjliggör för sin del en snabb tågförbindelse i framtiden. I samband med dubbelspåret byggs också Uraputki underfart, Nummisbackens underfartsbro och Auraåns järnvägsbroar. I samband med detta höjs det nuvarande bullerskyddet och ett nytt bullerskydd byggs.

Kostnaderna för projektet är 67 miljoner euro, varav Trafikledsverket betalar hälften och Åbo stad hälften. Projekthelheten är en del av avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT). Dessutom har Trafikledsverket och VR-Group Ab avtalat om de ändringar i spåranläggningen som Upplevelsecentret förutsätter.